Kinderen houden op competenties gebaseerde ongelijkheid in stand als ze leeftijdsgenoten helpen | Stop Pesten NU

084-8340086

Kinderen houden op competenties gebaseerde ongelijkheid in stand als ze leeftijdsgenoten helpen

Uitwisseling van hulp tussen kinderen komt vaak voor en heeft vaak positieve gevolgen. Maar niet alle hulp is even nuttig, bijvoorbeeld omdat sommige hulp geen gelegenheid biedt om vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Hier onderzoek ik of jonge kinderen de op competenties gebaseerde ongelijkheid kunnen bestendigen door incompetente leeftijdsgenoten minder kansen te bieden om te oefenen en hun vaardigheden te verbeteren in vergelijking met competente leeftijdsgenoten. Onderzoek 1 ( N  = 253, 6-9 jaar) laat zien dat jonge kinderen begrijpen dat niet alle hulp even nuttig is: kinderen denken dat leeftijdsgenoten die empowerment (hints) versus niet-empowerment (juiste antwoorden) hulp krijgen, meer kunnen leren. Onderzoek 2 ( N  = 80) en 3 ( N  = 41) beoordeelden vervolgens het daadwerkelijke hulpgedrag van kinderen (7-9 jaar) in een laboratoriumexperiment. Via een coverstory maakten de deelnemers kennis met twee onbekende kinderen van dezelfde leeftijd, van wie ze later hoorden dat ze goed of niet goed waren in het oplossen van puzzels (onderzoek 2) of wiskunde (onderzoek 3). Vervolgens mochten de deelnemers hen beiden helpen met een puzzelquiz (Onderzoek 2) of een wiskundequiz (Onderzoek 3) door empowerment of niet-empowerment te geven wanneer ze om hulp vroegen. In beide onderzoeken was de kans groter dat kinderen empowerment-hulp verleenden aan competente leeftijdsgenoten, en niet-empowerment-hulp aan incompetente leeftijdsgenoten. Dit werk suggereert dat wanneer jonge kinderen verschillen in competentie waarnemen (bijvoorbeeld op basis van stereotypen), zij bijdragen aan het handhaven van de status quo door de meest kwetsbare leerlingen, die het meeste profijt zouden hebben van het verbeteren van hun vaardigheden, minder kansen te geven om dat te doen.

Conclusie

Het huidige onderzoek kan bijdragen aan ons begrip van onderwijsongelijkheid. Ten eerste is een veelbelovende oplossing om de kloof in de ongelijkheid in het onderwijs te verkleinen het bevorderen van positieve intergroepsrelaties op jonge leeftijd, omdat verwacht wordt dat deze vooroordelen en discriminatie zullen verminderen 95 , 96 , 97 . Dergelijke oproepen gaan echter vaak voorbij aan het feit dat de prosociale relaties tussen kinderen ook negatieve effecten kunnen hebben, die de ongelijkheid mogelijk eerder verergeren dan verbeteren. Ten tweede richten de bestaande inspanningen om de ongelijkheid in het onderwijs terug te dringen zich vaak op institutionele praktijken en infrastructuren op maatschappelijk niveau. Een beter begrip van hoe kinderen zelf de ongelijkheid in stand houden, zal nieuwe wegen creëren voor het creëren van omstandigheden waarin we kinderen ook de kans geven om verandering teweeg te brengen. Het huidige onderzoek biedt dus een broodnodig kindgericht perspectief bij transdisciplinaire inspanningen om het leren en bloeien van alle kinderen op school te bevorderen.

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco