Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu is hét Kennis-, Informatie- en Expertisecentrum over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) in Nederland. Vol trots kunnen wij u laten weten dat wij door het CBF Erkend zijn als Goed Doel. 

​Wij delen, ontwikkelen en brengen alle (met name Nederlandstalige) kennis en informatie samen in deze online bibliotheek opgedeeld in; ► het Kenniscentrum Pesten ► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten) en ► de Kennisbank met allemaal downloadbare materialen. Wij streven ernaar om iedere inwoner in Nederland te voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf aan te pakken. De inhoud op onze website wordt met de grootste zorg samengesteld. 

 

Glenn HelderCBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten

Wij zijn het enige Erkende Goede Doel tegen

Pesten & Online pesten in Nederland!

 

"Wij mogen de mythe van pesten niet langer accepteren met opmerkingen dat dit een onvermijdelijk onderdeel van het opgroeien zou zijn.  Pesten kan destructieve gevolgen hebben en dit mogen wij niet accepteren." 

~ Barack Obama ~

 

Wij richten ons op Preventie & Bewustwording van Pesten en Online Pesten (Cyberpesten). Volgens de Van Dale betekent pre·ven·tie (de; v; meervoud: preventies) voorkoming én be·wust·wor·ding (de; v) 'het inzicht krijgen in een situatie'. Door bewustwording en preventie kunnen bestaande pestproblemen op lokaal niveau vroegtijd worden geïdentificeerd en opgelost. Bewustzijn helpt bij het opmerken van de eigen rol in het groepsproces bij pesten. Wie zijn rol herkent kan hier iets aan veranderen.

 

 

CBF Erkend Goed Doel ~ ANBI ~ Goede Doelen Nederland - UNESCO Digitaal Werelderfgoed

 

Wist jij dit over Pesten

 

Wist jij dat ... 

 * Pesten in 10 seconden stopt (in 57% van de gevallen) als de PEER pressure group (omstanders/leeftijdsgenoten) ingrijpt​.

 * Mensen die van zichzelf houden, andere mensen geen pijn doen. Hoe meer zij zichzelf haten, hoe meer zij willen dat anderen lijden.

 * Hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt gepest, wij er wel allemaal verantwoordelijk zijn dat het stopt. 

 

PestenKenniscentrum Pesten | Stop Pesten Nu

`Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden´. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken. 

  Ga naar Kenniscentrum over Pesten 

‘Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten? Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Om plagen kun je lachen, iedere keer is iemand anders aan de beurt. Plagen is één tegen één en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. ► Ik word gepest  Met deze organisaties kan je bellen, chatten of mailen voor hulp of advies

► Ga naar Voorlichtingen voor informatie over een studiedag, bijeenkomst, workshop, ouderavond of gastles over pesten voor groepen 

 

Bij pesten is de sfeer nooit positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten. Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, negeren, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt dan is het pestgedrag.

 

Kenniscentrum Online Pesten | Stop Pesten Nu

Online Pesten ... Cyberpesten (digitaal pesten)

De gevaren, risico's online en op social media voor kinderen & jongeren. Deze manier van pesten bestaat nog niet zo heel lang en is ook lang niet zo zichtbaar als het pesten in het ‘echte leven’.  Het gebeurt veel via de mobiele telefoon of via internet. Het nadeel van online pesten is dat het vaak anoniem gebeurt, wat de pester een extra machtspositie geeft.

De gevolgen bij online pesten zijn vaak groter dan bij het 'gewone' pesten. Je kunt je als kind moeilijker verdedigen, het is een publieke vernedering omdat iedereen het kan lezen en het blijft actief omdat het lastig is om iets van internet te verwijderen. 


► Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten  Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten

► Ga naar Voorlichtingen ► Ga naar Voorlichtingen voor informatie over een studiedag, bijeenkomst, workshop, ouderavond of gastles over pesten voor groepen

 
 

 

Feiten & Cijfers | Pesten & Online PestenCijfers Pesten

► Onderwijs

► ​Online Pesten / Cyberpesten

► Sportverenigingen

► Werkvloer

► Bejaardentehuizen (Woonzorgcentra)

 • 1 op de 5 bejaarden wordt door mede bewoners gepest (20%), groepsleiding geeft aan dat zij eerder vermoeden dat het om 40% van de bewoners gaat die gepest worden blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds ► Cijfers Pesten in Bejaardentehuizen/Woonzorgcentra   

Noot: 

Onderzoekscijfers gaan altijd over het aantal kinderen, jongeren, volwassenen & ouderen die iedere dag opnieuw, stelselmatig gepest worden, 

Alle gemelde klachten die niet voldoen aan de definitie van Pesten en de definitie van Online Pesten (Cyberpesten) tellen daar niet in mee.

TipNavigeer snel naar de informatie per doelgroep 

Werkgevers

 

► Werkgevers

 

Cyberpesten Online Pesten

►  Cyberpesten
 

Werknemers

 

► Werknemers

 

 


Scholen

 

► Scholen

 

Voor leerlingen

 

► Leerlingen 


Ouders en Opvoeders

► Ouders 

 

 

 

Sport

 

► Sport 

 

Bejaarden

► Woonzorgcentra 

 

► Over ons Over ons

 

 

 

 

Stop Pesten Nu | Animatie Cyberpesten / Online Pesten

 

Online pesten (Cyberpesten) & (Offline) Pesten: zoek de verschillen

Pesten onder jongeren is en blijft wereldwijd een groot probleem.Met de opkomst van social media als Facebook, Instagram en Snapchat zijn pesterijen niet langer gebonden aan het schoolplein of de gymzaal, maar vinden ze steeds vaker plaats via telefoons of computers, ook na schooltijd. 

Voorbeelden van online pesten zijn het plaatsen of delen van kwetsende foto’s of video’s en het sturen van bedreigende berichtjes, lees meer in het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)
 

Offline en online pesten zijn sterk vervlochten

De afgelopen jaren is er veel onderzoek naar zowel offline als online pesten gedaan. In vrijwel al deze onderzoeken is de conclusie dat offline en online pesten sterk met elkaar vervlochten zijn: 

 • Jongeren die offline pesten doen dat vaak ook online. 
 • En: kinderen die offline gepest worden, worden vaak ook online gepest. 

Offline en online pesten staan dus niet los van elkaar, maar liggen in elkaars verlengde. Onlangs hebben verschillende onderzoekers aangetoond dat online pesten (cyberpesten) – net als offline pesten – verstrekkende negatieve gevolgen voor de slachtoffers kan hebben. Zo hebben kinderen die online gepest worden vaker last van depressies, psychosomatische stoornissen en hebben ze een lager zelfbeeld.  
Maar ... Online wordt een andere taal gesproken. 

Toch zijn offline en online pesten niet hélemaal hetzelfde. Lees verder >> Online en Offline pesten: Zoek de verschillen

 • Het grootste verschil is dat bij het (offline) pesten er direct contact is tussen de dader en het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het duidelijk wie de pester is. Bij online pesten is de dader soms anoniem, doordat hij/zij veilig achter de computer zit. Het slachtoffer weet soms niet door wie hij/zij gepest wordt. 

  Stop Pesten Nu | Animatie pestende groep
 • Een ander verschil is, dat slachtoffers aangeven dat de laatste keer dat ze te maken hebben gehad met pesten, dit online plaatsvond. Dit laat zien dat het offline pesten na schooltijd, het werk, het sporten online verder gaat.
   
 • Er is een onderscheid in de mate van het pesten. Bij offline pesten wordt er vooral gepest op school. Bij online pesten gebeurd het tegenovergestelde. Er wordt vooral gepest buiten school, wat de hele dag door kan gaan. De dader kan heel makkelijk steeds opnieuw gemene berichten plaatsen. 
   
 • Er zijn verschillende gevoelens van angst. Bij het (offline) pesten zijn de slachtoffers bang voor dreigementen die de dader uit. Het slachtoffer is vooral bang dat de pesterijen uit de hand gaan lopen. Het slachtoffer dat te maken heeft met online pesten (cyberpesten) is vooral bang dat ouders/verzorgers hun telefoon of computer afpakken. De ouders/verzorgers doen dit in de hoop dat het online pesten vanzelf stopt, dit werkt echter averechts. Voor jongeren is sociale media erg belangrijk. Jongeren zullen hierdoor minder snel aan hun ouders/verzorgers vertellen dat ze slachtoffer zijn van online pesten (cyberpesten) en blijven in stilte lijden.
   
 • Een ander verschil is dat bij het offline pesten anderen (omstanders) zullen toekijken. De dader kan zich gesteund voelen en dit is natuurlijk erg nadelig voor het slachtoffer. Bij online pesten zullen andere mensen sneller de cyberpester helpen. Het is vaak anoniem dus vinden jongeren het makkelijker om hierin mee te gaan. Als er online gepest wordt, is het erg moeilijk om nare berichten, foto’s etc. van het internet te halen. Het zal altijd op het internet blijven staan. De pesterijen kunnen makkelijk herhaald worden.
   
 • Er is een nog een ander verschil tussen de omstanders van het offline pesten en het online pesten. Bij offline pesten zie je het gebeuren. Je voelt je meer betrokken. Als omstander besef je dat je misschien moet ingrijpen voordat het echt fout gaat. Vaak ben je met andere mensen en je kan sneller het gevoel hebben dat je in actie moet komen. Als je merkt dat iemand online wordt gepest is het als omstander makkelijker om ‘weg te kijken’ aangezien niemand weet dat jij dit hebt gezien. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de jongeren heeft aangegeven dat ze getuige zijn geweest van online pesten (cyberpesten) op online platforms. De druk is lager om in actie te komen. Je kan sneller denken, dat andere mensen acties zullen ondernemen.

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

► Ik word gepest  Met deze organisaties kan je bellen, chatten of mailen voor hulp of advies

 

 

Poster Angela Groothuizen

Stop Pesten Nu - Dit willen wij oplossen

Wij willen het aantal mensen dat wordt gepest  in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten. 
 

 "Als je neutraal bent in situaties van onrecht, dan heb je de kant van de pesters gekozen. Als een olifant zijn poot op de staart van een muis heeft en je zegt dat je neutraal bent, zal de muis je neutraliteit niet waarderen."

~ Desmond Tutu ~

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want daar doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht & passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. 

 

Stop Pesten Nu - Dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

 "Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.” 

Martin Luther King

 

Om dit te kunnen bereiken en op te lossen, kunnen wij jouw steun heel goed gebruiken! Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep

Poster Bennie Jolink

U kunt ons op vele manieren steunen! 

Wij zijn erkend & opgenomen in het 'CBF Goede Doelen register' zie ons Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. Tevens zijn wij aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status.

Ga naar Stop Pesten Nu Steunen - Donatie - Sponsoring

Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend. Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt: Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzicht). 

Het is onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen, want dit betekent dat het pesten is gestopt!

CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen PestenKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedUnesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedWij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

 

 Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden

Button mijn verhaal

Cesar Zuiderwijk

Wij helpen en faciliteren vele media met het aanleveren van kandidaten die hun ervaringen willen delen over pesten en online pesten (cyberpesten) om goede inhoudelijke artikelen en uitzendingen te kunnen maken. Deel jouw verhaal dan hier

Help jij mee? Samen kunnen wij pesten en online pesten (cyberpesten) uit de taboesfeer helpen en houden. Wil jij jouw ervaringen over pesten of online pesten ook een keer delen (mag soms ook anoniem)? 

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. Klik op bovenstaande button of via deze link 'Mijn verhaal' (of via de button) deel jouw ervaringen met onze redactie zodat wij jou dan ook een keer kunnen benaderen.

Ben jij onder de 18? Vraag dan eerst toestemming aan jouw ouders.
 • Ben (of was) jij een pestkop? 
 • Ben (of was) jij een meeloper? 
 • Word jij gepest?
 • Word jij via internet en/of telefoon gepest (digitaal pesten / cyberpesten)?
 • Wordt er in jouw klas gepest?
 • Mijn zoon of dochter is een pestkop
 • Mijn zoon of dochter wordt gepest
 • Ik word gepest door mijn leidinggevende
 • Mijn collega wordt gepest op zijn werk
 • Ik word gepest op de sportclub

 

Onze activiteiten richten zich op deze 3 pijlers

Pijler 1. ► Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten) & Kennisbank

Hoofddoel Kenniscentra: Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens. 

 1. Kenniscentrum over Online pesten (Cyberpesten) 
 2. Kenniscentrum over Pesten
  Wij richten ons met name op de volgende doelgroepen: Werkgevers, Werknemers,  Scholen, Sport, Kinderen & Jongeren, Ouders & Opvoeders, Bejaardentehuizen 
 3. Kennisbank met informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen. 

Subdoel: Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

Pijler 2. ► Expertisecentrum

 • Campagnes gericht op bewustwording & preventie
 • Begeleiden & adviseren studenten & stagiaires bij projecten voor Stop Pesten Nu
 • Vraagbaak, ondersteunen & adviseren redacties & journalisten voor journalistieke items over pesten en online pesten 
 • Geïnterviewd door media, studentenconcepts (radio, podcasts, tv), scripties, onderzoeken, enz zie overzicht 
 • Voorlichtingen gericht op bewustwording & preventie

Pijler 3. ► Informatiecentrum

 

Het begon allemaal met een passie en een droom ... 

Bewustwording is zó belangrijk, zegt Patricia Bolwerk uit Deventer, initiatiefnemer van de stichting Stop Pesten Nu.'Ik voelde me een grijze muis die roze wilde zijn'

Patrica Bolwerk, 49 jaar. Gescheiden en moeder, zoon van 16. In 2010 richtte ze stichting Stop Pesten Nu op. Inmiddels kan je als het om pesten gaat niet meer om haar organisatie heen. Ze vervult een soort Postbus 51-functie, een kenniscentrum. Een vergaarbak aan informatie. Social media werkt ze dagelijks bij met items over pesten en online pesten (cyberpesten). Zelf gaat ze veelvuldig de boer op. Geeft gastcolleges op scholen, gaat naar bedrijven, naar ouderencentra. Geeft workshops. Patricia heeft circa 20 jaar werkervaring in commerciële en non-profit organisatie, ongeveer 15 jaar heeft zij als leidinggevende werkervaring in de functies Manager Bedrijfsbureau en Hoofd Office Management. Zij stuurde teams aan variërend tot 60 medewerkers. In 2009 besloot zij dat zij een andere richting op wilde in haar werk en kwam erachter dat zij kinderen/volwassenen gelukkig wil maken in hun hart. Als basis hiervoor heeft zij haar trainerslicentie behaald om gepeste kinderen/volwassenen te leren omgaan met pestervaringen. Daarnaast ontdekte zij in die periode hoe groot het pestprobleem is en dat dit soms wel 40 jaar zijn sporen na laat bij slachtoffers. Zij besloot zich in te zetten om Nederland bewust te gaan maken dat pesten moet stoppen omdat dit echt een groot probleem is, dit deed zij onder de naam Stop Pesten Nu op allerlei social media.

Maar als Patricia gezegd wordt dat ze inmiddels met haar uit de hand gelopen hobby, Stop Pesten Nu, de belangrijkste speler op de markt is als het om bewustwording gaat en om campagnes tegen pesten, kruipt ze in haar schulp. ,, Ja, ik droom er wel eens van de grootste te worden, zei ik laatst tegen een collega die veel wetenschappelijk onderzoek doet naar pesten. Vol verbazing keek hij me aan. Hij zei, Patries, meen je dat nou echt? Je bént de grootste! Ik, Patricia?''

Foto Patricia
Foto Patricia SPN bandje

Patricia Bolwerk: ,,Ik heb angst om succesvol te zijn, maar ook angst om te falen.'' Foto ronald hissink

Gebeurt er iets op het gebied van pesten, dan kan je er vergif op innemen dat de telefoon van Patricia Bolwerk gaat rinkelen. Is ze de eerste die door media wordt benaderd voor duiding van het nieuws.

Een vorm van bescheidenheid?

,,Ik heb angst om succesvol te zijn, maar ook angst om te falen. Een strijd die ik met mezelf voer. Het kan toch niet zo zijn dat Patricia iets doet waarin ze de grootste is, dat Patricia in wat ze doet serieus wordt genomen? Dat komt door vroeger. Werd ik niet gezien en gehoord. Altijd waren er mensen die verbaal veel sterker waren. En als ik dan al iets zei, werd eroverheen gepraat. Dan ging de aandacht naar die ander. Ik voelde me een grijs muisje dat roze wilde zijn.''

Bent u zelf dan ook gepest?

Pesten beschadigt je zelfvertrouwen voor je hele leven

,,Ja. Met name het eerste jaar van het voorgezet onderwijs was zwaar. Ik was verlegen, onzeker. Ik werd door klasgenoten gepest, genegeerd. Zelfs mijn docent Frans pestte me. Hij maakte van mij een soort zondebok en zo werd het voor anderen makkelijk mij te pesten. Hij belde naar mijn ouders, begon over mijn slechte werkmentaliteit, dat ik mijn huiswerk niet maakte en door de les heen praatte. Ik durfde niet eens te praten! In de loop der jaren werd ik steeds bozer op hem. Toen ik mijn rijbewijs haalde zei ik tegen mijn partner: Als ik hem zie oversteken, dan weet ik het verschil tussen het gaspedaal en de rem niet meer.

Patricia verteld dat het pesten haar zo had beschadigd dat zij zich het niet eens meer kon herinneren ... zo diep zat het verstopt. Het besef kwam pas weer bij de reünie van die school. Dat was ruim vijf jaar nadat ik met Stop Pesten Nu was begonnen. Een jongen uit mijn klas destijds vroeg me of ik vanwege het pesten die klas met de stichting was begonnen. Ik wist niet wat ik hoorde, mijn handen bevroren. Ik was inderdaad gepest! Mijn Franse docent kwam ook meteen naar me toe. Zei wel tien keer sorry. Van tevoren dacht ik, ik vlieg hem aan als hij komt. Maar hij was lang niet meer de krachtige man zoals ik hem herinner. Hij was ziekelijk. Karma is a bitch, dacht ik. Ik was klaar met hem. Heb niet eens meer gevraagd waarom hij me pestte.''

Werkt uw pestverleden in uw dagelijks leven nog door?

,,Altijd als ik weer iets nieuws , iets groots begin, dan ben ik zó onzeker. Dan komt het verlegen, onzekere, gepeste meisje weer naar boven dat dan denkt: kom ik wel goed genoeg over? Dan heb ik het Spaans benauwd, hartkloppingen, voel ik mijn klieren in mijn nek, verkrampte kaken. Pesten beschadigt je zelfvertrouwen voor je hele leven. Ik voelde me nooit goed genoeg, zelfs niet als moeder. Dat pestkopje reist je hele leven in je hoofd mee. Dat blijkt ook wel uit recente wetenschappelijke onderzoeken.''

,,Die pestkop in je hoofd reist je hele leven met je mee.''

U zegt: ik was me er zelf niet van bewust dat ik werd gepest toen ik begon met Stop Pesten Nu. Wat was dan wel uw trigger ermee te beginnen?

,,Ik gaf leiding in het bedrijfsleven maar ik wilde iets anders. Ik wist niet wat. Ik had zwaar de griep toen ik naar een aflevering van Oprah Winfrey keek. Daar werden pyjamaatjes ingezameld voor kinderen die normaal nooit in een pyjama konden slapen. Ik dacht, ik wil iets doen waarbij ik kinderen gelukkig kan maken in hun hart. Maar wat dan? Een collega vroeg of ik iets kon doen met trainingen waarin je kinderen weerbaarder kan maken tegen pesten. Ik kreeg ook reacties als: 'je bent gek als je iets anders gaat doen en dat pesten is toch niet zo erg'. Dergelijke opmerkingen hoorde ik een paar keer na elkaar. Toen voelde ik een soort oergeweld. Bam bam bam!!! Ik wil dat iédereen gaat praten en schrijven over pesten. Maar tegelijkertijd, hoe wil je dat dan doen Patricia? Je bent geen socioloog, geen pedagoog. Waarom zouden mensen naar je luisteren? Toen begon ik ermee op social media. Ik kreeg met Stop Pesten Nu meteen veel volgers. Ik praat en schrijf erover vanuit mijn hart.''

Voorzitter Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu voelt nog steeds de gevolgen van pesten

U werd vanzelfsprekend geconfronteerd met allerlei nare pestverhalen. Welk verhaal heeft u het meest geraakt?

,,Als ik erover vertel kan ik nog wel huilen van ontroering. Ik gaf een gastcollege op een ROC toen een jongen naar voren stapte. Hij vertelde dat zijn beste vriend, die op een andere school zat, zelfmoord had gepleegd. Bleek dat die jongen op die school was gepest. Zíjn mattie. De jongen realiseerde zich vervolgens dat hij zélf een pester is. De hele zomervakantie zat hij in angst dat de scholier die hij pestte misschien ook wel zelfmoord zou plegen. Het besef was tot hem doorgedrongen wat pesten met iemand kan doen. Kijk, ik krijg er nog kippenvel van op mijn arm.''

Is pesten op scholen het grootste probleem?

,,Als je naar de cijfers kijkt niet eens. 1 op de 10 kinderen. Cijfermatig wordt er meer gepest op het werk, 1 op de 8 en zelfs nog meer onder ouderen, 1 op de 5. Pesten op de werkvloer vind ik het heftigst. Volwassenen zouden zich ervan bewust moeten zijn. Bij bedrijven ga ik ook steeds meer doen met bewustwording van pesten. Kinderen kunnen hun gedrag nog niet altijd overzien, hoe naar dat ook kan uitpakken. Kinderen kunnen bikkelhard zijn, met zelfs zelfdodingen tot gevolg. Pesters zeggen of schrijven: hou toch je bek, maak er toch lekker een einde aan! Als je dat maar vaak genoeg zegt... En weet je wat dan erg is, dan komen er op scholen condoleanceregisters te liggen. Dat is zo hypocriet, wetende dat het pesten op die school plaatshad. Stel je eens voor wat dit doet met de nabestaanden.''

Bron Ingrid Willems, De Stentor

 

Disclaimer

Stop Pesten NU besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.stoppestennu.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op onze website wordt verwezen naar internetpagina’s van derden, omdat Stop Pesten NU ook een kennisplatform met verwijsfunctie is. Helaas kan deze informatie wel eens incorrect zijn; het gebruik hiervan valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid.

Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen. U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient u schriftelijk toestemming aan te vragen bij Stichting Stop Pesten Nu of de externe partij. Daarnaast is het niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar te maken zonder geldige bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik