Beleid & Factsheets | Kennisbank | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Beleid & Factsheets | Kennisbank

(dit is een indicatie van het overzicht van de Beleid & Factsheets artikelen in de volledige kennisbank op pagina's 1 & 2)Beleid & Factsheets | KennisbankBeleid & Factsheets Pesten

 

Breng ook een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

 

Voor de meest actuele informatie check de volledige kennisbank/downloadcentrum)

* dit overzicht kan helaas nu nog niet automatisch worden bijgewerkt*

 

 

 

‘Stappenplan opnieuw naar school’ Bron Stichting School en Veiligheid 

Downloaden

29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020 

Downloaden

29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs 

Downloaden

29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school 

Downloaden

29240-123 Inspectierapport Cheider 2021 

Downloaden

31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’ 

Downloaden

Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad 

Downloaden

Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve? 

Downloaden

Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron Vlor 

Downloaden

BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand 

Downloaden

BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZW 

Downloaden

Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and Extortion 

Downloaden

Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance 

Downloaden

Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en Veiligheid 

Downloaden

Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Rijksoverheid 

Downloaden

Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! Kinderombudsman 

Downloaden

CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021 

Downloaden

CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer 

Downloaden

Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituut 

Downloaden

Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en Veiligheid 

Downloaden

Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI 

Downloaden

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020 

Downloaden

Digitaal Veiligheidsplan 

Downloaden

Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur 

Downloaden

Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018' 

Downloaden

Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron Kennisnet 

Downloaden

Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020 

Downloaden

Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018 

Downloaden

Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws 

Downloaden

Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO 

Downloaden

Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4Respect 

Downloaden

factsheet Hoe herken je een Broodje aap? 

Downloaden

Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNO 

Downloaden

Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWS 

Downloaden

FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron Movisie 

Downloaden

Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021 

Downloaden

Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021 

Downloaden

Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source Europol 

Downloaden

Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNO 

Downloaden

Framework for reopening schools UNESCO 

Downloaden

Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF 

Downloaden

Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV 

Downloaden

Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplek 

Downloaden

Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium 

Downloaden

Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid 

Downloaden

Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP 

Downloaden

Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020 

Downloaden

Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COP 

Downloaden

Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon 

Downloaden

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO 

Downloaden

Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland 

Downloaden

Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal 

Downloaden

Handreiking verminderen van bi+ discriminatie Movisie 

Downloaden

Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be 

Downloaden

Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg 

Downloaden

Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg 

Downloaden

Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg 

Downloaden

Infographic Cyberpesten van Beau Oldenburg 

Downloaden

Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement 

Downloaden

Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg 

Downloaden

Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport 

Downloaden

Infographic Sport 2020 NOC-NSF 

Downloaden

infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie 

Downloaden

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Downloaden

Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen 

Downloaden

informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf) 

Downloaden

Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag 

Downloaden

Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid 

Downloaden

Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders 

Downloaden

Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 

Downloaden

Jaarverslag Integriteit Defensie 2020' 

Downloaden

Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 

Downloaden

Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021 

Downloaden

KNGU Ongelijke leggers 2021 

Downloaden

Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad 

Downloaden

Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW 

Downloaden

Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be 

Downloaden

Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup 

Downloaden

MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 

Downloaden

Model protocol Social Media Versus 

Downloaden

Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM 

Downloaden

Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut 

Downloaden

Monitor Veilig Sport Klimaat 2018 

Downloaden

Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF 

Downloaden

Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs 

Downloaden

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021 

Downloaden

Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon 

Downloaden

Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie 

Downloaden

Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019 

Downloaden

Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be 

Downloaden

Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be 

Downloaden

Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut 

Downloaden

Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut 

Downloaden

Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk 

Downloaden

Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E 

Downloaden

Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie 

Downloaden

Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Downloaden

Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds 

Downloaden

Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob 

Downloaden

Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh 

Downloaden

Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis 

Downloaden

Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs 

Downloaden

Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO 

Downloaden

Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs 

Downloaden

Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be 

Downloaden

PRIMA factsheet pesten op scholen 

Downloaden

Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut 

Downloaden

Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS 

Downloaden

Psychisch belastend werk naar beroep CBS 

Downloaden

Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie 

Downloaden

Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWS 

Downloaden

Remote Access Trojans van Europol PDF 

Downloaden

Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession 

Downloaden

Report Misdirections-in prevention StopBullying.gov 

Downloaden

Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVB 

Downloaden

Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW 

Downloaden

Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs 

Downloaden

Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid 

Downloaden

Safer Internet Day 2020 Impact Report published 

Downloaden

Sanctieladder naar leerlingen VO 

Downloaden

Sexting: spannend, maar strafbaar? Bron Saxion 

Downloaden

So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of Europe 

Downloaden

Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB 

Downloaden

Sport Safeguarding children in sport 2019 Source European Union 

Downloaden

Sport Tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders Mulier Instituut 

Downloaden

Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB 

Downloaden

Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online 

Downloaden

Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB 

Downloaden

Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media 

Downloaden

Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo 

Downloaden

STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBT 

Downloaden

Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie 

Downloaden

Through These Walls Impartial dispute resolution of online harm during a global pandemic RHC Report 2021 

Downloaden

Tipkaart pesten bespreekbaar maken Sectorinstituut Transport en Logistiek 

Downloaden

Toolkit Een goede werksfeer, laten we dat zo houden 

Downloaden

UNESCO Online Open Access programme and meeting document Global education monitoring report, 2020: Inclusion and education 2020 

Downloaden

UNESCO Review of homophobic bullying in educational institutions 2012 

Downloaden

UNICEF Geluk onder druk Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland 

Downloaden

Van klacht tot oplossing Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 

Downloaden

Veilig sportklimaat initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. NOC*NSF, KNVB en KNHB 

Downloaden

Veiligheidsmonitor 2021 Online criminaliteit CBS 

Downloaden

Verslag kascommissie SPN 2019 

Downloaden

Verslag kascommissie SPN 2020 

Downloaden

Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van Klokkenluiders 

Downloaden

Victims' Rights: New Strategy to empower victims June 2020 Source European Commission 

Downloaden

Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips 

Downloaden

Voorlopig protocol van de sociale partners: Opstart voortgezet onderwijs Bron CNV onderwijs 

Downloaden

Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (verplicht stellen van een vertrouwenspersoon) Raad van State 

Downloaden

Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut 

Downloaden

Wegwijzer Discriminatie op het werk 

Downloaden

Wegwijzer Ongewenst Gedrag TNO Ministerie SZW 

Downloaden

Wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op het werk TNO Ministerie SZW 

Downloaden

Wegwijzer Pesten op het Werk TNO Ministerie SZW 

Downloaden

Wegwijzer Seksuele Intimidatie TNO Ministerie SZW 

Downloaden

Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Downloaden

Wet sociale veiligheid op school Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 

Downloaden

Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015 

Downloaden

Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2019 

Downloaden

Zelfinspectie Pesten op het Werk Werkdruk en ongewenst gedrag Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie 

Downloaden

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Bron Rijksoverheid 

Downloaden