Feiten en Cijfers over Pesten | Stop Pesten Nu

Statistieken over pesten per doelgroep

In Nederland worden jaarlijks veel mensen gepest, van kinderen tot bejaarden. Pesten is een ernstig probleem met verstrekkende gevolgen voor zowel de gepeste persoon als de bredere gemeenschap. Het kan leiden tot ernstige emotionele en fysieke schade, zoals depressie en vermindering van zelfwaardering. Daarnaast heeft pesten ook negatieve effecten op groepssfeer en prestaties. Het is belangrijk om pesten aan te pakken om maatschappelijke problemen zoals gebrek aan respect en discriminatie te voorkomen."

Doneer buttonStichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Pesten op het werk

 Pesten in de sport Landelijke Dag tegen Pesten 19 april cijfers LHBTIQ+

 

► Sportverenigingen → 1 op de 5 leden gepest (20%)

1 op 5 leden van sportverenigingen wordt gepest (onderzoek NOC*NSF & Centrum Veilige Sport), dit geldt voor alle leeftijden: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Volgens het Mulier Instituut waren er in 2020 ongeveer 9,4 miljoen Nederlanders van 6 jaar en ouder die sporten bij een vereniging of sportschool. ► NIEUW: Cijfers Pesten in de zwem-, handboog- en badmintonsport 2022  ► Cijfers Pesten op Sportverenigingen 

 

► Pesten op het Werk → 1 op de 8 werknemers gepest

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in december 2021 ongeveer 9,1 miljoen werknemers in Nederland. Uit een onderzoek van TNO en het CBS uit 2019 blijkt dat 16% van de werknemers te maken heeft met pesten, maar dit omvat ook andere vormen van ongewenst gedrag op het werk, zoals discriminatie en seksuele intimidatie. ► Cijfers Pesten op het Werk 

 

► Woonzorgcentra & Verpleeghuizen → 1 op de 5 senioren gepest (20%)

1 op de 5 senioren wordt gepest (onderzoek Nationaal Ouderenfonds. Volgens gegevens van het CBS (2021) wonen er ongeveer 125.000 senioren in woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland.► Cijfers Pesten in Bejaardentehuizen/Woonzorgcentra 

 

Onderwijs

 

Samenvatting van de secties in het rapport "De Staat van het Onderwijs 2024" die over pesten gaan. Deze secties benadrukken de prevalentie van pesten, de uitdagingen bij het aanpakken ervan, en het belang van proactieve maatregelen om de veiligheid en het welzijn van leerlingen te waarborgen.

Pesten neemt toe - Staat van het Onderwijs 2024

  • Statistieken: 17% van de basisschoolleerlingen (po) en 9% van de middelbare schoolleerlingen (vo) geven aan gepest te worden.
  • LGBTQ+ leerlingen: LGBTQ+ leerlingen ervaren vaker pesten dan andere leerlingen.
  • Rapporteren: Scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig voelen om pestincidenten te melden en dat deze meldingen worden opgevolgd.
  • Online Pesten: Pesten gebeurt ook buiten de school en steeds vaker online, waardoor het moeilijker wordt voor leraren om dit te monitoren.
  • Impact: Pesten heeft een negatieve invloed op welzijn en geluk en kan langdurige gevolgen hebben tot in de volwassenheid​​.

Handelingsverlegenheid bij pesten - Staat van het Onderwijs 2024

  • Lerarenbewustzijn: Leraren merken pestincidenten vaak niet op of interpreteren ze niet correct.
  • Perceptie: Sommige leraren zien pesten als een normaal onderdeel van het opgroeien en grijpen daarom niet in.
  • Sociale dynamiek: Leraren hebben vaak een onjuiste inschatting van de sociale dynamiek in de klas.
  • Schoolbeleid: Meer dan 30% van de pestmeldingen in het voortgezet onderwijs wordt niet opgevolgd, en incidenten worden vaak geregistreerd maar niet geëvalueerd.
  • Groepsdynamiek: Pesten is een groepsproces, en het bevorderen van positieve groepsdynamiek kan helpen om pesten te verminderen​​.

 

► Basisscholen (PO) → 10% van de leerlingen gepest

1 op de 10 kinderen wordt gepest (CBS), dit zijn 2 tot 3 kinderen in iedere groep. Volgens de meest recente gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zaten er in het schooljaar 2020-2021 in totaal 1.546.759 leerlingen op de basisschool in Nederland. ► Cijfers Pesten in het Primair Onderwijs en ► Factsheet Pesten op school Basisonderwijs  

► Voortgezet Onderwijs (VO) → 5% van de leerlingen gepest

1 op de 20 jongeren wordt gepest (CBS), dit zijn 1 tot 2 leerlingen per klas. Volgens gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zaten er in het schooljaar 2020/2021 ongeveer 1,14 miljoen leerlingen op het voortgezet onderwijs in Nederland. ► Cijfers Pesten in Voortgezet onderwijs en ► Factsheet Pesten op school Voortgezet Onderwijs 

► MBO, Hogescholen & Universiteit → 7% van de studenten gepest

1 op de 14 studenten wordt gepest (onderzoek Monitor Sociale Veiligheid). Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zitten er in studiejaar 2020/2021 in totaal 501.000 studenten op het MBO ► Cijfers Monitor Sociale Veiligheid in de MBO-sector, 461.000 studenten op hogescholen en 303.000 studenten op universiteiten in Nederland. ► Pesten binnen Hogescholen en Universiteiten 

► LHBTIQ+

Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. 
► Cijfers Pesten LHBTIQ+

 

► Online Pesten / Cyberpesten

1 op de 5 jongeren wordt online gepest, 400.000 jongeren per jaar blijkt uit cijfers van het ANP. ► Cijfers Online Pesten / Cyberpesten bij jongeren