Er zit een traan in mijn bier: slachtofferschap van pesten en drinken onder jonge tieners in Zweden | Stop Pesten NU

Er zit een traan in mijn bier: slachtofferschap van pesten en drinken onder jonge tieners in Zweden

Slachtoffers van pesten lopen niet alleen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een negatieve geestelijke gezondheid, maar ook op het vertonen van gezondheidsrisicogedrag. Eén manier waarop adolescenten kunnen omgaan met de gezondheidsgerelateerde gevolgen van pesten is door middelengebruik zoals alcohol en verdovende middelen, zoals geponeerd door de zelfmedicatiehypothese. Eerder onderzoek heeft inderdaad een verband gevonden tussen traditioneel (face-to-face) pestgedrag en alcoholgebruik onder adolescenten, zij het met enkele inconsistenties. Studies die zowel traditioneel pesten als cyberpesten onder jongeren onderzoeken, melden echter vaak alleen een verband tussen slachtofferschap van cyberpesten en drinken. De huidige studie probeert dit onderzoeksgebied uit te breiden door het voorspellende vermogen van traditioneel pesten en slachtofferschap van cyberpesten voor alcoholgebruik onder jongeren te analyseren, terwijl ook wordt gecorrigeerd voor pestgedrag en sociaaldemografische kenmerken. In de analyses hebben we onderscheid gemaakt tussen incidenteel en frequent slachtofferschap, en hebben we afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd naar de manier waarop specifieke vormen van traditioneel pesten en cyberpesten verband houden met alcoholgebruik onder jongeren.

Gegevens zijn verkregen uit de Zweedse enquête over gezondheidsgedrag bij schoolgaande kinderen (HBSC), met samengevoegde cross-sectionele informatie uit 2013/14 en 2017/18 verzameld onder 13- en 15-jarige studenten (n = 7126). Eventueel alcoholgebruik en dronkenschap gedurende de afgelopen 30 dagen werden als afhankelijke variabelen gebruikt. De respondenten werden respectievelijk gecategoriseerd als niet-slachtoffers, incidentele slachtoffers en frequente slachtoffers van traditioneel pesten en cyberpesten. Binaire logistische regressieanalyses werden uitgevoerd om de associaties tussen slachtofferschap van pesten en alcoholgebruik onder jongeren te onderzoeken.

Uit de resultaten bleek dat 21,2% van de leerlingen meldde dat ze de afgelopen maanden minstens één of twee keer gepest waren, hetzij als slachtoffer van alleen traditioneel pesten (8,3%), alleen van cyberpesten (7,8%), of beide (5,1%). Wanneer beide vormen van slachtofferschap van pesten onderling werden gecorrigeerd, bleef alleen cyberpesten significant geassocieerd met een verhoogd risico op drinken. Toen echter specifieke vormen van face-to-face slachtofferschap van pesterijen werden geanalyseerd, werden verschillende statistisch significante associaties met alcoholgebruik onder jongeren gevonden, zelfs als er werd gecontroleerd voor slachtofferschap van cyberpesten. Associaties met alcoholgebruik en dronkenschap waren over het algemeen zeer vergelijkbaar.

Conclusies

Concluderend draagt ​​ons onderzoek bij aan de literatuur die het slachtofferschap van pesten en alcoholgebruik met elkaar in verband brengt, door zowel cyberpesten als traditioneel face-to-face pesten te onderzoeken. We ontdekten dat alleen slachtofferschap van cyberpesten in verband werd gebracht met alcoholgebruik door jongeren, wanneer voor beide vormen van pesten tegelijkertijd werd gecorrigeerd. Associaties varieerden echter aanzienlijk, afhankelijk van de operationalisering van slachtofferschap. Er is meer onderzoek nodig dat onderscheid maakt tussen traditioneel pesten en cyberpesten als geheel, maar ook tussen specifieke typen van deze overkoepelende categorieën. Uit de resultaten van het huidige onderzoek blijkt dat op zijn minst sommige vormen van traditioneel pesten verband houden met alcoholgebruik onder jongeren, zelfs als er rekening wordt gehouden met cyberpesten. Dienovereenkomstig benadrukken onze bevindingen dat interventies die zich richten op het slachtofferschap van pesten en de negatieve gevolgen ervan, zowel face-to-face als online slachtofferschap in hoge mate moeten overwegen.

Joakim Wahlström, Bitte Modin, Johan Svensson, Petra Löfstedt, Sara Brolin Låftman, There’s a tear in my beer: Bullying victimisation and young teenage drinking in Sweden, Children and Youth Services Review,
Volume 154, 2023, 107123, ISSN 0190-7409,
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107123.

  Kenniscentrum Pesten per doelgroep

  Doneer button

  Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

  Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

  Angela

  ► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

  ► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

  ► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

  ► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

  Tip Stop Pesten Nu

   

  Breng snel een bezoekje aan ...

  Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

  Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

  Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

  ► Ik word gepest, wat kan ik doen