Cijfers Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Cijfers & Feiten

Bejaardentehuizen (Woonzorgcentra)

1 op de 5 bejaarden wordt door mede bewoners gepest (20%) van de ouderen blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds
► Cijfers Pesten in Bejaardentehuizen/Woonzorgcentra   

Mooi citaat uit kamerbrief Veilig en vrij onderwijs van Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer

"Het zal je maar gebeuren dat je gepest wordt omdat je niet zoals je klasgenoten de goede kleding draagt, omdat je hoogbegaafd bent of omdat je een sport doet die je klasgenootjes niet doen. Het zou niet uit mogen maken hoe je eruit ziet, welk IQ je hebt of op wie je valt. Als leerling of als leraar moet je je áltijd veilig en geaccepteerd voelen. Binnen én buiten de school. Op een plek waar je niet vrij en veilig bent, kun je niet optimaal leren. We hebben recent te veel voorbeelden gezien van waar dergelijk pestgedrag toe kan leiden. School moet een plek zijn waar pesten tegengegaan wordt en, als dit tóch gebeurt, slachtoffers van pesten goed geholpen worden en pesters worden aangepakt."

Angela GroothuizenOnderwijs

Basisschool (PO) 

Hogescholen en Universiteiten

LHBTIQ+

  • Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. 
    ► Cijfers Pesten LHBTIQ+

MBO-sector
► Cijfers Monitor Sociale Veiligheid in de MBO-sector

Voortgezet Onderwijs (VO)  

​​Online Pesten / Cyberpesten1 op de 5 jongeren wordt online gepest, 400.000 jongeren per jaar blijkt uit onderzoek van het CBS

1 op de 5 jongeren wordt online gepest, 400.000 jongeren per jaar blijkt uit onderzoek van het CBS 
► Cijfers Online Pesten / Cyberpesten bij jongeren

Sportverenigingen

Nieuw onderzoek 2022

Één op de vijf leden van de zwem-, handboog-, en badmintonbond maakte in de afgelopen vijf jaar grensoverschrijdend gedrag mee dat indruk op hen maakte. Emotionele grensoverschrijding (bijvoorbeeld gepest of vernederd worden) komt het meest voor. Onderzocht door I&O Research in opdracht van het NOC*NSF.
► NIEUW: Cijfers Pesten in de zwem-, handboog- en badmintonsport 2022

1 op de 5 leden (zowel jong en oud) worden gepest binnen de sportvereniging blijkt uit onderzoek van het NOC%NSF en Centrum Veilige Sport 
► Cijfers Pesten op Sportverenigingen

Werkvloer 

1 op de 8 werknemers wordt gepest, 500.000 werknemers per jaar blijkt uit onderzoek van het TNO 
► Cijfers Pesten op het Werk

Meest recente bericht of cijfers en pesten van het CBS (2021)

CBS heeft in 2021 ervoor gekozen op een geheel andere wijze te komen tot hun onderzoekscijfers, waardoor er nu gesproken wordt over 2% van de inwoners die gepest zou worden. Dit schetst zo'n vertekend beeld van de aantallen die gepest worden ten opzichte van hun eerdere onderzoekscijfers over pesten. Bij navraag blijkt ieder onderzoek qua vorm en vraagstellingen te kunnen veranderen waardoor percentages niet kunnen worden vergeleken omdat het dan appels met peren vergelijken is (*). Wij vinden dat erg onhandig. Het is ook verwarrend iedere keer andere percentages genoemd worden. Juist nu er de afgelopen jaren aan bewustwording is gedaan en bekend maken dat gemiddeld 8% van de inwoners in Nederland, jong en oud, stelselmatig - dag in en dag uit - ernstig worden gepest (gebasseerd op eerdere onderzoeken van het CBS).

Wij zouden het geweldig vinden als het pesten ECHT van 8% naar 2% zou zijn gedaald. HELAAS, niks is minder waar*

In een notendop, om het simpel en overzichtelijk te houden blijkt dat de aantal mensen die gepest worden ongeveer gelijk zijn gebleven met voorgaande jaren:

Cijfers Pesten 2022

Ongeveer 6 op de 10 hebben emotionele of psychische problemen ondervonden als gevolg van het pesten. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.

Mannen en vrouwen werden vrijwel even vaak gepest. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen, en homo’s, lesbiennes en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen. Bijna een kwart van de 15-plussers – dat zijn bijna 3,5 miljoen mensen - gaf aan ooit (dus ook langer dan een jaar geleden) gepest te zijn.

Slachtoffers pesten 2021 CBS

Meer slachtoffers op de traditionele manier dan online gepest

Van de slachtoffers was 47 procent uitsluitend de dupe van traditioneel pesten (niet online), 31 procent kreeg alleen te maken met online pesterijen en 19 procent werd op beide manieren lastiggevallen. De overige 3 procent gaf geen antwoord op de vraag hoe ze werden gepest. Jonge slachtoffers (15- tot 25-jarigen) krijgen vaker met online pesten te maken en oudere slachtoffers (45-plussers en vooral 65-plussers) vaker met traditioneel pesten.

Ongeveer 7 op de 10 slachtoffers kenden de dader(s) 

De dader(s) van de pesterijen waren bij 69 procent van de slachtoffers van begin af aan bekend. Twee procent wist in eerste instantie niet wie de pester was, maar later wel. Vooral bij het online pesten was de dader vaak onbekend (43 procent). Bijna 6 op de 10 werden gepest door meerdere daders. Ouderen werden vooral gepest door buurtgenoten, bij jongeren waren dat vooral medestudenten of –scholieren of vrienden.

Daders van pesten 2021 CBS.png

Bijna 60 procent ervoer emotionele gevolgen van pesten

Het pesten heeft bij 58 procent van de slachtoffers geleid tot emotionele of psychische klachten, bij 5 procent tot lichamelijke verwondingen of letsel en bij 7 procent tot financiële problemen. Het traditionele pesten heeft vaker gevolgen dan online pesten. Maar vooral de combinatie van beide heeft grote impact. Van degenen die zowel traditioneel als online werden gepest, zei 76 procent hiervan emotionele gevolgen te hebben (gehad). Bijna 60 procent heeft door het pesten minder vertrouwen in anderen, 40 procent voelde zich minder veilig. Ook kan het leiden tot depressieve klachten, jongeren meldden dit twee keer zo vaak als ouderen.

Mentale klachten naar vorm pesten 2021 CBS
 

7 op de 10 slachtoffers meldden pesten 

Bijna 70 procent van de slachtoffers heeft het pesten ergens gemeld, vooral bij familie of vrienden (41 procent) of de politie (22 procent). Daadwerkelijke aangifte bij de politie deed 16 procent van de slachtoffers. Het belangrijkste motief voor slachtoffers om geen melding of aangifte bij de politie te doen was dat ‘het toch niets helpt’. Door bijna 4 op de 10 slachtoffers werd dit als (een van de) reden(en) genoemd.

Bron CBS