Pesten, wat is het? | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Pesten

Definitie pestenCesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

Een vaak gebruikte definitie van pesten komt van Dan Olweus (1993, o.a. in Veenstra, 2005): ‘Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’. Deze definitie is door verschillende bronnen aangevuld met de volgende criteria:

 • er is sprake van een negatieve bedoeling;
 • de negatieve handelingen zijn structureel en tegen dezelfde persoon gericht;
 • er is sprake van machtsongelijkheid. Pesters staan hoger in de sociale groepshiërarchie en/of hebben meer medestanders dan de gepeste.
 

Foto: Ferry Somogyi zegt Ik STOP pesten nu!Plagen of pesten

‘Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten? Stel je je inderdaad aan?

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal een tegen een en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 

Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. 

Uiteindelijk geldt: de ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is. Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten, voorbeelden hiervan zijn: Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt en het regelmatig gebeurt, dan is het pesten. Pesten zorgt ervoor dat je je helemaal alleen voelt, zie deze video om te zien hoe pesten voelt. Pesten heeft gevolgen voor zowel de slachtoffers, pesters en ook voor de klasgenoten. 

Bij pesten gaat het doorgaans om herhaald gedrag. Toch kan ook een eenmalige gebeurtenis een grote impact hebben op het slachtoffer. De gepeste kan namelijk gebukt gaan onder de impliciete dreiging dat het pesten opnieuw zal gebeuren. Hij of zij wordt dan bang of leert juist om bang te zijn. Ook de duur van de pesterijen verschilt. Soms vinden ze plaats over een korte periode, soms houden ze een langere periode aan. Hoe dan ook: in veel gevallen zijn ze gepland en systematisch.

 

Pesten is een zeer ernstige volksziekte. Pesten is een verschijnsel dat voorkomt in alle culturen, alle landen, alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden.

~ School Attitude Questionnaire Internet (SAQI)  ~

 

Navigeer snel naar de juiste plek:

► Bejaardentehuizen

► Leerlingen

► Ouders & Opvoeders 

► Scholen

► Sportclubs en -verenigingen 

► Werkgevers en Werknemers

 

 

 

 

Pesten aanpakken is een complex probleem

Pesten is een complex en universeel probleem (Swearer, e.a., 2010). Op de basisschool is circa 15% van de leerlingen er slachtoffer van. Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009). Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn. Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013). Bron RUG. Ingrijpen als omstander bij pesten & discriminatie, het nut en de noodzaak lees hier meer.

► Klik op afbeelding of zie video van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een goede weergave 'waarom' het pesten aanpakken zo complex is. 

o

 

Navigeer snel naar de juiste plek ► Algemene informatie over pesten 

► Definitie pesten 

► 1-minuut video over pesten Behind the mask

Edwin Evers

► Gevolgen van Pesten gevolgen voor iedereen, voor slachtoffers, pestkoppen en de klas- en teamgenoten

► Heb jij pesten of online pesten te maken? Wil jij individueel met iemand hierover praten / sparren, zie organisaties?

► Ik word gepest 

► Ingrijpen als omstander bij pesten en discriminatie

► Plagen of pesten

► Pesten aanpakken is een complex probleem, video Ministerie van Onderwijs

► Pesten, beste 1 minuut video Behind the mask

► Praat erover als jij gepest wordt

► Redenen pestgedrag

► Rolverdeling bij pesten en de gevolgen

"She is not actually bullied!" Ted Talk Why bullying is a subjective phenomenon

​► Social media, Online gevaren, Cyberpesten (Online Pesten) en Cybercrime

Tips over pesten, wat kan je doen  

 

 

Rolverdeling bij pesten en de gevolgen

Een pester pest nooit alleen. Hij is niets zonder zijn assistent. Iemand in de buurt waarop hij kan vertrouwen en die hem aanmoedigt in zijn gedrag.

De meeloper heeft niet in de gaten dat hij bijdraagt aan het pestproces. Onbewust keurt hij het gedrag van de pester en zijn assistent goed, door bijvoorbeeld te zwijgen of te lachen als er iets gebeurt. De meeloper zal zelf geen zichtbaar pestgedrag vertonen, maar verhoogt door zijn gedrag wel de status van de pester.

Het spreekwoord ’wie zwijgt stemt toe’ is van toepassing op de rol van de buitenstaanders. Dit is de grootste groep. Deze mensen weten dat er gepest wordt, maar ze doen niets. Ze lachen niet als er iets gebeurt, maar ze zullen er ook niets van zeggen. Juist door niets te doen, tolereren ze het gedrag van de pester en zijn assistent.

Het slachtoffer is degene die gepest wordt. Het slachtoffer wordt vaak gesteund door een verdediger. De verdediger zal niet direct iets doen, maar kan - als de pesters uit de buurt zijn - een grote steun zijn voor het slachtoffer, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij het niet zo moet aantrekken.

Hoogleraar sociologie Rene Veenstra stelt dat pesten alleen kan worden begrepen als groepsproces. De bijrollen zijn voor de assistent, de meeloper en de buitenstaander. Zij bepalen of, hoeveel en met welke gevolgen er gepest wordt.

Pesten heeft gevolgen voor alle betrokken partijen, voor slachtoffers, pestkoppen en de klas- en teamgenoten, lees meer >>  

 

Video Carice van Houten, Leontien van Moorsen en Richard Groenendijk zeggen Dag Tegen Pesten BNN

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

 

"She is not actually bullied!" Why bullying is a subjective phenomenon | Beau Oldenburg | TEDxBreda 

Bullying happens in almost every group. At your school, workplace and sports club. Given that the consequences of bullying can be quite severe, it is important to stop it as soon as possible. However, Beau's research shows a lot of time and effort is wasted on discussing whether someone is actually bullied or not. Beau argues it would help if we would start treating bullying more as a subjective rather than as an objective phenomenon. Beau Oldenburg works as a postdoctoral researcher at the Sociology Department of the University of Groningen. During her research Beau noticed that there often is a lot of discussion on whether certain people are actually bullied or not. She found that many students who felt bullied were not seen as victims of bullying by their classmates and teachers. In other words: perceptions on bullying differ a lot. Beau argues we should focus more on the perceived than on the actual bullying. Beau was born in Breda and is a proud Brabander; however, she is also passionate about improving the world and that is the reason why she moved all the way to Groningen to develop her academic career researching bullying. 

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

 

Redenen voor pestgedrag

Angela GroothuizenKinderen, jongeren maar ook volwassenen en zelfs bejaarden die pesten, zijn op zoek naar macht. Die proberen ze te verkrijgen door anderen te kwetsen, kleineren en vernederen. Ze laten zich leiden door hun perceptie wanneer ze een slachtoffer zoeken. Pesters rekenen erop dat de anderen in de buurt (omstanders) niet tussenbeide komen of meedoen. Dat kan door hun voorbeeld te volgen, of door het pestgedrag nog te versterken met gelach, gejuich …

Vormen van pesten

 • Verbaal pesten, bijvoorbeeld: imiteren, haat zaaien, belachelijk maken, bedreigen, kwetsende opmerkingen maken, schelden, dreigende taal gebruiken, chanteren, naroepen ...
 • Fysiek pesten, bijvoorbeeld: knijpen, duwen, schoppen, slaan, knijpen
 • Materieel pesten, bijvoorbeeld: materiaal van anderen beschadigen of stelen.
 • Sociaal en relationeel pesten, bijvoorbeeld: buitensluiten, roddels of geruchten verspreiden.
 • Elektronische vormen  .... cyberpesten (online pesten): Beledigende, kwetsende of bedreigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van iemand. Die worden gepost op een socialenetwerksite, naar andere personen doorgestuurd via een app of gepubliceerd op een website. Een webpagina of blog waarop diegene die pest zich voordoet als iemand anders.

 

 

Ik word gepest  Weet 1 ding: Het is NOOIT jouw schuld dat je gepest wordt. .

Niemand vraagt erom om gepest te worden. Pesten is de manier van de pester om zich sterker te voelen. Lachen ze je uit omdat je het goed doet? Dan zal het meestal niet helpen om minder goed je best te doen. De pesters vinden dan wel een andere reden om je uit te lachen, uit te sluiten of te kleineren.

De pester stopt pas echt als hij geen aandacht meer krijgt van de groep. Pesten kan alleen maar plaatsvinden als de groep zich niet veilig voelt. Een goede sfeer in je groep is het tegengif tegen pesten. Dat heb je zelf natuurlijk maar voor een stukje in handen. Vergeet ook je leerkracht, docent, leidinggevende, trainer of coach niet, die speelt een belangrijke rol. 

Niemand maar dan ook niemand verdient het om gepest te worden.

Pesters hebben zelf ergens pijn, te weinig zelfvertrouwen of een beschadigd zelfbeeld en daardoor hebben zij het nodig om een ander klein te maken zodat zij zichzelf groter kunnen voelen. Dit is allemaal een signaal van gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde bij de pester en meelopers! Iemand met (echt) zelfvertrouwen heeft pest niet! Die vindt zichzelf helemaal oke en accepteert ieder ander gewoon voor wie ze zijn.

Lees verder >> 

 

Wanneer er niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze criteria kan er sprake zijn van plagen of ruzie. Dat is echt iets anders dan pesten, maar het verschil is niet altijd in één oogopslag te zien. Door alert te zijn op signalen en deze goed te interpreteren kan onderwijspersoneel beter inschatten of het gaat om pesten.

Weet 1 ding: Als je gepest wordt dan is dit NOOIT jouw schuld!

Als je gepest wordt dan is het ontzettend belangrijk om hierover te praten. Hier zijn een aantal redenen voor. Als eerste is het belangrijk dat jij je hart kunt luchten. Door het met iemand te bespreken kom je misschien ook wel tot ideeën of oplossingen. Daarnaast voorkom je dat deze ervaringen in jouw lichaam vast blijven zitten en dat dit jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen aan tast.

 

Praat erover als je gepest wordt

Praat erover als je gepest wordt is vaak makkelijk gezegd maar kan best lastig zijn.. Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging maar ook je ouders, een oom, tante, opa of oma. Als je erover praat, kan dat enorm opluchten. Je voelt je dan minder alleen. Zoek een moment waarop je met elkaar kunt praten, bijvoorbeeld tijdens het eten, tussen de lessen door of als jullie samen wat aan het doen zijn. Bedenk dan samen wat je kunt doen om het pesten aan te pakken.

Video 'Praten over pesten is supermoeilijk! Dit is waarom .... RTL Nieuws

Praten over pesten is super moeilijk RTL Nieuws

 

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken.

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken &  kijken naar een oplossing voor jouw situatie:

► voor vragen over pesten   

► voor vragen over online pesten

 • Je moet hier niet alleen mee rond blijven lopen. Pesten zegt namelijk NOOIT iets over jou!
 • Door er met iemand over te praten die jij vertrouwt kan je samen over een oplossing nadenken, zie ook dit overzicht voor hulp.
 • Zolang niemand weet dat je het ECHT lastig hebt, is het moeilijker voor ze om je te helpen. 
 • Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 
 • Behind the mask

  Zie video 'Behind the mask' 1-minuut video, klik op de afbeelding of klik hier 

 

 

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen.

De voorlichtingen hebben verschillende vormen met als hoofddoel: Kennis & inzichten bij de deelnemers te vergroten over pesten of online pesten gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? 

* Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker *

Deze voorlichtingen verzorgen wij voor verschillende doelgroepen:

 • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
 • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
 • Opvoeders & Ouders
 • Kinderen en jongeren (o.a. basis-, voorgezet en hoger onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO en andere)
 • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams, SW bedrijven)
 • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Deze voorlichtingen worden verzorgd op locatie en kunnen ook in een interactieve online (webinar) omgeving. 

► Voor meer informatie over de diverse voorlichtiingen ga naar www.bolwerken.com of klik hier

 

 

Interview kandidaten gezocht!

Daniel Stozic zegt Ik STOP pesten nu!

Met zeer grote regelmaat ontvangen wij verzoeken van Landelijke Radio, TV programma's, Kranten en Tijdschriften omdat zij aandacht willen besteden aan pesten. Om goede inhoudelijke artikelen te maken over pesten en cyberpesten zijn wij altijd op zoek naar mensen die hierover willen vertellen.

Ben jij gepest? Heb jij gepest? Ben jij een meeloper?

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden en deel jouw verhaal met onze redactie en wellicht kunnen wij jou in contacten brengen met Landelijke Media!  Of heb jij op een andere manier ervaringen met pesten en zou jij die een keer met de Landelijke Media willen delen? Bekijk het oproepenoverzicht of klik op de button om jouw verhaal naar onze redactie te sturen of via deze link.

Foto Daniel Stozic zegt Ik STOP pesten nu!

 

 

Heb jij met pesten of online pesten te maken? Jij bent niet de enige. Je bent niet alleen!

 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden aangezien wij een klein team met vrijwilligers zijn.

Wij vinden het uiteraard wel heel belangrijk dat jullie er met iemand kunnen praten, bellen, mailen of chatten over jullie individuele situatie. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties je terecht kunt met jouw vragen. 

Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken &  kijken naar een oplossing voor jouw situatie:

► voor vragen over pesten   

► voor vragen over online pesten

 

 

 

Wil jij graag even bellen, chatten of mailen met bovenstaande organisaties, praat erover!

Je kunt ons uiteraard altijd bellen of mailen voor informatie om pesten en online pesten aan te pakken, zoals: workshops, studiedagen, gastlessen, ouderavonden, trainingen enz.