Stop Pesten Nu Opleiding & Training | BOLWERKen

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voorlichtingen, Workshops & Thema bijeenkomsten over Pesten & Online Pesten

Stichting Stop Pesten Nu heeft sinds 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten

 

Alle Stop Pesten Nu opleidingen, trainingen, workshops en voorlichtingen gericht op bewustwording & preventie, zijn ondergebracht bij 'Stop Pesten Nu Opleiding & Training en BOLWERKen'

Stop Pesten Nu Opleiding & Training via BOLWERKen.com

Alle kennis en ervaring die Patricia Bolwerk in de afgelopen jaren heeft opgedaan bij het aanpakken van pesten zet ze graag in om mensen verder te helpen om ongewenst gedrag in eigen omgeving aan te pakken. Voor alle doelgroepen maakt zij al ruim 10 jaar verschillende voorlichtingen op maat voor haar opdrachtgevers.  De vragen & opdrachtgevers zijn altijd zeer divers, voor iedere groep wordt op maat een voorlichting ontwikkeld. 

Ga naar www.BOLWERKen.com voor meer informatie

 

Onderwerpen

  1. Pesten 
    Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?
  2. Ongewenst Gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) aanpakken
  3. Online Pesten / Cyberpesten
    Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

Hoofddoel voorlichtingen 

Kennis & inzichten bij de deelnemers vergroten over pesten (of online pesten) gericht op bewustwording & preventie & wat kan ik doen? Want wie zijn/haar gedrag herkent kan dit veranderen.

 Er zijn vele mogelijkheden om bij pesten, ongewenst gedrag, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen  tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen en voor het stellen van vragen

Patricia Bolwerk

♦ Lezingen

♦ Ouderavonden

♦ Scholing en bijscholing

♦ Studiedagen

♦ Thema bijeenkomsten

♦ Workshops 

♦ Zoom of Teams bijeenkomsten

♦ Congresspreker (Patricia Bolwerk is ook te boeken via Speakers Academy)

 Onderwerpen

♦ Pesten

♦ Ongewenst gedrag

♦ Online Pesten / Cyberpesten


Alle inkomsten van BOLWERKen vloeien 100% naar Stichting Stop Pesten Nu