Website voor Scholen over pesten en cyberpesten | Stop Pesten Nu

084-8340086

Kenniscentrum Pesten en Online Pesten voor Scholen

Welkom bij ons kenniscentrum voor Scholen

Angela

Bij Stop Pesten Nu begrijpen we dat scholen een cruciale rol spelen in het creëren van een veilige en respectvolle leeromgeving. Daarom hebben we dit Kenniscentrum speciaal ontwikkeld voor scholen om informatie en tools te bieden die helpen bij het aanpakken van pesten en online pesten.

► Leestip! Leraren pesten leraren, het belang van pesten op de werkvloer begrijpen

 

Waarom dit Kenniscentrum?

Scholen zijn vaak de plekken waar pestgedrag zich kan voordoen, en we willen u ondersteunen in het voorkomen en aanpakken ervan. In ons Kenniscentrum vindt u een schat aan informatie en hulpmiddelen om pesten te begrijpen en te bestrijden.

Onze inhoud

In dit Kenniscentrum vindt u artikelen, video's, en praktische gidsen die specifiek zijn gericht op pesten in schoolomgevingen. We behandelen onderwerpen zoals het herkennen van pestgedrag, preventiestrategieën, en hoe u als school effectief kunt reageren.

Hulp en ondersteuning

We begrijpen dat elke schoolsituatie uniek is. Daarom bieden we ook informatie over organisaties en professionals die kunnen helpen bij individuele gevallen van pesten. U staat er niet alleen voor, en wij willen u de juiste middelen bieden.

 

Heeft u haast? Navigeer snel naar de indelingen per functie 

Kenniscentrum Pesten op School → Per functionaris 

► Schooldirectie & MT 

► Anti-pest coördinatoren 

► Leerkrachten 

► Mentoren

► Ouderraad & MR

  
Voor vragen van Leerlingen of Opvoeders kunt u verwijzen naar:  

► Leerlingen

► Ouders & Opvoeders

  

Geen haast? Scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips. 

 

Pesten aanpakken is een complex probleem | Wat doe jij?

Pesten is een complex, hardnekkig en veelvoorkomend probleem. In onderzoek wordt pesten meestal omschreven als: 'doelbewust agressief gedrag dat zich herhaaldelijk voordoet en waarbij slachtoffers zich moeilijk kunnen verdedigen'. Deze omschrijving werd in de jaren 90 geïntroduceerd door de Noorse onderzoeker Dan Olweus en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.

Er zijin ook veel misvattingen rondom pesten. Het is belangrijk om die eerst weg te nemen om te kunnen bepalen hoe pesten wél aangepakt kan worden. Zo zou elke leraar, leidinggevende, coach zich er van bewust moeten zijn, dat in iedere klas/team wordt gepest. "Iemand die zegt dat in zijn of haar klassen/team niet wordt gepest" hebben vaak ongelijk, zo blijkt uit onderzoeken.

Deze onderstaande video laat de complexiteit van het aanpakken van pesten zien in de omgeving van school (dit kan je ook eenvoudig doorvertalen naar een: werkomgeving, sportvereniging of bejaardentehuis).

Zero tolerance beleid

Een zero tolerance-beleid rondom ongewenst gedrag (pesten, agressie, discriminatie & seksuele intimidatie) heeft vele voordelen voor een school. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:
 • Creëren van een veilige omgeving
  Het implementeren van een zero tolerance-beleid tegen pesten (en ander ongewenst gedrag) stuurt een duidelijke boodschap naar alle leerlingen dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Dit helpt bij het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. 
 • Bescherming van slachtoffers
  Door een zero tolerance-beleid te hanteren, wordt er actief opgetreden om slachtoffers van pesten (en ander ongewenst gedrag) te beschermen. Dit kan leiden tot een afname van pestincidenten en helpt bij het bevorderen van het welzijn van de leerlingen. 
 • Bevordering van positieve gedragsnormen
  Zero tolerance voor pesten (en ander ongewenst gedrag) draagt bij aan het bevorderen van positieve gedragsnormen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Scholen kunnen alternatieve gedragsstrategieën implementeren, zoals het aanleren van empathie, conflictoplossing en respectvolle communicatie, om een positieve schoolcultuur te bevorderen. 
 • Verbetering van leerprestaties
  Pesten kan een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van zowel slachtoffers als daders. Door pesten (en ander ongewenst gedrag) serieus te nemen en proactief aan te pakken, kan de schoolomgeving gunstiger worden voor het leren en concentratievermogen van alle leerlingen, wat de algehele academische prestaties kan verbeteren. 
 • Versterking van schoolgemeenschap
  Een zero tolerance-beleid tegen pesten vereist samenwerking en betrokkenheid van alle leden van de schoolgemeenschap, inclusief leerlingen, docenten, ouders en schoolpersoneel. Het bevordert een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en helpt bij het opbouwen van een hechtere schoolgemeenschap. 
 • Voorbereiding op het echte leven
  Het aanpakken van pesten met een zero tolerance-beleid leert leerlingen belangrijke sociale en morele vaardigheden die ze in hun verdere leven kunnen toepassen. Ze leren het belang van respect, tolerantie, empathie en het opkomen voor anderen, wat essentiële aspecten zijn van een gezonde en inclusieve samenleving. 
Het is belangrijk op te merken dat een zero tolerance-beleid gepaard moet gaan met effectieve preventieprogramma's, bewustwording, educatie en passende interventies om de oorzaken van pestgedrag aan te pakken en betrokkenen te ondersteunen bij gedragsverandering.

 

► Lees alles over (Klassiek) Pesten in het Kenniscentrum Pesten

► of zie video hier van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een goede weergave 'waarom' het pesten aanpakken zo complex is.

 

Bijzondere momenten voor de schoolagenda's: 

 

Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds vaker worden leerlingen online gepest via whatsapp, snapchat of facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein plaats kunnen vinden, heeft het wel een grote impact op de leerling op school. Daarom is het ook in deze situaties belangrijk om de school te betrekken. Stichting Stop Pesten Nu biedt veel informatie over pesten en sociale media.

Online pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand het kan zien. Dit maakt het voor velen aantrekkelijk om op deze manier te pesten. De dader blijft anoniem en hoeft het slachtoffer niet in de ogen te kijken. Eigenlijk is het de meest laffe manier van pesten. 

Bij online pesten zijn de effecten merkbaar tot in het klaslokaal ook al speelt het pesten zich buiten school af

 • Leer leerlingen bewust om te gaan met sociale media, internet en goed gedrag online en bespreek ook de risico’s en gevaren (online pesten - cyberpesten). Informeer leerlingen over strafbaar gedrag zoals het ongevraagd doorsturen van naaktfoto’s van leerlingen, iemand bedreigen  en afpersen.
 • Bespreek school- /klassenregels en afspraken
  Ga met leerlingen in gesprek over hoe je leuk met elkaar omgaat online. Weet welke afspraken en regels gelden op school- ook over online gedrag- en bespreek dit regelmatig in de klas. Wat mag wel en wat mag niet? Ga op een leuke manier aan de slag met het maken van afspraken over hoe de klas met elkaar wil omgaan op sociale media. Maak bijvoorbeeld gebruik van de gratis les Whatshappy.
 • Bied hulp aan
  Vertel leerlingen bij wie ze op school terecht kunnen als ze te maken krijgen met ongewenst online gedrag (leerkracht, mentor, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt pesten). Vertel ze over het bestaan van: de organisaties onder de oranje buttons. Daar kunnen ze terecht met hun verhaal en hulp krijgen. Adviseer leerlingen om altijd bewijsmateriaal (screenshots, chats, mails) te bewaren.

► Lees alles over Online Pesten (Cyberpesten) waar kinderen & jongeren mee wordt geconfronteerd in het Kenniscentrum Cyberpesten - Online Pesten

 

Breng snel een bezoekje aan ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kenniscentrum Pesten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kenniscentrum Online pesten ~ Cyberpesten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kennisbank ~ Inclusief Downloadcentrum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Lesideëen & Lesmaterialen ~ Pesten & Online Pesten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Dag tegen Pesten ~ Landelijk, Jaarlijks 19 april
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
►  Week tegen Pesten ~ Nationaal & Internationaal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wij bieden naast tips & adviezen tegen Pesten en Online Pesten, voor Scholen ook informatie, zoals (zie Kennisbank):

 • Beleidsinstrumenten
 • Factsheets, Wegwijzers
 • Cijfers & Feiten, Richtlijnen
 • Wet- en regelgevingen
 • Handreikingen
 • Protocollen
 • Wetenschappelijke Onderzoeken
 • Posters
 • en veel gratis Lesmaterialen.