Informatieblad professionele vertrouwenspersonen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen

Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen. Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Bekijk in dit informatieblad de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving. Naast de vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen is er ook een vertrouwenspersoon die integriteitskwesties behandelt. De rollen worden in de praktijk dikwijls gecombineerd. De meerwaarde van een vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen.

Vertrouwenspersonen in je organisatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving: de vertrouwenspersoon ondersteunt medewerkers die ongewenste omgangsvormen willen aankaarten. Dit gebeurt volledig vertrouwelijk.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon

3 Advisering

Het adviseren over trends in meldingen, en ook over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

2 Voorlichting

Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

1 Ondersteuning

Het opvangen van de medewerkers die een melding maken – hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.

 

Checklist: voor een professionele vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie

 • Je kunt iemand binnen je organisatie als interne vertrouwenspersoon benoemen, maar je kunt ook kiezen voor een externe vertrouwenspersoon, of een combinatie van beiden.
 • Positioneer de vertrouwenspersoon zo hoog mogelijk in je organisatie.
 • Plaats een vertrouwenspersoon onder de directie en niet binnen de afdelingen HR, Financiële of Juridische Zaken of onder een (afdelings-)manager.
 • Geef de vertrouwenspersoon een onafhankelijke positie 
 • Tijd en/of budget om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen.
 • Duidelijke taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon.
 • Duur van de inzet als vertrouwenspersoon.
 • Mogelijkheden en budget om scholing en intervisie te organiseren.
 • Geheimhoudingsplicht en het al dan niet vastleggen van informatie.
 • De afspraak dat de vertrouwenspersoon niet benadeeld kan worden vanwege de werkzaamheden als (voormalig) vertrouwenspersoon. 
 • Leg de volgende zaken schriftelijk vast Maak duidelijke afspraken over
  • Het bekend maken van de rol van de vertrouwenspersoon in de organisatie.
  • Communicatie over de rol en taken van de vertrouwenspersoon.
  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon.

In samenwerking met CNV, GIMD, Hubert Consult, Inspectie SZW, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MKB-Nederland, VCP (Vakcentrale voor Professionals) en VNO-NCW

 
Doelgroep: 
Professionals
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):