De verborgen risicocurven: een niet-lineair model van cumulatief risico en slachtofferschap van pesten op school onder adolescenten met een autismespectrumstoornis | Stop Pesten NU

084-8340086

De verborgen risicocurven: een niet-lineair model van cumulatief risico en slachtofferschap van pesten op school onder adolescenten met een autismespectrumstoornis

Slachtofferschap van pesten op school (SBV) komt vaker voor bij leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in het algemeen onderwijs dan in speciale klassen, en er is een cumulatief risico-effect op de blootstelling aan SBV onder jongeren met ASS, gerapporteerd door hun ouders en leraren. SBV is echter een persoonlijke ervaring; de door henzelf gerapporteerde voorspellende patronen van cumulatief risico op SBV en het psychologische mechanisme ervan blijven onduidelijk. Deze studie heeft tot doel de relatie tussen cumulatief risico en SBV te onderzoeken op basis van zelfrapportage, en om te testen of internaliserende problemen deze relatie bemiddelen bij adolescenten met ASS die in reguliere klassen zijn geplaatst.

Resultaten

Het cumulatieve risico was positief geassocieerd met SBV. De relatie werd gekenmerkt door het niet-lineaire patroon van de kwadratische functie (negatief versnellingsmodel) tussen cumulatief risico en SBV. Het internaliserende probleem speelde een gedeeltelijk bemiddelende rol in het effect van cumulatief risico op SBV.

Conclusies

Interventiemaatregelen om SBV terug te dringen zouden de strategieën moeten omvatten om het aantal risico's waaraan adolescenten met ASS in reguliere klassen worden blootgesteld te verminderen; uitgebreide preventie die zich richt op elke risicofactor is nodig, vooral wanneer het aantal risico's één of twee bedraagt, en er moet meer aandacht worden besteed aan op verschillende manieren aan hun internaliserende probleem worden besteed.

 
Bron:
Ding, Jl., Lv, N., Wu, Yf. et al. De verborgen risicocurven: een niet-lineair model van cumulatief risico en slachtofferschap van pesten op school onder adolescenten met een autismespectrumstoornis. Kinderadolesc Psychiatrie Geestelijke gezondheidszorg 18 , 17 (2024). https://doi.org/10.1186/s13034-023-00694-9
Doelgroep: 
Kinderen en jongeren

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco