Onderzoek Proactieve reacties van adolescenten versus passieve reacties op pesten op school: de rol van leeftijdsgenoten en morele voorspellers | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Proactieve reacties van adolescenten versus passieve reacties op pesten op school: de rol van leeftijdsgenoten en morele voorspellers

Omstanders van pestgedrag worden beschouwd als een uiterst belangrijke groep die betrokken is bij de preventie en interventie van pesten. Het is belangrijk om de belangrijkste verschillen te begrijpen tussen leerlingen die proactieve omstanders zijn, die proberen het pesten te stoppen, en omstanders die observeren maar geen actie ondernemen om de gepeste leerling te helpen. Van de 1.231 middelbare scholieren (11 tot 15 jaar oud) die op 12 Australische scholen werden ondervraagd, meldde slechts 26,9% (509) dat ze geen getuige waren geweest van pesterijen. De acties van studentgetuigen werden gegroepeerd in proactieve bystanding (786, 41,5%) en passieve bystanding (445, 23,5%) reacties. Leeftijd, geslacht, slachtofferschap, verbondenheid met school, waargenomen steun van leeftijdsgenoten en morele betrokkenheid werden onderzocht. 

De sterkste voorspeller voor proactieve reacties van omstanders was eerdere ervaringen met pesten. Het gevoel verbonden te zijn met school, een hoger niveau van steun van leeftijdsgenoten te hebben en moreel betrokken te zijn, voorspelden ook proactief gedrag van omstanders. Leeftijd en geslacht werden niet geassocieerd met het zijn van een proactieve toeschouwer of een passieve toeschouwer. Implicaties voor het schoolbeleid en de praktijk om pestgedrag door leeftijdsgenoten te voorkomen en te verminderen worden besproken.

Campbell, M., Hand, K., Shaw, T. et al. Proactieve reacties van adolescenten versus passieve reacties op pesten op school: de rol van peer- en morele voorspellers. Int Journal of Pestenpreventie 5 , 296–305 (2023).

Download het onderzoek  https://doi.org/10.1007/s42380-020-00075-2

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco