Kenniscentrum Pesten | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten - Offline Pesten

Pesten is een vorm van agressie waarmee een ander wordt gekwetst zowel offline (klassiek pesten) als online (cyberpesten - online pesten). Pesten komt voor in alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Pesten gebeurt bewust en structureel. Bij pesten is de sfeer nooit positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Bij pesten is er altijd sprake van een machtsverschil. Glenn HelderZie Definitie Pesten

Wat pesten niet is?

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.  

 • Af en toe sociale afwijzing, afkeer, narigheid of wrok;
 • Willekeurige daden van agressie of intimidatie;
 • Onderlinge ruzies of meningsverschillen.

Sabine

Kenniscentrum Pesten

Binnen dit kenniscentrum treft u niet alleen tips & adviezen tegen pesten aan maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen. 

 ► Navigeer snel naar de juiste plek voor jou door middel van de subniveaus op basis van de volgende doelgroepen 

 *Woonzorgcentra *Werknemers *Werkgevers *Sportverenigingen *Senioren *Scholen *Ouders & Opvoeders *Leerlingen 

 Hoofddoel kenniscentrum Pesten

Wij richten ons op het welzijn van de hele bevolking rondom pesten (Universele preventie) en vanuit een collectieve benadering ontwikkelen, faciliteren, creëren en delen wij kennis over pesten en over het (preventief) aanpakken van pesten.

Subdoel kenniscentrum Pesten

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving. Zoals *Adviezen om in te grijpen *Definitie Pesten *Downloadcentrum *Feiten & Cijfers *Gevolgen *Kennisbank *Dag tegen Pesten *Lesideëen *Misverstanden *Plagen & Pesten *Pesten aanpakken is complex *Rollen *Tips *Voorlichtingen *Vormen *Wat kan ik doen *Wat doe jij als je ziet dat iemand gepest wordt

► Navigeer nòg sneller en ga direct naar alle gebundelde kennis per functie / orgaan

 

Pesten is geen kleuterding!

Vroeger werd altijd gezegd dat pesten een kleuterding is, dat je daar als volwassene mee om hoort te kunnen gaan; heel veel mensen zijn met dat idee opgegroeid. Met als gevolg dat veel mensen die gepest worden en daar last van hebben, denken: ligt het dan aan mij, ben ik zo gevoelig? Pesten gebeurt dus niet alleen bij kinderen. Pesten komt ook voor bij collega’s, je team, je sportvereniging of zelfs in het bejaardentehuis. Ook wordt er online veel gepest via social media.

Cijfers & feiten over Pesten in NederlandCesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

 • 20% van de senioren wordt gepest (door medebewoners), 1:5 (Nationaal Ouderenfonds) Woonzorgcentra & Verpleeghuizen
 • PO- & VO-scholen, MBO, Hogescholen & Universiteiten Onderwijs
  • 10% van de kinderen wordt gepest (2 tot 3 kinderen per groep) → Basisischool, 1:10 (CBS)
  • 5% van de leerlingen wordt gepest (1 tot 2 leerlingen per klas) → Voortgezet Onderwijs, 1:20 (CBS)
  • 7,5% van de BOL-studenten & BBL-studenten 4,6% wordt gepest → MBO, 1:15 (Monitor Sociale Veiligheid)
  • 7% van de studenten wordt gepest → Hogescholen & Universiteiten, 1:12 (Universiteit Antwerpen)
 • 20% van de jongeren wordt gepest, 1:5 (CBS) Online Pesten - Cyberpesten 
 • 20% van de (jeugd & volwassenen) leden wordt gepest, 1:5 (NOC-NSF & Centrum Veilige Sport) Sportverenigingen
 • 13% van de werknemers wordt gepest, 1:8 (TNO) Op het Werk 

 

Misverstanden over pesten 

 1. “Pesten is goed voor je karaktervorming en helpt je om je uit moeilijke situaties te redden”
  • NIET WAAR! Van systematisch gepest worden leer je namelijk helemaal niets.
    
 2. "Voor mensen die zeggen 'Ik ben vroeger ook gepest maar dat heeft geen enkel effect op me gehad'
  • NIET WAAR!  Pesten laat ALTIJD zijn sporen na, de wetenschap gaat zelfs zover en vraagt dan aan die personen: Was het wel écht pesten?
    
 3. "Als je gepest wordt, moet je juist leren om van je af te bijten”
  • NIET WAAR! Dit is nagenoeg onmogelijk door het machtsverschil en het meer tegen 1.

plagen en pesten jimmy blog

Wanneer gaat een onschuldige grap te ver en valt iets onder pestgedrag? 

Het lijkt een moeilijke vraag, waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Toch is het antwoord juist heel simpel. De belangrijkste vuistregel is: Het gaat er niet om wat jij wel of niet doet, het gaat erom hoe dat bij een ander binnenkomt. Je vertoont pestgedrag als ook maar één iemand dat gedrag niet fijn vindt!  

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is nooit gemeen, plagen kent geen ruw randje (of lichte schuring), plagen is altijd voor alle partijen grappig. Als het gemeen voelt of pijn doet, dan was het geen plagen, maar gemeen gedrag (of pesten - iedere keer bij dezelfde).

► Lees alles over de verschillen tussen plagen & pesten

 

 

Verschil tussen (Klassiek) Pesten & Online Pesten (cyberpesten)

Online pesten (cyberpesten) en ‘klassiek’ pesten hebben veel van elkaar weg. Zo wil de dader in beide gevallen het slachtoffer doelbewust en herhaaldelijk kwetsen. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen, waardoor Online Pesten mogelijk nog diepere sporen kan nalaten dan klassiek pestgedrag. Terwijl 'gewone' pesterijen plaatsvinden op de speelplaats of op het werk, gebeurt cyberpesten (online pesten) volledig online. Maar dat is niet het enige verschil tussen beide. 

Bennie Jolink

De volgende 5 kenmerken van online pesten kunnen ervoor zorgen dat daders zich minder geremd voelen dan bij klassiek pestgedrag

 1. Anonimiteit
 2. Een eindeloos publiek
 3. Tijd- en plaatsonafhankelijk
 4. Het cockpit-effect
 5. De beperkte controle. 

Onderzoek toont aan dat er een grote verwevenheid is tussen Online Pesten (Cyberpesten) en (Klassiek) Pesten

 • Zo worden 6 op 10 slachtoffers van online pesten ook in de offline wereld gepest.
 • Vaak gaat het om een voortzetting van offline pesterijen, met dezelfde daders.
 • Toch is er geen één-op-één relatie tussen beide.
 • Niet iedereen die offline gepest wordt, zal ook online in een pestsituatie belanden.
 • Omgekeerd is het aantal slachtoffers dat enkel online gepest wordt wel vrij laag.
 • Belangrijk in dit verband is ook dat klassieke pestsituaties vandaag nog steeds meer voorkomen dan cyberpesterijen (online pesterijen).

 

Patricia (Directeur Bestuurder Stichting Stop Pesten Nu) voelt nog steeds de gevolgen van pesten

Lees hieronder haar ervaringen in het interview dat Eveline van De Stentor met haar hierover had.

Als je gepest wordt, voel je je vaak onzichtbaar omdat niemand ingrijpt

Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar een iemand iets van zegt, weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien." Volgens Bolwerk is het daarom altijd belangrijk om er iets van te zeggen.

"Wat ook meespeelt bij de afwachtende houding van omstanders, is dat mensen opgevoed worden met het idee dat stoeien erbij hoort. "Daarom denken ze: ik bemoei me er niet te snel mee. Wat ook veel mensen denken, is dat de gepeste voor zichzelf moet opkomen. De meeste slachtoffers bijten ook echt wel van zich af, maar het is altijd een oneerlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat de pesters met meer zijn of omdat een pester ouder is."

"Als dat allemaal niet lukt, stap dan na afloop op het slachtoffer af", zegt Bolwerk. "Dat is wel heel naar, want dan is het leed al geschied. Maar dan bied je in elk geval steun en voelt het slachtoffer zich niet meer onzichtbaar. Stel bijvoorbeeld voor om het samen aan iemand te vertellen. Een leerkracht bijvoorbeeld, een ouder of een werkgevende."

,,Ik heb angst om succesvol te zijn, maar ook angst om te falen. Een strijd die ik met mezelf voer. Het kan toch niet zo zijn dat Patricia iets doet waarin ze de grootste is, dat Patricia in wat ze doet serieus wordt genomen? Dat komt door vroeger.'

Bent u zelf dan ook gepest? 

,,Ja! Zelfs mijn docent pestte me."

"Met name het eerste jaar van het voorgezet onderwijs was zwaar. Ik was verlegen, onzeker. Ik werd gepest door mijn leraar Frans en door mijn klasgenoten. Deze leraar maakte van mij een soort zondebok en zo werd het voor anderen makkelijk mij te pesten. Hij belde naar mijn ouders, begon over mijn 'zogenaamde' slechte werkmentaliteit (wat onwaar was), dat ik mijn huiswerk niet maakte en door de les heen praatte. Ik durfde niet eens te praten! In de loop der jaren werd ik steeds bozer op hem. Toen ik mijn rijbewijs haalde zei ik tegen mijn partner: Als ik hem zie oversteken, dan weet ik het verschil tussen het gaspedaal en de rem niet meer. Gelukkig voor hem en mij kwam ik hem niet tegen.''

Toch zag u dit destijds niet als pesten. ,,Nee, ik dacht dat het aan mij lag. Ik was ook niet mans genoeg om er tegenin te gaan waardoor ik nog sterker het idee kreeg dat het aan mij lag.''

Werkt uw pestverleden in uw dagelijks leven nog door?
,,Altijd als ik weer iets nieuws , iets groots begin, dan ben ik zó onzeker. Zoals nu, ben ik hard bezig met een campagne tegen pesten. Dan komt het verlegen, onzekere, gepeste Patricia weer naar boven dat dan denkt: kom ik wel goed genoeg over? Dan heb ik het Spaans benauwd, hartkloppingen, voel ik mijn klieren in mijn nek, verkrampte kaken. Pesten beschadigt je zelfvertrouwen voor je hele leven. Ik voelde me nooit goed genoeg, zelfs niet als moeder. Dat pestkopje reist je hele leven in je hoofd mee. Dat blijkt ook wel uit recente wetenschappelijke onderzoeken.'' 

 

Bekijk onderstaande video 'Praten over pesten is super moeilijk! Dit is waarom ...'

tipJan JoostIk word gepest, bij wie kan ik terecht ...

Soms is het gewoon lekker om eerst te praten met iemand die je niet kent. Gewoon met mensen
die de tijd hebben om naar jou te luisteren en mee te denken voor een oplossing. 

Je hoeft je nooit te schamen! 
Ook niet als het niet lekker gaat, of als je niet weet hoe je het pesten kan stoppen.

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Lees ook ► Ik word gepest, wat kan ik doen?

 

Overzicht van organisaties waar jij terecht kan voor Hulp of Advies?

Bel, chat of mail met deze organisaties voor hulp of advies bij pesten of online pesten

hand met hart

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken over een oplossing! Als je met deze organisaties belt of chat, stellen ze je altijd een paar vragen. Op deze manier proberen zij jou zó te helpen, dat je zelf met een oplossing kan komen òf dat zij jou daarover kunnen adviseren.

Het kunnen uiten van de dingen die je meemaakt, of over hoe je je voelt kan zorgen voor een opluchting.

Ook kan een gesprek (chatten, bellen of mailen) met deze organisaties ervoor zorgen dat je: Je weet wat je zelf kan zeggen of doen aan de situatie of Hoe je in gesprek kan gaan met je school, werkgever of sportvereniging over het pesten of ......

 ► Pesten - Hulp of advies nodig? Chat, bel of mail met deze organisaties

 ► Online Pesten - Hulp of advies nodig? Chat, bel of mail met deze organisaties