Beleid & Factsheets | Kennisbank Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Beleid & Factsheets | Kennisbank Stop Pesten Nu

(dit is een indicatie van het overzicht van de Beleid & Factsheets artikelen in de volledige kennisbank op pagina's 1 & 2)Beleid & Factsheets | KennisbankBeleid & Factsheets Pesten

 

Breng ook een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

 

Voor de meest actuele informatie check de volledige kennisbank/downloadcentrum)

* dit overzicht kan helaas nu nog niet automatisch worden bijgewerkt*

 

 

Beleid & Factsheets

STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBT

Downloaden

Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplek

Downloaden

Handreiking voor gemeentelijk beleid Grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport Bron Movisie

Downloaden

Rapport Grensoverschrijdend gedrag aanpakken Wat werkt bij het activeren van omstanders?

Downloaden

Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Downloaden

Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van Klokkenluiders

Downloaden

29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020

Downloaden

29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs

Downloaden

29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school

Downloaden

29240-123 Inspectierapport Cheider 2021

Downloaden

31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’

Downloaden

Aan de slag-tabellen - KNAW-advies Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - juli 2022 KNAW

Downloaden

Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad

Downloaden

Afspraken maken met je groep of team Check 4

Downloaden

Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve?

Downloaden

Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron Vlor

Downloaden

BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand

Downloaden

BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZW

Downloaden

Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and Extortion

Downloaden

Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance

Downloaden

Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en Veiligheid

Downloaden

Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Rijksoverheid

Downloaden

Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! Kinderombudsman

Downloaden

CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021

Downloaden

CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer

Downloaden

Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituut

Downloaden

Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en Veiligheid

Downloaden

Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI

Downloaden

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020

Downloaden

De vier tools voor een veilige werkomgeving Bron AN-

Downloaden

Digitaal Veiligheidsplan

Downloaden

Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur

Downloaden

Dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie

Downloaden

Dossier Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie

Downloaden

Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018'

Downloaden

Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron Kennisnet

Downloaden

Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020

Downloaden

Eerste Hulp bij Ongelukken bij ongewenst gedrag - KNAW-adviesrapport Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - juli 2022

Downloaden

Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018

Downloaden

Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws

Downloaden

Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO

Downloaden

Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4Respect

Downloaden

factsheet Hoe herken je een Broodje aap?

Downloaden

Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNO

Downloaden

Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWS

Downloaden

FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron Movisie

Downloaden

Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021

Downloaden

Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021

Downloaden

Factsheet Pesten op het werk TNO iov Ministerie SZW 2015

Downloaden

Factsheet TNO Herken Pesten op het werk 2015

Downloaden

Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source Europol

Downloaden

Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNO

Downloaden

Financiën 2021 Stichting Stop Pesten Nu

Downloaden

Framework for reopening schools UNESCO

Downloaden

Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF

Downloaden

Gedragscode internet en e-mail gebruik PPSI

Downloaden

Gedragscode Trainers, Coaches, Begeleiders

Downloaden

Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV

Downloaden

Gedragscode voor scheidsrechters en officials

Downloaden

Gedragscode voor topsporters

Downloaden

Gedragscodes voor sporters

Downloaden

Gids Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap Van papier naar praktijk KNAW

Downloaden

Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium

Downloaden

Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid

Downloaden

Guide Social Safety in Dutch Academia. From Paper to Practice (pdf) KNAW

Downloaden

Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP

Downloaden

Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020

Downloaden

Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COP

Downloaden

Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon

Downloaden

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO

Downloaden

Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland

Downloaden

Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal

Downloaden

Handreiking verminderen van bi+ discriminatie Movisie

Downloaden

Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be

Downloaden

Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Downloaden

Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Downloaden

Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Downloaden

Hoe gaat u als werkgever om met een klacht of een melding? | Pesten op het werk Bron AN-i

Downloaden

Infographic Cyberpesten van Beau Oldenburg

Downloaden

Infographic Discriminatie Monitor Bron Nationale Vacaturebank

Downloaden

Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement

Downloaden

Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg

Downloaden

Infographic Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport Bron NOC-NSF

Downloaden

Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport

Downloaden

Infographic Sport 2020 NOC-NSF

Downloaden

Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie

Downloaden

 

Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Movisie

Downloaden

Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie

Downloaden

infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie

Downloaden

Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies

Downloaden

Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZW

Downloaden

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloaden

Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse Arbeidsinspectie

Downloaden

Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen

Downloaden

informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)

Downloaden

Ingrijpen bij online discriminatie: lessons learned Het creëren van een veilig, inclusief pedagogisch klimaat waarin zowel docenten en leerlingen zich herkend en erkend voelen Eindrapportage project #DatMeenJeNiet

Downloaden

Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag

Downloaden

Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid

Downloaden

Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders

Downloaden

Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021

Downloaden

Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu

Downloaden

Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'

Downloaden

Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018

Downloaden

Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022

Downloaden

Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021

Downloaden

KNGU Ongelijke leggers 2021

Downloaden

Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron Tumult

Downloaden

Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad

Downloaden

Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW

Downloaden

Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be

Downloaden

Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup

Downloaden

MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010

Downloaden

Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten Nu

Downloaden

Model protocol Social Media Versus

Downloaden

Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM

Downloaden

Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut

Downloaden

Monitor Veilig Sport Klimaat 2018

Downloaden

Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF

Downloaden

Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs

Downloaden

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021

Downloaden

Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon

Downloaden

Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie

Downloaden

Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019

Downloaden

Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be

Downloaden

Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be

Downloaden

Ouderbetrokkenheid in de vereniging - Sport - advies van Centrum Ethiek in de Sport

Downloaden

Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut

Downloaden

Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut

Downloaden

Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk

Downloaden

Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E

Downloaden

Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Downloaden

Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Downloaden

Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds

Downloaden

Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob

Downloaden

Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh

Downloaden

Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis

Downloaden

Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs

Downloaden

Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO

Downloaden

Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs

Downloaden

Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be

Downloaden

PRIMA factsheet pesten op scholen

Downloaden

Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut

Downloaden

Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS

Downloaden

Psychisch belastend werk naar beroep CBS

Downloaden

Psychosociale Arbeidsbelasting Factsheet Monitor Arbeid TNO 2014 Pesten op het werk

Downloaden

Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie

Downloaden

rapport 20 jaar HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van jongeren

Downloaden

Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWS

Downloaden

Rapport Doorrekening integriteitsmaatregelen Berenschot Nog-nsf

Downloaden

Remote Access Trojans van Europol PDF

Downloaden

Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession

Downloaden

Report Misdirections-in prevention StopBullying.gov

Downloaden

Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVB

Downloaden

Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW

Downloaden

Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs

Downloaden

Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid

Downloaden

Safer Internet Day 2020 Impact Report published

Downloaden

Sanctieladder naar leerlingen VO

Downloaden

Sexting: spannend, maar strafbaar? Bron Saxion

Downloaden

So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of Europe

Downloaden

Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB

Downloaden

Sport Safeguarding children in sport 2019 Source European Union

Downloaden

Sport Tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders Mulier Instituut

Downloaden

Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB

Downloaden

Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online

Downloaden

Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB

Downloaden

Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media

Downloaden

Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo

Downloaden

Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie

Downloaden

Through These Walls Impartial dispute resolution of online harm during a global pandemic RHC Report 2021

Downloaden

Tipkaart pesten bespreekbaar maken Sectorinstituut Transport en Logistiek

Downloaden

 

Toolkit Een goede werksfeer, laten we dat zo houden

Downloaden

UNESCO Online Open Access programme and meeting document Global education monitoring report, 2020: Inclusion and education 2020

Downloaden

UNESCO Review of homophobic bullying in educational institutions 2012

Downloaden

UNICEF Geluk onder druk Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland

Downloaden

Van klacht tot oplossing Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Downloaden

Veilig sportklimaat initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. NOC*NSF, KNVB en KNHB

Downloaden

Veiligheidsmonitor 2021 Online criminaliteit CBS

Downloaden

Verslag kascommissie SPN 2019

Downloaden

Verslag kascommissie SPN 2020

Downloaden

Victims' Rights: New Strategy to empower victims June 2020 Source European Commission

Downloaden

Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips

Downloaden

Voorlopig protocol van de sociale partners: Opstart voortgezet onderwijs Bron CNV onderwijs

Downloaden

Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (verplicht stellen van een vertrouwenspersoon) Raad van State

Downloaden

Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen Movisie

Downloaden

Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut

Downloaden

Wegwijzer Discriminatie op het werk

Downloaden

Wegwijzer Ongewenst Gedrag TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op het werk TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer Pesten op het Werk TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer Seksuele Intimidatie TNO Ministerie SZW

Downloaden

Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloaden

Welke vragen kun je jezelf en anderen stellen om met dit advies aan de slag te gaan? KNAW

Downloaden

Wet sociale veiligheid op school Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Downloaden

Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015

Downloaden

Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2019

Downloaden

Zelfinspectie Pesten op het Werk Werkdruk en ongewenst gedrag Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie

Downloaden

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Bron Rijksoverheid

Downloaden

‘Stappenplan opnieuw naar school’ Bron Stichting School en Veiligheid

Downloaden