Geweld tussen broers en zussen en pestgedrag bij leeftijdsgenoten: de bemiddelende rol van eigenwaarde | Stop Pesten NU

Geweld tussen broers en zussen en pestgedrag bij leeftijdsgenoten: de bemiddelende rol van eigenwaarde

In de context van het bestaande onderzoek naar gezinnen is geweld tussen broers en zussen een minder onderzocht gebied. Het lijkt echter de laatste tijd meer aandacht te hebben gekregen en het kan een relevante rol spelen bij het begrijpen van het onaangepaste gedrag van jongeren en pesten. Bovendien worden adolescenten die betrokken zijn bij pesten en zelfwaardering in verband gebracht met ontwrichtend geweld binnen de gezinscontext. De steekproef van dit onderzoek bestond uit 286 studenten in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar, van beide geslachten.

Deze studie heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen geweld tussen broers en zussen en pestgedrag bij leeftijdsgenoten en het bemiddelende effect van zelfwaardering. De maatregelen voor het verzamelen van gegevens waren een demografische vragenlijst, de vragenlijst over sociale uitsluiting en geweld op school, de herziene schaal voor conflicttactieken (Portugese versie voor broers en zussen) en de Rosenberg-schaal voor zelfwaardering. De resultaten laten een negatief effect zien tussen onderhandelen in de broer/zusrelatie (slachtofferschap) en sociale uitsluiting en verbale agressie gerelateerd aan pestgedrag. Eigenwaarde vertegenwoordigt in dit verband een totale en negatieve bemiddelaar.

Onze resultaten laten ook een verscheidenheid aan indirecte uitkomsten zien op het gebied van de onderhandelingsdimensie, psychologische agressie en letsel tussen broers en zussen, en de dimensies sociale uitsluiting en verbale agressie (op de schaal van agressie en slachtofferschap). De resultaten zullen worden besproken volgens de hechtingstheorie, maar rekening houdend met het belang van affectieve banden met broers en zussen als predisponerende factor voor een adaptief ontwikkelingstraject.

Download het onderzoek Sibling Violence and Bullying Behaviors in Peers: The Mediational Role of Self-Esteem

Conclusie

Dit onderzoek is relevant omdat het informatie toevoegt aan de bestaande literatuur, aangezien geweld tussen broers en zussen geen onderwerp is dat uitgebreid is besproken in wetenschappelijk onderzoek. Dit werk belicht niet alleen de contextualisering van de variabele eigenwaarde, die in verband wordt gebracht met geweld tussen broers en zussen, maar meer nog, de relatie tussen geweld tussen broers en zussen en pesten. Weinig onderzoeken hebben een verband gelegd tussen broers en zussengeweld (vanuit het perspectief van het slachtoffer of de dader) en pestgedrag onder leeftijdsgenoten (ook vanuit het perspectief van het slachtoffer of de agressor).

Deze studie onderzoekt enerzijds het positieve perspectief van het onderhandelen over geweld tussen broers en zussen en de relatie daarvan met verminderd pestgedrag (fysieke agressie) en anderzijds de negatieve ervaring van geweld tussen broers en zussen (zoals psychologische agressie, seksuele agressie). dwang en letsel) als bevorderaars van pestgedrag (sociale uitsluiting/verbale agressie en fysieke agressie).

Zoals we verwachtten, fungeert eigenwaarde als een beschermer tegen tegenslagen in de levens van jonge mensen. Uit dit onderzoek is dus gebleken dat eigenwaarde jonge mensen die te maken krijgen met geweld tussen broers en zussen, beschermt tegen pestgedrag, voornamelijk sociale uitsluiting en verbale agressie. Wij zijn van mening dat er verder onderzoek kan worden gedaan en dat dieper ingaan op dit onderwerp relevant kan zijn om toekomstig onaangepast gedrag te voorkomen.

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen