Een pestvrije klas strategieën voor leerkrachten in het basisonderwijs | Stop Pesten NU

Een pestvrije klas strategieën voor leerkrachten in het basisonderwijs

Het creëren van een pestvrije omgeving in je klas vanaf het begin van het schooljaar is cruciaal om een positieve leeromgeving voor alle leerlingen te bevorderen. Als leerkracht in het basisonderwijs speel je een essentiële rol in het vormen van jonge geesten en het bepalen van de toon voor hun sociale interacties. Met minimale inspanning en maximale output kun je verschillende strategieën implementeren om je klas veilig en gastvrij te maken. Hier is een uitgebreide gids om je te helpen een solide basis te leggen voor een pestvrije klas.

Wat is pesten?

Voordat we in de strategieën duiken, is het belangrijk om te begrijpen wat pesten is. Pesten omvat herhaald agressief gedrag met de bedoeling om iemand te kwetsen, te intimideren of te dwingen die als kwetsbaar wordt gezien. Het kan fysiek, verbaal, relationeel (sociale uitsluiting) of cyberpesten zijn. Het herkennen van deze vormen helpt je om pesten effectief aan te pakken.

 

De basis leggen: de eerste schooldag

De eerste schooldag is een uitstekende gelegenheid om de toon te zetten voor de rest van het jaar. Hier zijn enkele belangrijke acties om te ondernemen:

 • Welkom en inclusiviteit: Begroet elke leerling hartelijk als ze de klas binnenkomen. Zorg ervoor dat je hun namen correct uitspreekt en toon oprechte interesse in het leren kennen van hen. Deze eenvoudige daad kan veel doen om leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd te laten voelen.
 • Klasregels: Werk samen met je leerlingen om duidelijke, positieve klasregels op te stellen. Gebruik inclusieve taal en focus op respect, vriendelijkheid en samenwerking. Hang deze regels prominent in de klas op en verwijs er regelmatig naar.
 • Klasopstelling: Richt de klas zo in dat interactie en zichtbaarheid worden bevorderd. Groepeer bureaus in clusters of een cirkel om communicatie en samenwerking tussen leerlingen te vergemakkelijken.
 • Kennismakingsactiviteiten: Betrek leerlingen bij kennismakingsactiviteiten die hen aanmoedigen om elkaar te leren kennen. Spelletjes zoals "Zoek iemand die..." of "Twee waarheden en een leugen" kunnen leerlingen helpen gemeenschappelijke interesses te ontdekken en verbindingen op te bouwen.

 

Een positieve klascultuur opbouwen

Een positieve klascultuur is de basis van een pestvrije omgeving. Hier is hoe je het kunt cultiveren:

 • Positief gedrag modelleren: Demonstreer het gedrag dat je van je leerlingen verwacht. Toon respect, vriendelijkheid en empathie in je interacties met leerlingen en collega's.
 • Klasvergaderingen: Houd regelmatig klasvergaderingen waar leerlingen hun gevoelens kunnen bespreken, ervaringen kunnen delen en conflicten kunnen oplossen. Deze praktijk moedigt open communicatie aan en helpt een gevoel van gemeenschap op te bouwen.
 • Karaktervorming: Integreer karaktervorming in je curriculum. Onderwijs waarden zoals respect, empathie, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid door middel van verhalen, discussies en activiteiten.
 • Diversiteit vieren: Omarm en vier de diverse achtergronden en culturen van je leerlingen. Gebruik multiculturele boeken, activiteiten en discussies om begrip en waardering voor verschillen te bevorderen.
 • Positieve bekrachtiging: Erken en beloon positief gedrag. Gebruik lof, certificaten of een beloningssysteem in de klas om vriendelijkheid, samenwerking en respect te erkennen.

 

Preventieve strategieën

Proactief pesten aanpakken kan voorkomen dat het escaleert. Hier zijn enkele preventieve strategieën:

 • Toezicht: Verhoog je aanwezigheid op plaatsen waar pesten waarschijnlijk voorkomt, zoals gangen, speelplaatsen en kantines. Zichtbaarheid kan pestgedrag ontmoedigen.
 • Buddy-systeem: Koppel leerlingen aan een buddy, vooral nieuwe of verlegen leerlingen. Een buddy-systeem kan steun bieden en ervoor zorgen dat leerlingen zich minder geïsoleerd voelen.
 • Training in sociale vaardigheden: Leer en oefen sociale vaardigheden, zoals communicatie, conflictoplossing en empathie. Rollenspellen kunnen leerlingen helpen leren omgaan met moeilijke situaties.
 • Anonieme melding: Bied een manier aan voor leerlingen om pesten anoniem te melden. Dit kan een fysieke doos in de klas zijn of een online formulier. Zorg ervoor dat leerlingen weten dat hun zorgen serieus genomen zullen worden.
 • Anti-pest belofte: Laat je klas een anti-pest belofte opstellen en ondertekenen. Hang de belofte in de klas als herinnering aan hun inzet voor een pestvrije omgeving.

 

Interveniëren bij pestincidenten

Ondanks je beste inspanningen kan pesten toch voorkomen. Weten hoe je effectief kunt ingrijpen is cruciaal:

 • Direct reageren: Grijp onmiddellijk in bij pestgedrag. Stop het gedrag, scheid de betrokken leerlingen en zorg ervoor dat iedereen veilig is.
 • Luisteren en ondersteunen: Luister zonder oordeel naar het slachtoffer en bied steun. Laat hen weten dat ze niet alleen zijn en dat je er bent om te helpen.
 • Gevolgen en herstelgerichte praktijken: Pas passende gevolgen toe voor de pester, met de nadruk op herstelgerichte praktijken. Moedig de pester aan om de impact van hun acties te begrijpen en te werken aan herstel.
 • Ouderbetrokkenheid: Informeer de ouders of voogden van de betrokken leerlingen. Houd hen op de hoogte van de genomen stappen en werk samen om hun kinderen te ondersteunen.
 • Nazorg: Blijf de situatie monitoren en check in bij de betrokken leerlingen. Zorg ervoor dat het pesten is gestopt en dat het slachtoffer zich veilig en ondersteund voelt.

 

Leerlingen empowerment

Leerlingen in staat stellen om op te staan tegen pesten is een krachtig instrument. Hier is hoe je hen kunt aanmoedigen om een actieve rol te spelen:

 • Training voor omstanders: Leer leerlingen hoe ze effectieve omstanders kunnen zijn. Moedig hen aan om zich uit te spreken, steun te bieden aan het slachtoffer en pesten te melden bij een volwassene.
 • Leiderschapskansen: Bied leiderschapskansen aan leerlingen, zoals het leiden van klasvergaderingen, het organiseren van anti-pest campagnes of het worden van peermentoren.
 • Leerling-geleide initiatieven: Ondersteun door leerlingen geleide initiatieven om vriendelijkheid en inclusie te bevorderen. Laat leerlingen activiteiten plannen en uitvoeren die een positieve schoolcultuur bevorderen.
 • Empathie opbouwen: Gebruik literatuur, video's en discussies om empathie op te bouwen. Verhalen over personages die te maken krijgen met en pesten overwinnen, kunnen leerlingen helpen de impact van hun acties te begrijpen.

 

Een veilige online omgeving creëren

Met het toenemende gebruik van technologie is het belangrijk om ook cyberpesten aan te pakken. Hier zijn enkele strategieën:

 • Digitale burgerschap: Leer leerlingen over digitaal burgerschap, inclusief verantwoordelijk online gedrag, privacy en de gevolgen van cyberpesten.
 • Veilige online praktijken: Moedig veilige online praktijken aan, zoals het niet delen van persoonlijke informatie, het gebruik van sterke wachtwoorden en nadenken voordat je iets post of reageert.
 • Cyberpesten melden: Zorg ervoor dat leerlingen weten hoe ze cyberpesten kunnen melden. Bied middelen en steun aan voor degenen die cyberpesten ervaren of getuige zijn.
 • Ouderbetrokkenheid: Onderwijs ouders over cyberpesten en moedig hen aan om de online activiteiten van hun kind te monitoren. Bied middelen aan ouders om hen te helpen cyberpesten thuis aan te pakken.

 

Hulpmiddelen en middelen

Het gebruik van de juiste hulpmiddelen en middelen kan je inspanningen om een pestvrije klas te creëren versterken. Hier zijn enkele aanbevelingen:

 • Boeken en literatuur: Integreer boeken die pesten behandelen en empathie bevorderen. Titels zoals "Wonder" van R.J. Palacio en "De onzichtbare jongen" van Trudy Ludwig kunnen zinvolle discussies op gang brengen.
 • Onderwijsprogramma's: Neem deel aan anti-pest programma's en workshops. Organisaties zoals Stop Pesten Nu bieden waardevolle middelen en training voor leerkrachten en leerlingen.
 • Technologische hulpmiddelen: Gebruik apps en online platforms die positief gedrag en sociaal-emotioneel leren bevorderen. Hulpmiddelen zoals ClassDojo en Second Step kunnen je inspanningen ondersteunen.
 • Professionele ontwikkeling: Neem deel aan professionele ontwikkelingsmogelijkheden gericht op het voorkomen en aanpakken van pesten. Blijf op de hoogte van het laatste onderzoek en de beste praktijken.

 

Conclusie

Het creëren van een pestvrije klas met minimale inspanning en maximale output is haalbaar door doordacht plannen, proactieve strategieën en een toewijding aan het bevorderen van een positieve klascultuur. Door duidelijke verwachtingen te stellen, sterke relaties op te bouwen en leerlingen te versterken, kun je een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin alle leerlingen kunnen gedijen. Onthoud, de sleutel is consistentie en oprechte zorg voor het welzijn van elke leerling. Samen kunnen we pesten stoppen en een betere toekomst creëren voor onze kinderen.