Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Stichting Stop Pesten Nu | Kennis- Informatie- & Expertisecentrum (Online) Pesten

 

Wij delen, ontwikkelen & brengen kennis samen over pesten & online pesten (cyberpesten), om iedere inwoner in Nederland te voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf aan te pakken. De inhoud op onze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Wij spannen ons dagelijks in om de informatie zo actueel mogelijk te houden. 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onze website opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage).

Erkend Goed Doel | ANBI | Lid van Goede Doelen Nederland

 

 

Heb je haast?  Navigeer dan snel naar de paginalink van jouw interesse

Geen haast? Scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips. 

Per doelgroep

Werkgevers | Werknemers | Scholen | Sport | Kinderen & Jongeren | Ouders & Opvoeders  | Bejaardentehuizen 

 

► Individuele hulp, deze organisaties kunnen je helpen ► Ik word gepest - Wat kan ik doen  ► vragen over pesten  ► vragen over online pesten

Adviezen om in te grijpen bij pesten  | Definitie Pesten | Downloadcentrum | Feiten & Cijfers | Gevolgen | Kennisbank | Landelijke Dag tegen Pesten | ​Lesideëen | Misverstanden | Kenniscentrum Online Pesten Cyberpesten | Kenniscentrum Pesten | Plagen & Pesten | Pesten aanpakken complex probleem | Rollen | Tips tegen Pesten  | Voorlichtingen | Vormen | Wat doe jij als je ziet dat iemand gepest wordt | Week tegen Pesten

Wist jij dat ... Pesten in 10 seconden stopt (in 57% van de gevallen) als de PEER pressure group (omstanders/leeftijdsgenoten) ingrijpt​!

 

 

Kenniscentrum

 • Kenniscentrum Online pesten (Cyberpesten) 
 • Kenniscentrum Pesten  
 • Kennisbank oa met Beleidsinstrumenten, Posters, Wetenschappelijke Onderzoeken, Wet- en regelgevingen 

Expertisecentrum

 • Campagnes gericht op bewustwording & preventie
 • Begeleiden & adviseren studenten & stagiaires bij projecten voor Stop Pesten Nu
 • Vraagbaak, ondersteunen & adviseren redacties & journalisten voor journalistieke items over pesten en online pesten 
 • Geïnterviewd door media, studentenconcepts (radio, podcasts, tv), scripties, onderzoeken, enz zie overzicht 
 • Voorlichtingen gericht op bewustwording & preventie

Informatiecentrum

 

Feiten & Cijfers | Pesten & Online Pesten

Angela GroothuizenBasisonderwijs - In iedere klas worden -  2 tot 3 leerlingen dagelijks gepest, 1:10 (CBS)

Voortgezet Onderwijs - In iedere klas worden - 1 tot 2 leerlingen dagelijks gepest, 1:20 (CBS)

Online Pesten 400.000 jongeren worden gepest 1:5 (CBS)

In de Sport - 20% van de sporters 1:5 (Centrum Veilige Sport)

Ouderen - Woonzorgcentra -  20% van de bewoners wordt in het bejaardentehuis gepest 1:5 (Nationaal Ouderenfonds)

Op het Werk jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)

Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade

4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro

900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten) maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade

Zelfs 40 jaar later nog gevolgen van pesten bij pester en gepeste (onderzoek)

Noot: Onderzoekscijfers gaan altijd over het aantal kinderen, jongeren, volwassenen & ouderen die iedere dag opnieuw, stelselmatig gepest worden, Alle gemelde klachten die niet voldoen aan de definitie van Pesten en de definitie van Online Pesten (Cyberpesten) tellen daar niet in mee.

 

Dit willen wij oplossenEdwin Evers

Wij willen het aantal mensen dat wordt gepest  in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten. 
 

Dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.
 
Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want daar doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht & passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. 

Om dit te kunnen bereiken en op te lossen, kunnen wij jouw steun heel goed gebruiken! Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep

Pesten zorgt voor een onveilige en onprettige sfeer in de organisatie, vereniging, school, klas, team of afdeling die het (werk-, leer- & sport) klimaat op een negatieve wijze beïnvloedt en dit heeft gevolgen voor de gehele groep.

 

Het beste tegengif bij pesten

Een goede sfeer in de groep, klas, team is het beste tegengif. Het is wel cruciaal hierbij dat je eerst "de angel' (het pijnpunt) eruit haalt, door te zorgen dat iedereen in de groep/klas/het team 'pesten kan herkennen' (doordat zij inzichten hebben verkregen: verschil tussen plagen & pesten, de rollen, de vormen, de gevolgen). 

Biedt ze vervolgens concrete adviezen & tips over 'hoe je pesten kan aanpakken', waardoor zij in staat zijn adequaat te reageren als pestgedrag wordt waargenomen.

Let op! Als deze stap wordt overgeslagen dan voelt de groep zich (nog altijd) niet veilig en blijft er veel ruimte voor alle soorten van ongewenst gedrag! De pester en meelopers stoppen pas echt als zij geen aandacht meer krijgen van de groep. ​
 
Breng het juiste tegengif in en pak het pesten aan met de hele groep, klas of team!  Wij hebben heel veel informatie op de website staan & uiteraard kunnen wij jullie hier ook mee helpen!
 
 

 

 

Kenniscentrum Pesten & Online Pesten 

Hoofddoel

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

Wij richten ons met name op de volgende doelgroepen:

 Werkgevers | Werknemers | Scholen | Sport | Kinderen & Jongeren | Ouders & Opvoeders  | Bejaardentehuizen 

Wij bieden niet alleen tips & adviezen tegen pesten en online pesten maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen.

Subdoel

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

 

Navigeer snel naar ► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten) ► Kenniscentrum Pesten

 

Stichting Stop Pesten Nu CBF Erkend Goed Doel & ANBI

Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt: Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten.

Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzicht) in de diverse Landelijke Media o.a. NOS Jeugdjournaal, Klokhuis, RTL Nieuws, Shownieuws, RTL Z, Stentor, Koffietijd, 5 uur live, ea.

Ik vind het heel belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland. Wij zijn opgenomen in het 'CBF Goede Doelen register' Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu. Met deze Erkenning laten wij weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt StopPestenNu.nl op als digitaal erfgoed bij UNESCODe website van Stichting Stop Pesten Nu is opgenomen als digitaal erfgoed door Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) beheer door KB (Koninklijke Bibliotheek)Onze volledige website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend.

 

 

Definitie Pesten 

Een vaak gebruikte definitie van pesten komt van Dan Olweus (1993, o.a. in Veenstra, 2005): ‘Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’. Deze definitie is door verschillende bronnen aangevuld met de volgende criteria:

 1. er is sprake van een negatieve bedoeling;

 2. de negatieve handelingen zijn structureel en tegen dezelfde persoon gericht;

 3. er is sprake van machtsongelijkheid. Pesters staan hoger in de sociale groepshiërarchie en/of hebben meer medestanders dan de gepeste.

 

Definitie online pesten (cyberpesten) 

Niet alles dat kwetsend is op het internet valt onder online pesten (cyberpesten). Net als bij klassiek pesten zijn er een aantal voorwaarden noodzakelijk om van online pesten te kunnen spreken. 

 1. Het doel is om pijn te doen De dader moet de bedoeling hebben om het slachtoffer te schaden of te willen schaden. Dit kan moreel of materieel zijn. Daarom, als iemand gekwetst wordt door een bepaalde zin, is het niet per se een kwestie van online pesten. Dit kan ook een ongepaste grap zijn die uit de hand loopt.
 2. Ongelijke macht Er moet een duidelijk machtsverschil zijn tussen dader en slachtoffer. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen. De dader kan bijvoorbeeld groter, sterker of populairder zijn. Ook kunnen de digitale vaardigheden van de dader beter ontwikkeld zijn. Iedereen die bijvoorbeeld goed is in het gebruik van Photoshop of die zijn identiteit goed kan verbergen, heeft een sterk voordeel als dader
 3. Terugkerend gedrag Één kwetsende opmerking is geen cyberpesten. Dit gebeurt alleen wanneer de dader zich specifiek op het slachtoffer richt en iemand meerdere keren gekwetst wordt.

 

 

Het begon allemaal met een passie en een droom ... Bennie Jolink

De droom de passie en de drive om pesten en online pesten te stoppen blijven onverminderd doorgaan 'het kloppend hart' van Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk (oprichter) heeft dagelijks inspiratie en ideeën om op een duurzame manier te zorgen dat het pesten in Nederland stopt en werkt hier achter de schermen hard samen met alle vrijwilligers aan de droom: Stop Pesten Nu in Nederland! 

 

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

 

 

Bløf zegt Ik STOP pesten nu!

Sponsor worden of doneren?

Wil jij ons steunen? Wat leuk! Daar zijn wij ontzettend blij mee !

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel tegen pesten & online pesten in Nederland.

Via onze website en campagnes bieden wij praktische informatie & advies aan jongeren, ouders, sportverenigingen, werkgevers en werknemers aan om pesten preventief & duurzaam aan te pakken in de eigen omgeving.

U kunt ons op vele manieren steunen!

Lees hier meer >> Stop Pesten Nu steunen - donatie - sponsoring

 

 

 

 

Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden

 

Cesar Zuiderwijk

Wij helpen en faciliteren vele media met het aanleveren van kandidaten die hun ervaringen willen delen over pesten en online pesten (cyberpesten) om goede inhoudelijke artikelen en uitzendingen te kunnen maken. Deel jouw verhaal dan hier

Help jij mee? Samen kunnen wij pesten en online pesten (cyberpesten) uit de taboesfeer helpen en houden. Wil jij jouw ervaringen over pesten of online pesten ook een keer delen (mag soms ook anoniem)? 

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. 

Klik op bovenstaande button of via deze link 'Mijn verhaal' (of via de button) deel jouw ervaringen met onze redactie zodat wij jou dan ook een keer kunnen benaderen. Ben jij onder de 18? Vraag dan eerst toestemming aan jouw ouders.

 • Ben (of was) jij een pestkop? 
 • Ben (of was) jij een meeloper? 
 • Word jij gepest?
 • Word jij via internet en/of telefoon gepest (digitaal pesten / cyberpesten)?
 • Wordt er in jouw klas gepest?
 • Mijn zoon of dochter is een pestkop
 • Mijn zoon of dochter wordt gepest
 • Ik word gepest door mijn leidinggevende
 • Mijn collega wordt gepest op zijn werk
 • Ik word gepest op de sportclub

 

Heb jij met pesten of online pesten te maken? Jij bent niet de enige. Je bent niet alleen!

 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt! 

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken over een oplossing!

  
  
  

Individuele hulp nodig? Deze organisaties zijn er voor jou!

 

 Ik word gepest - Wat kan ik doen 

 

► Hulp nodig bij PestenBel, chat, mail met deze organisaties - zie overzicht

 

►Hulp nodig bij Online Pesten (Cyberpesten): Bel, chat, mail met deze organisaties - zie overzicht

 

 

 

 

 

Disclaimer

Stop Pesten NU besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.stoppestennu.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op onze website wordt verwezen naar internetpagina’s van derden, omdat Stop Pesten NU ook een kennisplatform met verwijsfunctie is. Helaas kan deze informatie wel eens incorrect zijn; het gebruik hiervan valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid.

Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen. U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient u schriftelijk toestemming aan te vragen bij Stichting Stop Pesten Nu of de externe partij. Daarnaast is het niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar te maken zonder geldige bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.