Cijfers Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) | Stop Pesten Nu

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Cijfers

Landelijke Dag tegen Pesten 19 april

Pesten op het werk

 

In Nederland worden elk jaar veel teveel mensen gepest: kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden. Pesten is een ernstig probleem dat enorme schade kan aanrichten op korte en lange termijn verstrekkende gevolgen voor de gepeste persoon, de omstanders en de gemeenschap als geheel.

Pesten in de sport

Pesten kan leiden tot ernstige emotionele en fysieke schade bij de gepeste persoon, zoals depressie, angst, lage zelfwaardering en zelfs suïcidale gedachten. Daarnaast kan pesten ook een negatieve invloed hebben op de sfeer en de prestaties van een groep, waardoor het bijvoorbeeld kan leiden tot verminderde leerprestaties, verzuim op het werk en uiteindelijk zelfs tot een lagere productiviteit.

Pesten heeft niet alleen gevolgen voor de gepeste persoon en de groep waarin het pestgedrag plaatsvindt. Het kan ook gevolgen hebben voor de bredere gemeenschap waarin we leven. Pesten kan bijvoorbeeld leiden tot maatschappelijke problemen zoals een gebrek aan respect voor anderen, onverdraagzaamheid en discriminatie.

cijfers LHBTIQ+

 

► Sportverenigingen → 1 op de 5 leden gepest (20%)

1 op 5 leden van sportverenigingen wordt gepest (onderzoek NOC*NSF & Centrum Veilige Sport), dit geldt voor alle leeftijden: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Volgens het Mulier Instituut waren er in 2020 ongeveer 9,4 miljoen Nederlanders van 6 jaar en ouder die sporten bij een vereniging of sportschool. ► NIEUW: Cijfers Pesten in de zwem-, handboog- en badmintonsport 2022  ► Cijfers Pesten op Sportverenigingen 

 

► Pesten op het Werk → 1 op de 8 werknemers gepest

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in december 2021 ongeveer 9,1 miljoen werknemers in Nederland. Uit een onderzoek van TNO en het CBS uit 2019 blijkt dat 16% van de werknemers te maken heeft met pesten, maar dit omvat ook andere vormen van ongewenst gedrag op het werk, zoals discriminatie en seksuele intimidatie. ► Cijfers Pesten op het Werk 

 

► Woonzorgcentra & Verpleeghuizen → 1 op de 5 senioren gepest (20%)

1 op de 5 senioren wordt gepest (onderzoek Nationaal Ouderenfonds. Volgens gegevens van het CBS (2021) wonen er ongeveer 125.000 senioren in woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland.► Cijfers Pesten in Bejaardentehuizen/Woonzorgcentra 

 

Onderwijs

► Basisscholen (PO) → 10% van de leerlingen gepest

1 op de 10 kinderen wordt gepest (CBS), dit zijn 2 tot 3 kinderen in iedere groep. Volgens de meest recente gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zaten er in het schooljaar 2020-2021 in totaal 1.546.759 leerlingen op de basisschool in Nederland. ► Cijfers Pesten in het Primair Onderwijs en ► Factsheet Pesten op school Basisonderwijs  

► Voortgezet Onderwijs (VO) → 5% van de leerlingen gepest

1 op de 20 jongeren wordt gepest (CBS), dit zijn 1 tot 2 leerlingen per klas. Volgens gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zaten er in het schooljaar 2020/2021 ongeveer 1,14 miljoen leerlingen op het voortgezet onderwijs in Nederland. ► Cijfers Pesten in Voortgezet onderwijs en ► Factsheet Pesten op school Voortgezet Onderwijs 

► MBO, Hogescholen & Universiteit → 7% van de studenten gepest

1 op de 14 studenten wordt gepest (onderzoek Monitor Sociale Veiligheid). Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zitten er in studiejaar 2020/2021 in totaal 501.000 studenten op het MBO ► Cijfers Monitor Sociale Veiligheid in de MBO-sector, 461.000 studenten op hogescholen en 303.000 studenten op universiteiten in Nederland. ► Pesten binnen Hogescholen en Universiteiten 

► LHBTIQ+

Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. 
► Cijfers Pesten LHBTIQ+

 

► Online Pesten / Cyberpesten

1 op de 5 jongeren wordt online gepest, 400.000 jongeren per jaar blijkt uit cijfers van het ANP. ► Cijfers Online Pesten / Cyberpesten bij jongeren