Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Kennis- Informatie- & Expertisecentrum over Pesten & Online Pesten

Stichting Stop Pesten Nu is hét Kennis-, Informatie- en Expertisecentrum over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) in Nederland. ​

Wij delen, ontwikkelen en brengen alle (met name Nederlandstalige) kennis en informatie samen  in deze online bibliotheek. Wij streven ernaar om iedere inwoner in Nederland te voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf aan te pakken.

Stop Pesten Nu is hèt enige Erkende Goede Doel tegen Pesten

CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten   Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed.   

De inhoud op onze website wordt met de grootste zorg samengesteld. De website bevat:

Prentenboek Grapje 

 AANRADER! voor groep 1 1/m 4 in te zetten in de Week tegen Pesten
 Prentenboek Grapje van Roxeanne Hazes met uitgebreide lesmaterialen

 

 

Navigeer snel naar de informatie per doelgroep

 

Wist jij dat ...Wist jij dit over Pesten

 •  Pesten in 10 seconden stopt (in 57% van de gevallen) als de PEER pressure group (omstanders/leeftijdsgenoten) ingrijpt​.
 •  Iemand die pest een gebrek heeft aan eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hoe meer zij zichzelf haten, hoe meer zij willen dat anderen lijden.
 •  Hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt gepest, wij er wel allemaal verantwoordelijk zijn dat het stopt. 
 • Dat pesten alles behalve een kleuterding is! Onderzoekscijfers leren ons eigenlijk dat: Hoe ouder wij worden, hoe meer wij gaan pesten?!
 • Pesten gevolgen heeft tot zelfs 40 jaar later, voor het slachtoffer en ook bij de pester.
 • Bij ingrijpen door vreemden stopt geweld (pesten, straatruzies, enz.) in 6 van de 10 gevallen.

Iedereen die ziet dat iemand gepest wordt (ookal ken je deze persoon niet) en er niks van zegt (niet ingrijpt) geeft indirect toestemming dat het pesten door kan blijven gaan. Pesters & meelopers trekken daar de conclusie uit - Wie zwijgt stemt toe! Helaas denkt het slachtoffer dit ook - wie zwijgt stemt toe. Zij zeggen niks dus zijn ze het ermee eens wat zij bij mij doen.

 

 

Poster

Pesten is iets dat voorkomen en gestopt kán worden! 

Wij zetten ons (al jaren) in om aandacht te vragen voor pesten en de gevolgen van pesten. Het stoppen en voorkomen van pestgedrag is iets wat elke dag aandacht vraagt. Het overkomt iedere dag heel veel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, de cijfers zijn echt schokkend. Om deze reden streven wij ernaar om iedere inwoner in Nederland te voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf aan te pakken. De inhoud op onze website wordt met de grootste zorg samengesteld. 

Pesten is te stoppen, gewoon door jou & mij

Wij geloven erin dat pesten is te stoppen door het klein te maken en te kijken naar: Wat doe ik ... als ik zie dat iemand wordt gepest? Het is belangrijk om vooral niet passief te wachten met gedachten zoals: Als het Ministerie nu zou ..., als de school nu zou ..., als mijn baas nu  ... als de leraar nu zou ..., als de ouders nu ...., als de slachtoffers nu maar weerbaarder zouden worden maar ... en ga zo maar door. Maar te kijken naar: wat doe jij, wat doe ik?

 

Feiten & Cijfers | Pesten & Online Pesten

Alle feiten en cijfers over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten met de bijbehorende onderzoeken vind je hier,  

Cijfers Pesten

Noot: onderzoekscijfers gaan altijd over het aantal kinderen, jongeren, volwassenen & ouderen die iedere dag opnieuw, stelselmatig gepest worden,  Alle gemelde klachten die niet voldoen aan de definitie van Pesten en de definitie van Online Pesten (Cyberpesten) tellen daar niet in mee.

 

(Klassiek) Pesten

`Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden´. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.

Stop Pesten Nu | Animatie pestende groep

Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten? Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Om plagen kun je lachen, iedere keer is iemand anders aan de beurt. Plagen is één tegen één en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 

"Ik werd gepest om mijn Baamse accent toen ik op school kwam in Den Haag. Om zo snel mogelijk Haags te leren keek hij op tv naar
het Haagse komische duo Van Kooten en De Bie. 'Dankzij Van Kooten en De Bie kon ik binnen no time meedoen in de klas in Den Haag.
Het was dus eigenlijk gewoon een overlevingstactie." Beluister het interview. 
-Koning Willem-Alexander

Bij pesten is de sfeer nooit positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten. Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, negeren, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt dan is het pestgedrag.

‘Ik ben vroeger veel gepest omdat ik anders was dan anderen. Ik had een staartje en droeg andere kleding’, vertelt Daniël. Tijdens het buiten spelen moest hij altijd opletten wie er waren. ‘Door een groepje van vier kinderen werd ik eerst geplaagd, maar op een gegeven moment begonnen ze ook te duwen en te schoppen. Dat was echt niet fijn en ik voelde me buitengesloten. Daarom ging ik niet meer zo vaak naar buiten. Ik durfde het niet aan mijn ouders te vertellen, maar toen de kinderen begonnen te schoppen heb ik dat wel gedaan.’ Luister naar zijn verhaal'. Daniel werd bekend met zijn auditie bij Holland Got Talent waar hij een Golden Ticket won. Daniel Stosic Junior Ambassadeur bij Stichting Stop Pesten Nu

 

Tip Stop Pesten Nu

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

► Ik word gepest  Met deze organisaties kan je bellen, chatten of mailen voor hulp of advies

 Informeer naar de mogelijkheden voor een workshop of training gericht op bewustwording & preventie

Online Pesten niet altijd zichtbaar van KetNet

 

Offline en online pesten zijn sterk vervlochten

De afgelopen jaren is er veel onderzoek naar zowel offline als online pesten gedaan. In vrijwel al deze onderzoeken is de conclusie dat offline en online pesten sterk met elkaar vervlochten zijn: 

* Jongeren die offline pesten doen dat vaak ook online. 

* En: kinderen die offline gepest worden, worden vaak ook online gepest. 

Offline en online pesten staan dus niet los van elkaar, maar liggen in elkaars verlengde. Onlangs hebben verschillende onderzoekers aangetoond dat online pesten (cyberpesten) – net als offline pesten – verstrekkende negatieve gevolgen voor de slachtoffers kan hebben. Zo hebben kinderen die online gepest worden vaker last van depressies, psychosomatische stoornissen en hebben ze een lager zelfbeeld.  
Maar ... Online wordt een andere taal gesproken. 

“Mensen realiseren zich niet hoe erg verbale intimidatie en cyberpesten je raakt. Wat ze tegen mij zeiden, blijft mij tot op de dag van vandaag bij. Het heeft me beïnvloed tot de persoon die ik nu ben.”

Demi Lovato

Het grootste verschil is dat bij het (offline) pesten er direct contact is tussen de dader en het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het duidelijk wie de pester is. Bij online pesten is de dader soms anoniem, doordat hij/zij veilig achter de computer zit. Het slachtoffer weet soms niet door wie hij/zij gepest wordt. Online pesten cartoon Stop Pesten Nu

 • Een ander verschil is, dat slachtoffers aangeven dat de laatste keer dat ze te maken hebben gehad met pesten, dit online plaatsvond. Dit laat zien dat het offline pesten na schooltijd, het werk, het sporten online verder gaat.
   
 • Er is een onderscheid in de mate van het pesten. Bij offline pesten wordt er vooral gepest op school. Bij online pesten gebeurd het tegenovergestelde. Er wordt vooral gepest buiten school, wat de hele dag door kan gaan. De dader kan heel makkelijk steeds opnieuw gemene berichten plaatsen. 
   
 • Er zijn verschillende gevoelens van angst. Bij het (offline) pesten zijn de slachtoffers bang voor dreigementen die de dader uit. Het slachtoffer is vooral bang dat de pesterijen uit de hand gaan lopen. Het slachtoffer dat te maken heeft met online pesten (cyberpesten) is vooral bang dat ouders/verzorgers hun telefoon of computer afpakken. De ouders/verzorgers doen dit in de hoop dat het online pesten vanzelf stopt, dit werkt echter averechts. Voor jongeren is sociale media erg belangrijk. Jongeren zullen hierdoor minder snel aan hun ouders/verzorgers vertellen dat ze slachtoffer zijn van online pesten (cyberpesten) en blijven in stilte lijden.
   
 • Een ander verschil is dat bij het offline pesten anderen (omstanders) zullen toekijken. De dader kan zich gesteund voelen en dit is natuurlijk erg nadelig voor het slachtoffer. Bij online pesten zullen andere mensen sneller de cyberpester helpen. Het is vaak anoniem dus vinden jongeren het makkelijker om hierin mee te gaan. Als er online gepest wordt, is het erg moeilijk om nare berichten, foto’s etc. van het internet te halen. Het zal altijd op het internet blijven staan. De pesterijen kunnen makkelijk herhaald worden.
   
 • Er is een nog een ander verschil tussen de omstanders van het offline pesten en het online pesten. Bij offline pesten zie je het gebeuren. Je voelt je meer betrokken. Als omstander besef je dat je misschien moet ingrijpen voordat het echt fout gaat. Vaak ben je met andere mensen en je kan sneller het gevoel hebben dat je in actie moet komen. Als je merkt dat iemand online wordt gepest is het als omstander makkelijker om ‘weg te kijken’ aangezien niemand weet dat jij dit hebt gezien. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de jongeren heeft aangegeven dat ze getuige zijn geweest van online pesten (cyberpesten) op online platforms. De druk is lager om in actie te komen. Je kan sneller denken, dat andere mensen acties zullen ondernemen.

“He kōtuinga mahi iti, he hua pai-ā rau (Maori): Small ripples create big waves”

 

Online pesten (Cyberpesten) & (Offline) Pesten: zoek de verschillenStop Pesten Nu | Animatie Cyberpesten / Online Pesten

Pesten onder jongeren is en blijft wereldwijd een groot probleem.Met de opkomst van social media als Facebook, Instagram en Snapchat zijn pesterijen niet langer gebonden aan het schoolplein of de gymzaal, maar vinden ze steeds vaker plaats via telefoons of computers, ook na schooltijd.

Voorbeelden van online pesten zijn het plaatsen of delen van kwetsende foto’s of video’s en het sturen van bedreigende berichtjes, lees meer in het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

“We focussen zo veel op onze verschillen, en dat zorgt, denk ik, voor veel chaos en negativiteit en pesterijen in de wereld. En ik denk dat als iedereen zich zou concentreren op wat we allemaal gemeen hebben – namelijk – we allemaal gelukkig willen zijn.”

- Ellen DeGeneres

 

Toch zijn offline en online pesten niet hélemaal hetzelfde. Lees verder >> Online en Offline pesten: Zoek de verschillen

‘Omdat ik van glitterhakken houd scholden ze me uit voor homo’. Hij blies iedereen weg met zijn auditie bij Holland's Got Talent. De toen 9-jarige Stef Smit uit Best werd bekend om zijn zangtalent, maar ook voor zijn voorliefde voor glitterhakken. Het optreden op tv kreeg ook een keerzijde. Stef werd er op zijn school om gepest.

Stef Smits (Junior Ambassadeur bij Stichting Stop Pesten Nu)

 

Glenn HelderOnline Pesten ... Cyberpesten (digitaal pesten)

De gevaren, risico's online en op social media voor kinderen & jongeren. Deze manier van pesten bestaat nog niet zo heel lang en is ook lang niet zo zichtbaar als het pesten in het ‘echte leven’.  Het gebeurt veel via de mobiele telefoon of via internet. Het nadeel van online pesten is dat het vaak anoniem gebeurt, wat de pester een extra machtspositie geeft.

De gevolgen bij online pesten zijn vaak groter dan bij het 'gewone' pesten. Je kunt je als kind moeilijker verdedigen, het is een publieke vernedering omdat iedereen het kan lezen en het blijft actief omdat het lastig is om iets van internet te verwijderen. 


► Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten  Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten

► Ga naar Voorlichtingen ► Informeer naar de mogelijkheden voor een workshop of training 

 

 

Poster Angela Groothuizen

 

Stop Pesten Nu - Dit willen wij oplossen

Wij willen het aantal mensen dat wordt gepest  in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten. 

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want daar doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht & passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. 

Stop Pesten Nu - Dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.
 

Van Dale pre·ven·tie (de; v; meervoud: preventies) voorkoming én be·wust·wor·ding (de; v) 'het inzicht krijgen in een situatie'. Hierdoor kunnen bestaande pestproblemen op lokaal niveau vroegtijdig worden geïdentificeerd en opgelost. Bewustzijn helpt bij het opmerken van de eigen rol in het groepsproces. Wie zijn rol herkent kan hier iets aan veranderen.

"Wij mogen de mythe van pesten niet langer accepteren met opmerkingen dat dit een onvermijdelijk onderdeel van het opgroeien zou zijn.  Pesten kan destructieve gevolgen hebben en dit mogen wij niet accepteren."  ~ Barack Obama ~​ 

 

Stop Pesten Nu is hèt enige Erkende Goede Doel tegen Pesten

CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen PestenKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedUnesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedWij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

 

Steun ons ... Word donateur ... U kunt ons op vele manieren steunen! Poster Bennie Jolink

Om al onze doelstellingen te bereiken om pesten te stoppen kunnen wij jouw steun heel goed gebruiken! Het is namelijk onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen, want dit betekent dat het pesten is gestopt! Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep

Wij zijn erkend & opgenomen in het 'CBF Goede Doelen register' zie ons Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. Tevens zijn wij aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status.

Ga naar Stop Pesten Nu Steunen - Donatie - Sponsoring

Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend. Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt: Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzicht). 

 

 Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden

Button mijn verhaal

Wij helpen en faciliteren vele media met het aanleveren van kandidaten die hun ervaringen willen delen over pesten en online pesten (cyberpesten) om goede inhoudelijke artikelen en uitzendingen te kunnen maken. Deel jouw verhaal dan hierCesar Zuiderwijk

Help jij mee? Samen kunnen wij pesten en online pesten (cyberpesten) uit de taboesfeer helpen en houden. Wil jij jouw ervaringen over pesten of online pesten ook een keer delen (mag soms ook anoniem)? 

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. Klik op bovenstaande button of via deze link 'Mijn verhaal' (of via de button) deel jouw ervaringen met onze redactie zodat wij jou dan ook een keer kunnen benaderen.
 • Ben jij onder de 18? Vraag dan eerst toestemming aan jouw ouders.
 • Ben (of was) jij een pestkop? 
 • Ben (of was) jij een meeloper? 
 • Word jij gepest?
 • Word jij via internet en/of telefoon gepest (digitaal pesten / cyberpesten)?
 • Wordt er in jouw klas gepest?
 • Mijn zoon of dochter is een pestkop
 • Mijn zoon of dochter wordt gepest
 • Ik word gepest door mijn leidinggevende
 • Mijn collega wordt gepest op zijn werk
 • Ik word gepest op de sportclub

 

Bij ingrijpen door vreemden stopt geweld (pesten, straatruzies, enz.) in zes van de tien gevallen

Mensen die getuige zijn van ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag spelen een belangrijke rol bij het aanpakken ervan. Vaak kan ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag worden beëindigd door het gedrag tijdig te signaleren, bespreekbaar te maken en een sociale norm te stellen. Uit een proefschrift blijkt dat ingrijpen door vreemden in zes van de tien gevallen tot het stoppen van geweld leidt. Ook vermindert ingrijpen de schade die het slachtoffer oploopt. 

 "Voordat je ingrijpt in een conflict moet je je eigen veiligheidsrisico's inschatten. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. De tijd is kort, het gaat allemaal vaak heel snel. Daarom is het het veiligst om 112 te bellen."

Als je wel ingrijpt; hoe doe je het dan goed? 

En, als je dan al ingrijpt, zorg dat je niet alleen staat. De onderzoeker kwam na zijn studie uiteindelijk tot 'de ideale interventie.' Die bestaat uit drie fases, zegt Ejbye-Ernst.

 1. Afkeuring: "Het eerste wat je kan doen, is je afkeuring uiten. Dat kan door te roepen 'stop hiermee!'. Of door je lichaam te gebruiken en afkeurende bewegingen te maken met je handen. Soms is het al genoeg om een einde te maken aan het conflict en je roept hiermee ook aandacht van andere omstanders."
 2. Kalmeren: Werkt dat niet, dan volgt stap twee. Fysiek ingrijpen. "Bijvoorbeeld door de mensen uit elkaar te halen en er tussen te stappen. Dat werkt zeker in de helft van de gevallen. Is het gelukt om ze van elkaar te scheiden, dan volgt de laatste stap: kalmeren. Vaak blijven betrokkenen heel boos en is het slim om hun aandacht weg te leiden en te kalmeren." Dat kan door ze bijvoorbeeld vast te pakken of een knuffel te geven. Verander van onderwerp. Loop weg van de plek waar het gebeurde."
 3. Dappere mensen: Ingrijpen door een bekende is riskanter dan door een vreemde. Omdat de bekende meer partij kiest wat de ruziemaker in het verkeerde keelgat kan schieten

 

Praten over pesten is supermoeilijk': dit is waarom

Als je gepest wordt dan is dit NOOIT jouw schuld! Misschien wil je het liefst het pesten zo snel mogelijk vergeten, er niet meer aan denken en er niet over praten. Dat is begrijpelijk. Maar het pesten houdt meestal niet op als niemand er over weet. Ook als je niet meer gepest wordt of zelf niet meer pest, kun je nog last hebben van de gevolgen. Dat is heel normaal. Maar hoe ga je daarmee om?

Praat erover. Want als jij niet praat, bescherm je de dader.

En praten over pesten, hoe doe je dat eigenlijk. Waarom is het zo moeilijk (ook voor volwassenen) om hardop te zeggen dat je gepest wordt? Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu legt het je uit, zie video ' Praten over pesten is supermoeilijk'' dit is waarom. Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen.  Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt! 

Hulp & Advies bij jouw situatie (vraag) over Cyberpesten - Online Pesten Hulp & Advies bij jouw situatie (vraag) over Pesten

Poster fysiek pestenPosters roddelen

 

 

 

 

Disclaimer

Stop Pesten NU besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.stoppestennu.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op onze website wordt verwezen naar internetpagina’s van derden, omdat Stop Pesten NU ook een kennisplatform met verwijsfunctie is. Helaas kan deze informatie wel eens incorrect zijn; het gebruik hiervan valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid.

Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen. U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient u schriftelijk toestemming aan te vragen bij Stichting Stop Pesten Nu of de externe partij. Daarnaast is het niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op ander wijze openbaar te maken zonder geldige bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruiken.

 

 

 
 

CBF

 

Vol trots kunnen wij u laten weten dat wij het enige CBF Erkende Goede Doel tegen Pesten en Online Pesten in Nederland zijn.