Vertrouwenspersonen | Stop Pesten NU

084-8340086

Vertrouwenspersonen

​Alle medewerkers van Stichting Stop Pesten Nu kunnen te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega's als van leidinggevenden. Werknemers van Stichting Stop Pesten Nu, die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag, kunnen deze vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is lid van de Raad van Toezicht, Paul van Eykel en onze externe vertrouwenspersoon is Loes Quik

​Ongewenste omgangsvormen (op de werkvloer) kunnen vele vormen hebben. Het kan gaan om agressie of geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, bedreiging of ander ongewenst gedrag.

Zie de gedragscode voor de vertrouwenspersonen aangesloten bij de LVV.