Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Stichting Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu informatiebron, expertisebank & kenniscentrum  

bewustwording & preventie van pesten & online pesten (cyberpesten) 

 
 
 
Het beste tegengif bij pesten
Een goede sfeer in de groep, klas, team is het beste tegengif. De pester en meelopers stoppen pas echt als zij geen aandacht meer krijgen van de groep. ​Breng het juiste tegengif in en pak het pesten aan met de hele groep, klas of team!  Wij hebben heel veel informatie op de website staan & uiteraard kunnen wij jullie hier ook mee helpen! 
Foto: BLØF zegt: Ik STOP pesten nuBløf zegt Ik STOP pesten nu!

 

Dit willen we oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten.

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatieplatform en expertisecentrum over pesten en online pesten. Onze activiteiten richten zich op bewustwording & preventie om pesten en online pesten duurzaam en effectief aan te pakken in uw organisatie, school, sportvereniging (of anders) met als gezamenlijk doel een prettig sport-, werk-, leer- en leefklimaat.

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

Dit willen we bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want door doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht en passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep.

 

Feiten & Cijfers over pesten

Angela Groothuizen

* zelfs 40 jaar later nog gevolgen van pesten, bij de pester en de gepeste (onderzoek)

* als de PEER pressure group ingrijpt stopt het pesten in 10 seconden (in 57% van de gevallen)

* 2 tot 3 leerlingen per klas worden dagelijks gepest, 1:10 (CBS)

* 400.000 personen worden online gepest 1:5 (CBS)

* 20% in de sport 1:5 (Centrum Veilige Sport)

* 20% van de bewoners in een bejaardentehuis wordt gepest 1:5 (Nationaal Ouderenfonds)

* 500.000 werknemers jaarlijks slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)

* 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro (TNO)

* 900 miljoen p.j. aanvullende kosten (zoals loondoorbetaling) (TNO)

* 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten) onderzoeker (TNO)

* maatschappelijke kosten onderzoeker (TNO):
ziektebehandeling, uitkeringen, kosten verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade, juridische kosten, enz.

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu!

 
 

Pesten & Online pesten (cyberpesten)

 

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu!

 

Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Voordat je pesten aan kunt pakken, is het eerst belangrijk om pesten te herkennen. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil! Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. 
Praat erover. Want als jij niet praat, bescherm je de dader. Als jij wel praat, bescherm jij jezelf!”
 
Bløf zegt Ik STOP pesten nu!

Onze visie

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisatie, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk. De komende jaren zetten wij ons in voor vergroting van dit bewustzijn, zodat het pestgedrag van binnenuit en buitenaf wordt aangepakt. 

 

Onze missie

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. Hierdoor bij te dragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin uiteindelijk geen pestgedrag meer voorkomt. Omstanders en actieve betrokken deelnemers bij pestgedrag in plaats van alleen passieve getuigen om de invloed van Pesters te beperken.

 
 
 
 
 

Stichting Stop Pesten Nu is een officieel (CBF) Erkend Goed Doel en ANBI

Ik vind het superbelangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het 'CBF Goede Doelen register' Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu zijn opgenomen. Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweegbrengen.

 

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 

 

Digitaal Wereld Erfgoed UNESCO

De website van Stichting Stop Pesten Nu is opgenomen als digitaal erfgoed door Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) beheer door KB (Koninklijke Bibliotheek)

Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt StopPestenNu.nl op als digitaal erfgoed bij UNESCO

Onze volledige website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend.

 

 

Het begon allemaal met een passie en een droom ... 

De droom de passie en de drive om pesten en online pesten te stoppen blijven onverminderd doorgaan 'het kloppend hart' van Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk (oprichter) heeft dagelijks inspiratie en ideeën om op een duurzame manier te zorgen dat het pesten in Nederland stopt en werkt hier achter de schermen hard samen met alle vrijwilligers aan de droom: Stop Pesten Nu in Nederland! 

Sponsor worden of doneren?

Wil jij ons steunen? Wat leuk! Daar zijn wij ontzettend blij mee 

Stichting Stop Pesten Nu is een toonaangevende liefdadigheidsinstelling tegen pesten en online pesten in Nederland. Va onze website en e-mail bieden wij praktische informatie & advies aan jongeren, ouders, sportverenigingen, werkgevers en werknemers aan pesten preventief & duurzaam aan te pakken in de eigen omgeving. 

Edwin Evers

Dit willen we bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want door doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht en passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep.

Dit willen we oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten.

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatieplatform en expertisecentrum over pesten en online pesten. Onze activiteiten richten zich op bewustwording & preventie om pesten en online pesten duurzaam en effectief aan te pakken in uw organisatie, school, sportvereniging (of anders) met als gezamenlijk doel een prettig sport-, werk-, leer- en leefklimaat.

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu

Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt


Peter AertsEr is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzichtte zien in de diverse Landelijke Media o.a. NOS Jeugdjournaal, Klokhuis, RTL Nieuws, Shownieuws, RTL Z, Stentor, RTV Oost, Koffietijd, 5 uur live, Pauw, RTL Late Night en meer. 

Wij zijn ook bijzonder trots op het feit dat onze is opgenomen als digitaal wereld erfgoed van Unesco. In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt ook onze website gearchiveerd voor de lange termijn. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB-websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het gaat om de website en de bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://www.stoppestennu.nl/.

Foto: Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu!

Voorlichting Stop Pesten Nu op het Werk: 

"Ik schrik hier heel erg van, ik dacht dat wij een plaagcultuur hadden. Ik dacht het valt bij ons nog wel mee".

Reactie Rob (Directeur Caterpilar)" 

 

Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden

Cesar Zuiderwijk

Wij helpen en faciliteren vele media met het aanleveren van kandidaten die hun ervaringen willen delen over pesten en online pesten (cyberpesten) om goede inhoudelijke artikelen en uitzendingen te kunnen maken. Deel jouw verhaal dan hier

Help jij mee? Samen kunnen wij pesten en online pesten (cyberpesten) uit de taboesfeer helpen en houden. Wil jij jouw ervaringen over pesten of online pesten ook een keer delen (mag soms ook anoniem)? 

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. 

Klik op bovenstaande button of via deze link 'Mijn verhaal' (of via de button) deel jouw ervaringen met onze redactie zodat wij jou dan ook een keer kunnen benaderen. Ben jij onder de 18? Vraag dan eerst toestemming aan jouw ouders.

  • Ben (of was) jij een pestkop? 
  • Ben (of was) jij een meeloper? 
  • Word jij gepest?
  • Word jij via internet en/of telefoon gepest (digitaal pesten / cyberpesten)?
  • Wordt er in jouw klas gepest?
  • Mijn zoon of dochter is een pestkop
  • Mijn zoon of dochter wordt gepest
  • Ik word gepest door mijn leidinggevende
  • Mijn collega wordt gepest op zijn werk
  • Ik word gepest op de sportclub

Foto: Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

 

Heb jij met pesten of online pesten te maken? Jij bent niet de enige. Je bent niet alleen!

 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden aangezien wij een klein team met vrijwilligers zijn.

Wij vinden het uiteraard wel heel belangrijk dat jullie er met iemand kunnen praten, bellen, mailen of chatten over jullie individuele situatie. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties je terecht kunt met jouw vragen. 

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken &  kijken naar een oplossing voor jouw situatie:

► voor vragen over pesten   

► voor vragen over online pesten

 

 

 

Wil jij graag even bellen, chatten of mailen met bovenstaande organisaties, praat erover!

Je kunt ons uiteraard altijd bellen of mailen voor informatie om pesten en online pesten aan te pakken, zoals: workshops, studiedagen, gastlessen, ouderavonden, trainingen enz. 

 

 

Disclaimer

Stop Pesten NU besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.stoppestennu.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op onze website wordt verwezen naar internetpagina’s van derden, omdat Stop Pesten NU ook een kennisplatform met verwijsfunctie is. Helaas kan deze informatie wel eens incorrect zijn; het gebruik hiervan valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid.

Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen. U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient u schriftelijk toestemming aan te vragen bij Stichting Stop Pesten Nu of de externe partij. Daarnaast is het niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar te maken zonder geldige bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.