Over Stichting Stop Pesten Niu

Wie zijn wij?

Stichting Stop Pesten Nu is een organisatie uit Deventer die zich volledig inzet voor de bewustwording en preventie van pesten en online pesten. We richten ons op een breed scala aan doelgroepen, waaronder leerlingen, ouders, scholen, sportverenigingen, werknemers, werkgevers en woonzorgcentra. Stichting Stop Pesten Nu heeft één dringende boodschap: Pesten moet stoppen, niet morgen, maar NU! Het is onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen. Wij zetten uw donaties efficiënt en doelgericht in om een zo groot mogelijke impact te maken in de strijd tegen pesten.

Doneer buttonStichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Missie Stop Pesten Nu

Onze missie, dit willen wij oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten & online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd en het aantal mensen dat op staat tegen pesten en ingrijpt, vergroten. 

Onze visie, dit willen wij bereikenVisie Stop Pesten Nu

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk. 

Doelgroepen

Onze aanpak richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Scholen
  • Kinderen en Jongeren
  • Directie, leraren, mentoren en APC's
  • Ouders en Opvoeders
 • Sportverenigingen
 • Ouderen en Woonzorgcentra

Wat doen we?

Pijler 1: Kenniscentrum Pesten & Online Pesten

Bij onze eerste pijler draait alles om kennis. We bieden partners toegang tot diepgaande inzichten en expertise over pesten en online pesten. Van beleidsinstrumenten tot wetenschappelijk onderzoek, onze uitgebreide kennisbank ondersteunt een breed scala aan doelgroepen, van werkgevers tot scholen en ouders. Door deze kennis te delen, kunnen onze partners hun omgevingen sociaal veiliger maken.

Pijler 2: Expertisecentrum

Bewustwording en preventie zijn cruciaal in de strijd tegen pesten. Ons expertisecentrum lanceert campagnes en voorlichtingsinitiatieven die het bewustzijn vergroten en preventieve maatregelen bevorderen. We ondersteunen ook media en onderwijsinstellingen bij journalistieke items en onderwijsprojecten gerelateerd aan pesten. Als vraagbaak staan we klaar om advies te geven aan een breed publiek.

Pijler 3: Informatiecentrum

Ons informatiecentrum biedt actuele en dynamische informatie via onze website en social media kanalen. Hier vinden bezoekers regelmatig nieuwe materialen, berichten en nieuwsartikelen over pesten. We inspireren ook tot actie met ideeën voor inzamelingsacties en evenementen zoals de Landelijke Dag tegen Pesten. Belangrijk is ook onze rol als verwijsfunctie naar hulporganisaties, waar mensen individuele hulp kunnen vinden.

Hoe werden uw donaties in 2023 gebruikt?

Dit willen wij bereiken jaarcijfers 2023, Stichting Stop Pesten Nu

In 2023 heeft Stop Pesten Nu zorgvuldig toegezien op het gebruik van haar middelen om ervoor te zorgen dat uw donaties voornamelijk worden ingezet voor de directe bestrijding van pesten en de ondersteuning van onze educatieve programma's. We hebben totale uitgaven van €32.610,84 gehad, waarvan 96%, oftewel €31.306,41 aan onze doelstellingen. Slechts 4% van onze uitgaven, €1.304,43, werd gebruikt voor administratieve kosten en overhead. Wij streven er duurzaam naar om de overheadkosten op (of onder) de 4% te houden waardoor 96% van alle inkomsten direct iingezet worden voor de activiteiten die onze missie ondersteunen

Zo bereiken wij ons doel 2023, Stichting Stop Pesten Nu

 

 

Begin 2025 staan we voor een grote migratiestap voor onze website naar Drupal 10. Dit vraagt veel tijd en werk, maar het eindresultaat zal een nog beter en sneller functionerende website zijn. Hiervoor zoeken we nog extra funding. Het mooie is dat alles wat wij doen met en op de website automatisch geüpdatet en verwerkt wordt bij UNESCO, aangezien de website van Stop Pesten Nu door de Koninklijke Bibliotheek duurzaam is opgenomen als digitaal erfgoed Unesco.

Download ons jaarverslag 2023 via deze link of klik op afbeelding. 

Jaarverslag 2023

 

 

Bekijk deze video over Stop Pesten Nu

Digitaal erfgoed UNESCO

KB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed

Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed

Met trots laten wij weten dat www.stoppestennu.nl officieel is opgenomen als digitaal erfgoed van UNESCO door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en hiermee is onze website internationaal erkend. Deze erkenning onderstreept het belang van ons werk in de strijd tegen pesten en online pesten. Sinds 15 februari 2017 wordt onze waardevolle informatie, die een belangrijk deel vormt van de Nederlandse cultuur en maatschappij, gearchiveerd en bewaard voor toekomstige generaties.  

Deze unieke status benadrukt de noodzaak en het belang van uw steun aan Stop Pesten Nu, zodat we ons essentiële werk kunnen voortzetten en onze impact kunnen blijven vergroten.

Transparantie en groei

We hebben besloten om ons lidmaatschap bij het CBF keurmerk op te zeggen omdat we geloven dat het tijd is voor een nieuwe fase van groei en ontwikkeling voor onze organisatie. Terwijl we dankbaar zijn voor de waardevolle ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan tijdens onze tijd als lid, geloven we dat deze stap ons de flexibiliteit zal bieden om ons nog meer te richten op onze missie en onze impact te vergroten. We blijven vastbesloten om transparantie, integriteit en verantwoording hoog in het vaandel te houden, en we kijken ernaar uit om nieuwe wegen te verkennen om onze doelen te bereiken en een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld.

ANBI

Als ANBI Stichting hoeven wij geen erf- of schenkbelasting af te dragen, en donateurs kunnen giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Gebruik onze ANBI-rekenmodule om te zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu je netto kost na belastingvoordelen.

Algemene informatie

peter reekers

Hoe werden uw donaties in 2022 gebruikt?

In 2022 heeft Stop Pesten Nu zorgvuldig toegezien op het gebruik van haar middelen om ervoor te zorgen dat uw donaties voornamelijk worden ingezet voor de directe bestrijding van pesten en de ondersteuning van onze educatieve programma's. We hebben totale uitgaven van €22.363,00 gehad, waarvan 96%, oftewel €21.381,00, direct is besteed aan activiteiten die onze missie ondersteunen.

Onze Directeur Bestuurder, die een bescheiden bruto-maandsalaris van €1.125,- ontving, verricht een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden zelf. Dit omvat onder andere het schrijven van artikelen, het ontwikkelen van educatieve materialen, het organiseren van workshops en het onderhouden van onze kennisbank en campagnes. Vanwege de toenmalige situatie waarin de loonadministratie nog niet door een administratiekantoor werd verzorgd, werd de inkomstenbelasting van 36,93% rechtstreeks door de Directeur Bestuurder aan de belastingdienst betaald. Hoewel dit salaris onder de rubriek kosten beheer en administratie valt, draagt het direct bij aan het realiseren van onze doelstellingen.

Slechts 4% van onze uitgaven, €982,52, werd gebruikt voor administratieve kosten en overhead. Dit laat zien dat we uw donaties efficiënt en doelgericht inzetten om een zo groot mogelijke impact te maken in de strijd tegen pesten.

Onze uitgaven 2022, Dit willen wij bereiken, Stichting Stop Pesten NuZo bereiken wij ons doel, jaarcijfers 2022, Stichting Stop Pesten NuZo komen wij aan ons geld 2022, Stichting Stop Pesten Nu