Week tegen Pesten - Buitensluiten Uitgesloten lesmateriaal Stichting Stop Pesten Nu | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Week tegen Pesten - Buitensluiten Uitgesloten lesmateriaal Stichting Stop Pesten Nu

Ook dit jaar heeft Stichting Stop Pesten Nu weer kosteloos lesmaterialen ontwikkeld ter ondersteuning van de Week tegen Pesten met thema “Buitensluiten? Uitgesloten!.

Het lespakket bestaat uit 2 delen:

Deel 1:

Informatie over buitensluiten als vorm van pestgedrag.

Dit kan gebruikt worden om dit probleem met jongeren op uw school bespreekbaar te maken. Wat is het, wat is de impact en hoe kun je het tegengaan?  

  

 

Deel 2, Les ideeën:

  1. Cartoons of korte strips rondom het stoppen van buitensluiting die je ook kunt inzetten als (digitale of uit te printen) poster en flyer.
  2. Whatsup?

   https://www.stoppestennu.nl/pdf-lesmateriaal-comics-tegen-buitensluiting-digitale-posters-en-flyers-whats-app

► Download hier (gratis) lesmateriaal 'Comics tegen Buitensluiting; (digitale) posters en flyers; Whatsup?" voor de Week tegen Pesten 2021'

 

2021 Week Tegen Pesten 2021 in Nederland met thema: Buitensluiten? Uitgesloten! (27 september t/m 1 oktober)

Buitensluiten

Het is, naast één van de kinderachtigste, ook één van de meest pijnlijkste vormen van pesten waarbij iemand buiten de groep wordt geplaatst. Meestal gaat het om één persoon of soms enkele personen waartegen een grotere groep zich (af-) keert door deze buiten te sluiten. Dit kan zijn door iemand te weren uit groepsactiviteiten zoals bij spelletjes en sport. Door iemand niet uit te nodigen – op feestjes, in appgroepen, enz. – of altijd als laatste te kiezen bij bijvoorbeeld een potje voetbal op het schoolplein.

Beschadigen

Het negeren en doodzwijgen van iemand, door te doen alsof iemand niet gehoord wordt als die wat vraagt, zich wil mengen in een gesprek of gezellig mee wil doen met een groep heeft een verschrikkelijke uitwerking op de genegeerde persoon. Zelfvertrouwen wordt ernstig aangetast – maar ook vertrouwen in anderen – en een gevoel van niks waard te zijn en tal van andere negatieve gedachten kunnen iemand een leven lang(!!) beschadigen, en in sommige gevallen zelfs tot zelfmoord (pogingen) leiden. Terwijl het voor de anderen een “lolletje” is, vaak zichzelf groter makend ten koste van een ander, of bang om zelf de “pispaal” te worden en dus maar onnadenkend meelopen met de pester(s). En dan te bedenken dat dit soort gedrag óók een negatieve uitwerking heeft op de pesters en meelopers!

Eens een keer niet worden uitgenodigd, of niet mee mogen doen met een groepsactiviteit is niet leuk maar op zichzelf niet meteen heel erg. Als dit keer op keer gebeurt wèl. Dan is er sprake van (stelselmatige) buitensluiting. Dan wordt iemand bewust buiten een groep gehouden. Dat is net zoals iemand treiteren een vorm van pestgedrag.

Grenzen

Het probleem van buitensluiten kunnen kinderen en jongeren (en vaak ook volwassenen) vaak niet in hun eentje oplossen. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat er hulp voor iemand is als zij hiermee te maken krijgen. Dat zij weten dat dit onacceptabel gedrag is waar zij mee te maken hebben. Ouders en familieleden, vrienden, leraren kunnen hierin helpen.

Met behulp van twee activiteiten, namelijk het gezamenlijk maken van comics tegen pesten en in de vorm van een WhatsApp chat “do's” en “don'ts” bedenken, bespreken en opschrijven over buitensluiting waarbij leerlingen zelf samen afspraken maken daar tegen. 

► Download hier (gratis) lesmateriaal 'Comics tegen Buitensluiting; (digitale) posters en flyers; What's app?" voor de Week tegen Pesten 2021'

Bij pubers die jarenlang zijn buitengesloten door klasgenoten wordt een alarmsysteem in de hersenen sterker geactiveerd op het moment dat ze opnieuw worden buitengesloten. Deze jongeren zijn waarschijnlijk extra gevoelig voor nare sociale ervaringen zoals uitsluiting. Dit ontdekte Geert-Jan Will in zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden.

Lotte is zestien en werd op school buitengesloten en gepest. Ze voelde zich erg eenzaam en alleen.

 

 

 

Door aan het begin van het schooljaar in te zetten op de normen en waarden en op samenwerking in de groep, ga je op een duurzame manier aan het werk om pesten aan te pakken. Leerlingen leren op die manier dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties kunnen leerlingen laten zien dat ze pestgedrag afkeuren.

De eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep, ookwel de Gouden weken genaamd.  Onderzoeken tonen aan deze eerste 6 tot 8 weken van een nieuwe schooljaar het meeste ruimte bieden om invloed uit te oefenen op een positieve groepsvorming.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de uitvoering van de Week tegen Pesten ondergebracht bij Stichting School & Veiligheid om o.a. jaarlijks de Week tegen Pesten op de kaart te zetten met ieder jaar een ander thema. 

 

~ NOOT ~

Stichting Stop Pesten Nu verzamelt ieder jaar alle activiteiten over soortgelijke projecten om pesten en online pesten in de klas bespreekbaar te maken uit diverse landen. Lees meer over de Week tegen Pesten (met diverse lessuggesties nationaal & internationaal)

To do tips & inspiratie ... bekijk via deze link meer dan 290 gratis lesideeën

 

Kijk, luister, sta op! #jijbentmijnheld #stoppestennu Samen kunnen wij het verschil maken, zeg ook: Ik STOP pesten nu!

 

Doelgroep: 
Kinderen en jongeren
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):