Lesmateriaal Pesten & Online Pesten | Stop Pesten Nu

Lesmateriaal over Pesten & Online Pesten

Ontdek gratis lesmaterialen, speciaal ontworpen om leraren te ondersteunen bij het op een interactieve en speelse manier bespreken van Pesten & Online Pesten (#dagtegenpesten #weektegenpesten). Help uw leerlingen pesten begrijpen en voorkomen met innovatieve activiteiten zoals escape rooms, speurtochten en meer!Samen tegen Pesten Op deze landingspagina vind je meer dan 650 lesmaterialen, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Deze bron van inspiratie voor leraren is niet alleen relevant tijdens de Week tegen Pesten, maar ook op de Dag tegen Pesten en elke andere dag waarop de school ervoor kiest hiermee aan de slag te gaan.

Doneer buttonStichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Geschikt voor diverse onderwijsniveaus

De lesmaterialen zijn geschikt voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), en Speciaal Onderwijs (SO). Dit zorgt ervoor dat elke onderwijsinstelling en docent toegang heeft tot relevante en effectieve tools om pesten en online pesten aan te pakken.

Educatieve ondersteuning

Deze pagina biedt een schat aan informatie en educatieve hulpmiddelen om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig kan leren en werken. Trots zijn we op onze rol als centraal platform voor het verspreiden van gratis onderwijsmaterialen gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten en online pesten.

Ontdek en deel

Ontdek meer dan 650 lesmaterialen, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Deze materialen bieden inspiratie en ondersteuning aan leraren en onderwijsprofessionals, waardoor zij effectiever kunnen optreden tegen pesten en online pesten.

Samen tegen pesten

Het is belangrijk om niet alleen tijdens de Week tegen Pesten, maar ook gedurende het hele jaar de aandacht te blijven vestigen op het voorkomen en bestrijden van pesten. We moedigen leraren aan om niet alleen op specifieke dagen, maar continu aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

Wil jij ook bijdragen?

Wil jij ook jouw educatieve lesmaterialen delen? Met elk gedeeld lesmateriaal brengen we onze doelstelling dichterbij: het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving voor iedereen. Jouw bijdrage heeft het potentieel om duizenden te bereiken en te helpen. Je ondersteunt niet alleen andere educatoren en studenten, maar helpt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van pestpreventie te verspreiden. Het proces is eenvoudig: deel je lesplannen, video's, artikelen, en andere educatieve hulpmiddelen. Ons team zal je inzendingen beoordelen en ervoor zorgen dat ze beschikbaar worden gesteld aan een uitgebreide gemeenschap van scholen, leraren, en onderwijsprofessionals. 

Inspiratie voor leraren om niet alleen de Dag tegen Pesten, maar ook de Week tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken.

Tijdens alle lessen over pesten is het heel belngrijk om deze dingen in de gaten te houden:

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’

Die slogan heeft twee kanten: Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Het thema én de slogan sluiten een op een aan bij de doelstelling van Kwink voor sociaal-emotioneel leren, namelijk het realiseren van een sterke groep waarin kinderen voor elkaar opkomen waardoor verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen kan worden. Alle reden om actief met de suggesties en informatie in dit katern aan de slag te gaan.

What is The Respect Effect?

Scenario 1

Faiza bewerkt een foto van haarzelf en haar vriendin Jessica om ze er grappig uit te laten zien en stuurt de foto naar Jessica en hun andere vriendin Fiona via WhatsApp. Fiona voegt twee andere vrienden toe aan de groepschat, die dan de bewerkte foto kunnen zien. Leden van die groepschat plagen vervolgens Faiza en Jessica over de bewerkte foto.

 1. Hoe zou Fiona weten dat haar 'plagen' kwetsend is geworden en daarom geen plagen meer is?
 2. Hoe zouden Jessica en Faiza voor zichzelf kunnen opkomen?
 3. Hoe zouden omstanders kunnen helpen?

 

Doelstellingen:

 1. Oudere leerlingen in staat stellen om hun kennis en begrip over pesten te verdiepen door hen lessen te laten ontwikkelen en presenteren.
 2. Jongere leerlingen voorlichten over pesten, inclusief het herkennen van pestgedrag en weten hoe ze steun kunnen zoeken.
 3. Empathie en verantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokken leerlingen bevorderen.

Doelgroep:

Doelstellingen:

 1. Leerlingen aanmoedigen om na te denken over hun persoonlijke ervaringen met pesten of hun observaties van pestgedrag in hun omgeving.
 2. Empathie en begrip ontwikkelen voor de gevoelens van anderen die te maken hebben met pesten.
 3. Het creëren van een open en ondersteunende klasomgeving waarin leerlingen zich comfortabel voelen om hun gedachten en gevoelens te delen.

Doelgroep: Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs

Lesduur: 1 lesuur (45-60 minuten)

Benodigdheden:

Het ontwikkelen van een klassencontract gericht op acties tegen pesten is essentieel op elk onderwijsniveau, inclusief het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Hier volgt een lesplan specifiek ontworpen voor VO en MBO om leerlingen te betrekken bij het creëren en toepassen van concrete, zinvolle afspraken tegen pesten.

Doelstellingen:

 1. Leerlingen leren het belang van respectvol gedrag en de impact van pesten op anderen.
 2. Samenwerking en klassengeest bevorderen door een gezamenlijk klassencontract te creëren.
 3. Een persoonlijke toewijding van elke leerling aan een pestvrije klas.

Leeftijdsgroep: 8-12 jaar

Lesduur: 1 lesuur (45-60 minuten)

Benodigdheden:

 • Groot vel papier of posterbord voor het klassencontract.
 • Markers of pennen.
 • Voorbeelden van positief gedrag en regels die pesten tegengaan.

 

Doelstellingen:

 • Leerlingen het belang van empathie laten begrijpen in de context van pesten.
 • Leerlingen in staat stellen zich te verplaatsen in de gevoelens van anderen, specifiek diegenen die ervaring hebben met pesten.
 • Het creëren van een ondersteunende en positieve gemeenschap binnen de klas.

Lesduur: 60 minuten

Benodigdheden:

Tijdens alle lessen over pesten is het heel belngrijk om deze dingen in de gaten te houden:

Doelstellingen:

 1. Leerlingen leren over de impact van pesten door middel van persoonlijke en gedeelde ervaringen.
 2. Leerlingen gebruiken digitale tools om hun eigen verhalen of ervaringen over pesten te delen.
 3. Leerlingen ontwikkelen empathie en begrip door naar de verhalen van anderen te luisteren.

Leeftijdsgroep: 10-13 jaar

Benodigde tijd: 2-3 lesuren (afhankelijk van de beschikbare tijd en diepte van het project)

Benodigdheden:

Het doel van deze activiteit is om leerlingen in staat te stellen hun inzichten over pesten op een creatieve manier uit te drukken. Door in groepen te werken aan een poster die een anti-pestboodschap overbrengt, krijgen leerlingen de kans om hun ideeën en gedachten over het voorkomen van pesten en het bevorderen van een positieve schoolomgeving te delen.

Gedicht 1: De echo van woorden

In de gangen van de school,

fluisteringen zo kil,

woorden als wapens,

met een eigen wil.

Elke fluister een echo,

in een eenzame ziel,

waarom toch pesten,

wat is het doel?

 

Gedicht 2: Onder mijn huid

Ze noemen me namen,

hard en ruw,

ik doe alsof het me niet raakt,

alsof ik het verduw.

Maar diep vanbinnen,

onder mijn huid,

daar voel ik het wel,

het doet me niet goed.

Isa is 13 jaar wanneer een naaktfoto met haar naam erbij de school rondgaat via WhatsApp en andere sociale media. Leerlingen schelden haar uit voor 'kankerhoer' en 'slet'. 'Ik voelde me vies en kwetsbaar' zegt Isa, die twee weken niet naar school durfde.

Volgens haar had de school weinig aandacht voor online shaming. Hoe gaan scholen eigenlijk om met dit soort incidenten? Geven ze voldoende voorlichting aan het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto's? En waarom is les in online shaming nu nog geen verplichte kost?

Video-reeks ‘Nee is altijd oké’

‘Nee’ zeggen is altijd oké: die belangrijke boodschap wil de minister van Jeugd samen met Ketnet aan kinderen meegeven. In 6 filmpjes spelen de Ketnetwrappers herkenbare situaties uit het leven van kinderen na en tonen hen zo dat het oké is om grenzen te stellen.

In this lesson, students will learn about the problem of bullies and how to behave if you are a bystander. Note that there is no emphasis on victims of bullying, because you may have victims in your own class and it is important to be sensitive about this. The aim is not to point the finger at anyone, but instead to discuss and question our beliefs about what bullying is and how it can be dealt with.

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving.

Werkvorm: "groepsproject" - een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie

Doel

Deze activiteit is ontworpen om de hele klas samen te brengen in een creatief en samenwerkend project. door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, zoals het maken van een muurschildering of het voorbereiden van een gezamenlijke presentatie, leren leerlingen over teamwork, planning en het delen van verantwoordelijkheden.

Aimed at 7-11-year-olds, these classroom resources allow children to reflect on how best to respond to bullying.

The lesson contains 3 engaging and relevant animations which help to stimulate an important discussion around bullying.Powerpoint

Werkvorm: "Onze klas, onze regels" - Samen regels en normen opstellen voor de klas

Doel

Deze activiteit heeft als doel om leerlingen actief te betrekken bij het creëren van een positieve en respectvolle klasomgeving. Door samen regels en normen op te stellen, leren ze over verantwoordelijkheid, respect en gemeenschapszin.

Werkvorm: "Reflectie op teamwerk" - Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten

Doel

Deze activiteit is gericht op het reflecteren op de ervaringen en lessen die zijn opgedaan tijdens de teamopdrachten. Het doel is om leerlingen te helpen begrijpen wat effectief teamwerk inhoudt en hoe ze hun samenwerkingsvaardigheden kunnen verbeteren.

Benodigdheden

Notities of herinneringen aan de uitgevoerde teamopdrachten.
Een comfortabele ruimte voor groepsdiscussies.

Hoe mooi is het, dat gewoon jij & ik de eerste stappen kunnen zetten om Nederland oranje kleuren en gewoon samen kunnen zijn, los van al onze verschillen. naast elkaar en met elkaar. Lees meer over de Landelijke Dag tegen Pesten.

Werkvorm "Samen staan we sterk" - teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is

Doel

Deze activiteit is ontworpen om de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen te versterken. Door middel van teamopdrachten leren ze het belang van samenwerken en hoe ze gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

Werkvorm: "Conflictscenario's" - groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen

Werkvorm "Luisteren en spreken" - Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren

Deze activiteit is bedoeld om leerlingen bewust te maken van het belang van respect in hun dagelijks leven.

Belangrijk zodat alle leerlingen zich gezien, gehoord, gesteund en waardevol voelen in 'wat ze ook maken' tegen pesten

MBO gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten NuOntdek onze uitgebreide collectie lesmaterialen voor het MBO, speciaal ontwikkeld om pesten tegen te gaan en een veilige leeromgeving te creëren. Leerlingen, docenten en schoolbeheerders vinden hier praktische tools en educatieve bronnen om pestgedrag te herkennen, te voorkomen en aan te pakken. 

Casus: WhatsApp-groep uitsluiting en roddelen

Stel je voor: In een klas op het voortgezet onderwijs is er een WhatsApp-groep waarin een groep leerlingen elkaar berichten stuurt. In deze groep worden andere leerlingen uitgesloten en worden er gemene roddels verspreid over hen. De leerlingen in deze WhatsApp-groep lijken het leuk te vinden om over anderen te praten en sommigen doen zelfs mee zonder er echt over na te denken.

Ontdek onze uitgebreide collectie lesmaterialen voor het VO, speciaal ontwikkeld om pesten tegen te gaan en een veilige leeromgeving te creëren. Leerlingen, docenten en schoolbeheerders vinden hier praktische tools en educatieve bronnen om pestgedrag te herkennen, te voorkomen en aan te pakken. Met Stop Pesten Nu staan we samen sterker tegen pesten op VO-scholen.

Deze activiteit heeft als doel een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin leerlingen zich comfortabel voelen om unieke aspecten van zichzelf te delen. Het bevordert wederzijds respect en begrip, essentieel voor het tegengaan van pestgedrag.

'Wie ben ik' Een activiteit voor veilige zelfexpressie en kennismaking

Benodigdheden:

Inleiding: Reflectieopdracht: Neem deze opdracht serieus en ben bereid om te leren en te groeien.

Pestgedrag is een serieus probleem dat invloed heeft op de veiligheid en het welzijn van medeleerlingen. Als getuige van pestgedrag tegen een klasgenoot heb je een belangrijke rol in het creëren van een veilige en ondersteunende schoolomgeving. Deze reflectieopdracht nodigt je uit om na te denken over je keuze om niets te zeggen in een dergelijke situatie en om te overwegen hoe je in de toekomst beter kunt reageren op pestgedrag.

Doelstelling: De leerlingen leren hoe ze pesten kunnen herkennen en stoppen en hoe ze voor elkaar kunnen opkomen in situaties waarin er gepest wordt.

Doelgroep: Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar

Benodigdheden:

Ruimte om de escape room in te richten

► Groep 1 t/m 4

Over de Streep (met voorbeeldvragen)

“Over de Streep” is een werkvorm die een aantal jaar geleden veel op televisie getoond werd in het Amerikaanse programma voor jongeren genaamd “Challenge Day”. Het heeft als doel om jongeren meer bewust te laten worden van hun gedrag. Hugo vondt, met name, het laatste proces ‘Cross the line’ erg krachtig en mooi en heeft deze werkvorm opgenomen in zijn repertoire. In het TV programma is er altijd veel emotie rondom heftige thema’s als scheiding en verlies.

 1. Denk terug aan een moment waarop je iemand anders hebt gepest of slecht behandeld. Beschrijf wat er is gebeurd en hoe je je toen voelde.
   
 2. Probeer je nu in te leven in de persoon die je hebt gepest. Hoe zou die persoon zich hebben gevoeld op dat moment? Wat voor effect had jouw gedrag op die persoon?
   
 3. Bedenk hoe je je zou voelen als iemand anders jou zo zou behandelen. Zou je het fijn vinden? Waarom wel of niet?

Werkvorm: "In iemand anders' schoenen" - Rollenspellen om empathie te bevorderen

Doel

Deze activiteit is ontworpen om empathie en begrip te bevorderen door leerlingen in de rol van een ander te laten stappen. Het helpt hen om verschillende perspectieven te begrijpen en te waarderen.

Benodigdheden

Doelstellingen:

Leerlingen begrijpen wat pesten is en kunnen voorbeelden geven van pestgedrag.
Leerlingen leren hoe ze pesten kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als ze gepest worden.
Leerlingen leren dat ze niet alleen staan als ze gepest worden en dat er hulp beschikbaar is.

Materialen:

Een whiteboard en markers
Post-its
Werkbladen met opdrachten (bijvoorbeeld "Wat is pesten?" en "Wat kan ik doen als ik gepest word?")

Lesverloop:

Introductie (10 minuten)

Sanne stuurde een sexy foto naar een vriend. Maar toen hij die foto doorstuurde naar de hele school, verpestte dat haar hele schoolperiode. Dit wordt ook wel sexting genoemd. Docenten moeten hier meer tegen doen, zeggen deskundigen.

Mocht de video hierboven niet zichtbaar zijn, klik dan hier

Personages:

Lisa (het slachtoffer van pesten)
Emma (de vriendin van Lisa die voor haar opkomt)
Pesters (een groepje kinderen dat Lisa pest)
Leerlingen (andere kinderen in de klas)

Decor: Klaslokaal

Act 1: (Lisa staat alleen in het klaslokaal terwijl de pesters haar uitlachen en buitensluiten. Emma komt binnen en ziet wat er gebeurt.)

Emma: (stapt op de pesters af) Stop hiermee! Lisa is mijn vriendin en jullie mogen haar niet zo behandelen.

Pesters: (lachen en maken grappen)

Doel: Het doel van dit rollenspel is om begrip te creëren bij klasgenoten voor de persoon die een naaktvideo heeft gedeeld en om te leren hoe ze het slachtoffer kunnen steunen in plaats van te victimblamen.

Situatie

De naaktvideo die Kim (het slachtoffer) heeft gestuurd aan Aeron (haar vriend, waar zij al 5 jaar een relatie mee heeft) is viraal gegaan op school

Downloads

Scenario: Stel je voor dat je op de speelplaats bent. De pester heeft het gemunt op het slachtoffer en maakt vervelende opmerkingen en lacht het slachtoffer uit. Het slachtoffer voelt zich erg verdrietig en alleen. De omstanders staan toe te kijken en weten niet wat ze moeten doen.

Voor dit rollenspel heb je minimaal twee personen nodig: een pester en een slachtoffer. Het kan ook nuttig zijn om een of meer omstanders te hebben die toeschouwers zijn van het pesten en het slachtoffer kunnen helpen.

Think B4 You Type: anti-bullying toolkit

Support young people to design and lead a campaign around online bullying. Think B4 You Type is a free toolkit to help you support secondary school-aged children and young people to design and lead their own campaign around online bullying. It’s designed for use in schools but will be helpful for any adults working or volunteering with groups of children to prevent and respond to bullying. Templates, useful resources and case studies are also included in the toolkit.​

Casus Omgaan met Pestgedrag en de Gevolgen | Week tegen Pesten 2023

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO.

 

Casus 3 Omgaan met Pestgedrag en de Gevolgen voor de Gepeste Leerling

Situatie: In de klas is er een leerling genaamd Lisa die last heeft van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Het pesten heeft een negatieve invloed op haar welzijn en heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en isolatie.

Reflectie opdracht: Reflecteer op jouw rol als meeloper bij het pesten van een klasgenoot.

 1. Schrijf een brief aan het slachtoffer van je pestgedrag.
  • ​​Schrijf op wat je hebt gedaan
  • waarom je het hebt gedaan
  • en wat voor effect het op het slachtoffer heeft gehad.
    
 2. Schrijf een brief aan jezelf waarin je je gedrag onderzoekt en jezelf afvraagt waarom je besloot om online te pesten.
  • Schrijf op hoe je je voelt over wat je hebt gedaan
  • en wat je in de toekomst zou willen veranderen.

Hieronder zijn enkele voorbeeldrollenspellen waarin leerlingen kunnen oefenen hoe ze pesten kunnen stoppen en opkomen voor de gepeste. Bij elke rollenspel geef ik ook voorbeeldvragen en antwoorden die gebruikt kunnen worden tijdens het oefenen.

 

"Teamuitdagingen" - Samenwerken aan probleemoplossende activiteiten

Doel

Deze activiteit is gericht op het bevorderen van teamwork, communicatie en probleemoplossende vaardigheden onder leerlingen. Door in kleine groepen te werken aan uitdagende opdrachten, leren ze samenwerken, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk oplossingen te vinden.

Pagina's