Beleid & Factsheets | Kennisbank Stop Pesten NU

Beleid & Factsheets | Kennisbank Stop Pesten Nu

(dit is een indicatie van het overzicht van de Beleid & Factsheets artikelen in de volledige kennisbank op pagina's 1 & 2Beleid & Factsheets | KennisbankBeleid & Factsheets Pesten

 

Breng ook een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Voor de meest actuele informatie check de volledige kennisbank/downloadcentrum)

* dit overzicht kan helaas nu nog niet automatisch worden bijgewerkt*

Beleid & Factsheets

‘Stappenplan opnieuw naar school’ Bron Stichting School en Veiligheid

Downloaden

Gedrag in de school Praktische inzichten uit onderzoek over omgaan met leerlingen in het po 2023

Downloaden

Gedragscode internet en e-mail gebruik PPSI

Downloaden

Gedragscode Trainers, Coaches, Begeleiders

Downloaden

Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV

Downloaden

Gedragscode voor scheidsrechters en officials

Downloaden

Gedragscode voor topsporter;

Downloaden

Gedragscodes voor sporter

Downloaden

Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs Word Bron Kennisnet

Downloaden

Gids Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap Van papier naar praktijk KNAW

Downloaden

Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium

Downloaden

Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid

Downloaden

Guide Social Safety in Dutch Academia. From Paper to Practice (pdf) KNAW

Downloaden

Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP

Downloaden

Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020

Downloaden

Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-CO

Downloaden

Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Handleiding onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid Vensters VO-raad

Downloaden

Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon

Downloaden

Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

Downloaden

Handreiking cultuurverandering op de werkvloer RCGOG

Downloaden

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO

Downloaden

Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland

Downloaden

Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer'

Downloaden

Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) - Stichting van de Arbeid

Downloaden

Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal

Downloaden

Handreiking verminderen van bi+ discriminatie Movisie

Downloaden

Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be

Downloaden

Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Downloaden

Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Downloaden

Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Downloaden

Het taboe van het pesten doorbreken

Downloaden

Hoe gaat u als werkgever om met een klacht of een melding? | Pesten op het werk Bron AN-i

Downloaden

Hoe maak je dove en slechthorende kinderen sterker in hun online communicatie

Downloaden

Hoofdlijnen - De Staat van het Onderwijs 2023

Downloaden

How to set your privacy settings on social media Source: Europol

Downloaden

How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021

Downloaden

In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be

Downloaden

Infoblad Benoemen professionele vertrouwenspersoon - SER

Downloaden

Infographic Cyberpesten van Beau Oldenburg

Downloaden

Infographic Discriminatie Monitor Bron Nationale Vacaturebank

Downloaden

Infographic Hoe tevreden ben jij over je school?

Downloaden

Infographic Hoe tevreden bent u over onze school? Voor Ouders

Downloaden

Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement

Downloaden

Infographic Investment Scams Bron Europol

Downloaden

Infographic Invoice Fraud Bron Europol

Downloaden

Infographic onderzoek Grensoverschrijdend Gedrag Diergeneeskunde 2023

Downloaden

Infographic Onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer PGGM & Co

Downloaden

Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg

Downloaden

Infographic Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport Bron NOC-NSF

Downloaden

Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport

Downloaden

Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol

Downloaden

Infographic Sport 2020 NOC-NSF

Downloaden

Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie

Downloaden

Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Movisie

Downloaden

Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie

Downloaden

infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie

Downloaden

Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies

Downloaden

Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs

Downloaden

Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZW

Downloaden

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloaden

Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse Arbeidsinspectie

Downloaden

Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen

Downloaden

informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)

Downloaden

Ingrijpen bij online discriminatie: lessons learned Het creëren van een veilig, inclusief pedagogisch klimaat waarin zowel docenten en leerlingen zich herkend en erkend voelen Eindrapportage project #DatMeenJeNiet

Downloaden

Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag

Downloaden

Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid

Downloaden

Instragram handleiding van Helpwanted

Downloaden

Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders

Downloaden

Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV

Downloaden

Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021

Downloaden

Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu

Downloaden

Jaarverslag 2022 Stichting Stop Pesten Nu

 

Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'

Downloaden

Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018

Downloaden

Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022

Downloaden

Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021

Downloaden

Kascontrole 2021 Stichting Stop Pesten Nu

Downloaden

KNGU Ongelijke leggers 2021

Downloaden

Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron Tumult

Downloaden

Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad

Downloaden

Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW

Downloaden

Les idee 231: For teachers The Cyber Hero lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be

Downloaden

LHBTIQ+ representatie - Achtergrond informatie

Downloaden

LHBTIQ+ representatie - Spiekbriefje

Downloaden

Maatregelen ladder storende leerlingen Klassebe

Downloaden

Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup

Downloaden

MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010

Downloaden

Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpen

Downloaden

Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten Nu

Downloaden

Model protocol Social Media Versus

Downloaden

Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM

Downloaden

Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut

Downloaden

Monitor Veilig Sport Klimaat 2018

Downloaden

Odd Socks Day 2020 - Workplace Pack

Downloaden

Omgaan met calamiteiten in het onderwijs Ministerie OCW

Downloaden

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Downloaden

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Downloaden

Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF

Downloaden

Onderwijs en veiligheid van jongeren: een samenwerking tussen wetenschap en maatschappij Bron Neurolab

Downloaden

Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs

Downloaden

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021

Downloaden

Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon

Downloaden

Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie

Downloaden

Online safety guide for parents and carers

Downloaden

Ons voetbal is van iedereen KNMV

Downloaden

Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019

Downloaden

Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be

Downloaden

Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be

Downloaden

Ouderbetrokkenheid in de vereniging - Sport - advies van Centrum Ethiek in de Sport

Downloaden

Ouderenmishandeling Wat kan ik als vrijwilliger doen Movisie

Downloaden

Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut

Downloaden

Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld

Downloaden

Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut

Downloaden

Overzichtskaart Shame Sexting Bron Kis

Downloaden

Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk

Downloaden

Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA

Downloaden

Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017)

Downloaden

Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten

Downloaden

Pesten gebeurt niet in een vacuüm, onderzoekers over hun resultaten en de stemmen van kinderen op de reis van gepest naar erkend.

Downloaden

Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E

Downloaden

Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Downloaden

Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Downloaden

Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds

Downloaden

Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob

Downloaden

Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh

Downloaden

Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis

Downloaden

Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf

Downloaden

Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf

Downloaden

Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs

Downloaden

Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO

Downloaden

Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs

Downloaden

Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

PRIMA factsheet pesten op scholen

Downloaden

Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut

Downloaden

Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS

Downloaden

Psychisch belastend werk naar beroep CBS

Downloaden

Psychosociale Arbeidsbelasting Factsheet Monitor Arbeid TNO 2014 Pesten op het werk

Downloaden

publicatie ‘De Leegte in school’

Downloaden

Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie

Downloaden

Rapport 'In eenzaamheid gepest'

Downloaden

rapport 20 jaar HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van jongeren

Downloaden

Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWS

Downloaden

Rapport De Staat van het Onderwijs 2023

Downloaden

Rapport Doorrekening integriteitsmaatregelen Berenschot Nog-nsf

Downloaden

Rapport Grensoverschrijdend gedrag FNV oktober 2023

Downloaden

Rapport Ingrijpen bij racisme binnen je eigen ‘bubbel’

Downloaden

Rapport van de Commissie Antipestprogramma's van 2018

Downloaden

Rapportage Online shaming in het PO en VO 2021

Downloaden

Rapportage Sociale veiligheid van docenten VO 2022

Downloaden

Rapportage Sociale veiligheid van leerkrachten PO 2022

Downloaden

Remote Access Trojans van Europol PDF

Downloaden

Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession

Downloaden

Report Misdirections-in prevention StopBullying.gov

Downloaden

Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVB

Downloaden

Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs Versie 2023

Downloaden

Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW

Downloaden

Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs

Downloaden

Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid

Downloaden

Safer Internet Day 2020 Impact Report published

Downloaden

Safer Internet Day 2023 Want to talk about it? Making space for conversations about life online

Downloaden

Sanctieladder naar leerlingen VO

Downloaden

Schoolbeleid voor smartphones 2023 Bron Kennisnet

 

Sexting: spannend, maar strafbaar? Bron Saxion

Downloaden

So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of Europe

Downloaden

Social Media Protocol Medewerkers Onderwijs Bron Kennisnet

Downloaden

Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB

Downloaden

Sport Safeguarding children in sport 2019 Source European Union

Downloaden

Sport Tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders Mulier Instituut

Downloaden

Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB

Downloaden

Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online

Downloaden

Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB

Downloaden

Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media

Downloaden

Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo

Downloaden

stopbrief seksuele exposing Bron Slachtofferhulp

Downloaden

Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie

Downloaden

Tevredenheidsonderzoeken Vensters - in het kort

Downloaden

Through These Walls Impartial dispute resolution of online harm during a global pandemic RHC Report 2021

Downloaden

Tipkaart pesten bespreekbaar maken Sectorinstituut Transport en Logistiek

Downloaden

Toelichting bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 en de Model Verwerkersovereenkomst 4.0

Downloaden

Toolkit Een goede werksfeer, laten we dat zo houden

Downloaden

UNESCO Online Open Access programme and meeting document Global education monitoring report, 2020: Inclusion and education 2020

Downloaden

UNESCO Review of homophobic bullying in educational institutions 2012

Downloaden

UNICEF Geluk onder druk Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland

Downloaden

Van klacht tot oplossing Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Downloaden

Veilig sportklimaat initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. NOC*NSF, KNVB en KNHB

Downloaden

Veiligheidsmonitor 2021 Online criminaliteit CBS

Downloaden

Verslag kascommissie SPN 2019

Downloaden

Verslag kascommissie SPN 2020

Downloaden

Victims' Rights: New Strategy to empower victims June 2020 Source European Commission

Downloaden

Vlaggensysteem Interventiebeschrijving

Downloaden

Voorbeeld vereisten verwerkersovereenkomst

Downloaden

Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips

Downloaden

Voorlopig protocol van de sociale partners: Opstart voortgezet onderwijs Bron CNV onderwijs

Downloaden

Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (verplicht stellen van een vertrouwenspersoon) Raad van State

Downloaden

Wat is pesten op het werk, hoeveel medewerkers worden gepest cijfers TNO 2015

Downloaden

Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen Movisie

Downloaden

Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut

Downloaden

Wegwijzer Discriminatie op het werk

Downloaden

Wegwijzer Ongewenst Gedrag TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op het werk TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer Pesten op het Werk TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer Seksuele Intimidatie TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloaden

Welke vragen kun je jezelf en anderen stellen om met dit advies aan de slag te gaan? KNAW

Downloaden

Wet sociale veiligheid op school Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Downloaden

Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015

Downloaden

Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2019

Downloaden

Zelfinspectie Pesten op het Werk Werkdruk en ongewenst gedrag Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie

Downloaden

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Bron Rijksoverheid

Downloaden