Wie zijn wij? Erkend Goed Doel: RvT, Team, Missie en Visie

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Wie zijn wij? Raad van Toezicht, Team, Missie, Visie

Erkend goed doel CBF

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Als Erkend Goede Doelen organisatie, krijg je na de erkenning het Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu en opname in het officiële Register Erkende Goede Doelen.  

CBF

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. We zijn inmiddels met ruim 600 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. 

Zie je het CBF Erkend Goed Doel logo? Dan kan je gerust geven. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

Zeker, Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel

 

Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register zijn opgenomen’  Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 

Wat maakt Stichting Stop Pesten Nu uniek?

 • Alle vrijwilligers, Ambassadeurs, bestuur en Raad van Toezicht zetten zich geheel onbezoldigd voor Stop Pesten Nu in. 
 • Iedereen die actief bij ons is heeft een intrinsieke drive om mee te willen helpen het pesten in Nederland te stoppen.
 • Passie, iedereen is met hart en ziel verbonden vanuit hun eigen kwaliteiten en kennis.

 

Onze Ambassadeurs

Stop Pesten NU! voert al jaren campagne om het pestprobleem op de kaart te zetten.  Dit doen wij o.a. met behulp van:

die het oranje 'Ik STOP pesten nu' armbandje dragen. Ons uitgangspunt daarbij is: pesten is te stoppen en het begint bij jezelf. Talloze BN’ers uit de wereld van film, televisie, politiek en sport ondersteunden al onze campagne. Het oranje 'Ik STOP Pesten Nu!' bandje tegen pesten is niet zomaar een bandje tegen pesten. Het is een bandje met een boodschap met een missie en een visie alles gebaseerd op: Jij hebt de keuze, wat doe jij? Zeg ook: Ik STOP pesten nu. Pesten is te stoppen en het begint bij jou! Wij geloven erin dat pesten is te stoppen door het klein te maken en op individueel niveau een keuze te maken en te zeggen: Ik STOP pesten nu! Alle veranderingen beginnen klein en beginnen bij onszelf. Door middel van het dragen van het bandje laat je anderen zien dat jij gekozen hebt en vindt dat pesten moet stoppen. Inspireer hier je omgeving weer mee zodat zij ook vanuit de eigen Ik gaan zeggen, Stop Pesten Nu en 'Samen maken wij het verschil tegen Pesten'.

 

 

Statuten Stichting Stop Pesten Nu

Statuten Stichting Stop Pesten Nu

<klik op bovenstaande afbeelding of download de statuten hier>

 

Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

Raad van toezicht:

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. 

Bezoldiging

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen. 

 

 

Jeroen Harink

Jeroen Harink lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

 

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu portefeuille Financiën

Functie(s): Managing Director NEVI  

 

 

 

Paul van Eykel

Paul van Eykel secretaris Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu

 

Nevenfunctie(s): Secretaris Raad van Toezicht en Intern Vertrouwenspersoon Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Algemeen juridisch adviseur, Secretaris commissie bezwaarschriften, Interne vertrouwenspersoon (Gemeente Bronckhorst)  

 

 

 

Arnoud Jansen 

 

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Geneesheer Directeur Dimence Groep

 

 

 

Sander Kanninga 

 

Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Stop Pesten Nu 

Functie(s): Ministerie van Defensie Informatiemanagement

 

 

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu

Visie - dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.

Missie - dit willen wij oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt vergroten

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu

 

Organisatie

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf zeer regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Wij zijn continue actief om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren volgens de lean-startup-methode. Met de Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

SPN wil groot worden door klein te blijven. Het kernteam voert de volgende werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/communicatie/evenementen, website, begeleiden onderzoeken en stagiaires, secretariaat, informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en personeelszaken, financiële administratie, overige administratie. Veel werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door vrijwilligers, zodat SPN in staat is met een klein personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard wordt regelmatig de afweging gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor gehaald moeten worden. Het belangrijkste is hierbij of de SPN-werkwijze gewaarborgd wordt.

SPN kan klein blijven door sommige werkzaamheden en projecten uit te besteden. Dat geeft een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of een partner bij SPN past. Wij hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze partners sponsoren vaak een deel van de werkzaamheden, of bieden het aan tegen kostprijs. Veelal zetten medewerkers van bedrijven zich belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is de betrokkenheid groot en kunnen wij het Stop Pesten Nu-DNA en de kwaliteit vasthouden.

 

Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor! 

 

Ons Team

 

Patricia Bolwerk 

Patricia BolwerkFunctie(s): Oprichter & Directeur bestuurder Stichting Stop Pesten Nu 

Bezoldiging 

 • De bestuurdersactiviteiten worden jaarlijks onbezoldigd uitgevoerd.
 • Alle directie werkzaamheden zijn 11 jaar lang fulltime vrijwillig uitgevoerd.

Nevenfunctie(s): BOLWERKen Opleidingen & Trainingen aanpakken van pesten en online pesten bij bedrijven en scholen

 

 

Peter Grob

Peter

Webdeveloper Stichting Stop Pesten Nu

Functie(s): Webdeveloper at Dimence, Owner / webdeveloper at All-webdesign

 

 

 

Jacqueline Hendriks 

Jacqueline

 

Webshop, Facturatie & Administratie Stichting Stop Pesten Nu

Functie(s): medewerker financieel administratief secretarieel (Deventer Doet)

 

 

 

Froos Vullings

Froos Vullings adviseur Stichting Stop Pesten Nu

 

Organisatie adviseur Stichting Stop Pesten Nu

Functie(s): Algemeen directeur (Sense Textile)

 

 

Martin Geuzendam

Martin

 

Tekstschrijver & Ilustrator Stichting Stop Pesten Nu

Functie(s): Directeur / eigenaar (Kikajon)

 

 

 

 

 

... en nog wisselende vrijwilligers voor onze projecten.

 

Codes, Normen en Richtlijnen

Stichting Stop Pesten Nu vindt het belangrijk om alle kosten zo laag mogelijk te houden zodat het gedoneerde geld zoveel mogelijk aan projecten kan worden besteed. Ook de wervingskosten worden tot het minimum beperkt (dit zijn alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en andere -fondsenwervende- organisaties te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen). 

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling van het CBF.

Stichting Stop Pesten Nu onderschrijft alle door het CBF gestelde normen en de volgende codes en richtlijnen:

Voor Goede Doelen gelden de volgende codes, regels en richtlijnen: 

 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
 • Erkenningsregeling (CBF-keurmerk) Goede Doelen.
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen.
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. 

 

Erkend goed doel CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) + Erkenningspaspoort

Erkend goed doel CBF

Wij zijn door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkend als Goede Doelen organisatie, zie ons Erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen. Als je als fonds voldoet aan alle eisen, krijgt het kwaliteitskeurmerk: ‘Erkend goed doel’.

Erkenningspaspoort CBF Stop Pesten Nu pagina 1   Erkenningspaspoort CBF Stop Pesten NU pagina 2

 

‘Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland en om deze reden hebben wij de erkenning aangevraagd bij het CBF. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register worden opgenomen’ 

Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het CBF en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers zoals bedrijven, private fondsen en loterijen. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 

Vertrouwenspersonen


​Alle medewerkers van Stichting Stop Pesten Nu kunnen te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega's als van leidinggevenden. Werknemers van Stichting Stop Pesten Nu, die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag, kunnen deze vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is lid van de Raad van Toezicht, Paul van Eykel en onze externe vertrouwenspersoon is Loes Quik

​Ongewenste omgangsvormen (op de werkvloer) kunnen vele vormen hebben. Het kan gaan om agressie of geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, bedreiging of ander ongewenst gedrag.

Zie de gedragscode voor de vertrouwenspersonen aangesloten bij de LVV.

 

ANBIANBI

De ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij een schenking in het algemeen belang betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst - ANBI/RSIN: 853212296

 

 

 

* De cijfers van 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2020

* De cijfers van 2019 cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2019

 

Balans 31 december 2020

Toelichting:

* cijfers 2020 conform CBF richtlijn C2

* De overige reserves worden besteed ten behoeve van de doelstelling

* De cijfers van 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2020

 Balans en Resultatenrekeningen

   Balans en Resultatenrekeningen

* De cijfers van 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2020

* De van 2019 cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie, zie verslag kascommissie SPN 2019

 Balans en Resultatenrekeningen

 

Meerjaren Businessplan 2021 - 2025

Meerjaren Businessplan 2021 - 2025

 

Klachtenprocedure Stichting Stop Pesten Nu 

Stichting Stop Pesten Nu (SSPN), hoort het graag als leden, donateurs of andere relaties – om wat voor reden dan ook – ontevreden zijn over haar werkwijze, activiteiten en/of standpunten. Allereerst om de eventuele fout te kunnen herstellen, maar ook om onze procedures indien nodig aan te passen en onze toekomstige dienstverlening te verbeteren. Door kritiek of klachten op ons beleid of onze standpunten krijgen we bovendien een goed beeld bij wat er speelt in de maatschappij.

Wat verstaan we onder een klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere uiting van onvrede van een persoon of instantie over (i) het beleid en/of de standpunten van Stichting Stop Pesten Nu of (ii) over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurslid of een groep) van Stichting Stop Pesten Nu aan de hand van de vier categorieën van de klachten.

Aard van de klachten

De klachten die binnenkomen verdelen wij grofweg in de volgende vier categorieën:

 • klachten met betrekking tot ons beleid;
 • klachten met betrekking tot onze organisatie;
 • klachten met betrekking handeling of gedraging met SPN medewerker (ii);
 • klachten met betrekking tot onze communicatie, marketing of fondsenwerving.

Hoe kan klacht worden ingediend?

Alleen klachten die binnenkomen via het online klachtenformulier kunnen worden behandeld door onze klachtencommissie. 

De leden van de klachtencommissie zijn:
o   Jacqueline Hendriks (vertegenwoordiger namens de werknemers);
o   Martin Geuzendam [vertegenwoordiger namens de werkgever); 
o   
Ruurd van Eck, advocaat [externe derde].

 

Stop Pesten Nu Scholentour met Snelle

Foto: Scholentour met Rapper Snelle, Snelle zegt: Ik STOP pesten nu

 

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

 

Patricia Bolwerk oprichter: mijn droom "Stop Pesten Nu in Nederland"

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu: Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten. Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten worden alleen aangeboden bij BOLWERKen (nevenfunctie), Stichting Stop Pesten Nu geeft zelf geen trainingen.

 

Elke dag worden veel te veel mensen gepest en dit gaat mij echt aan mijn hart, want niemand verdient dit. 

Patricia

Mijn (persoonlijke) missie (Golden Circle: Why - How - What)

Why: Ik weet wat pesten is en hoe het voelt om gepest te worden …en pesten is totaal niet nodig. Niemand verdient het om gepest te worden. Het hele school-, sport-, werk- en leerklimaat heeft er in negatieve zin last van.

How: Al mijn kennis met jullie te delen ... de tips, de tools, de trics en zeker ook alle valkuilen en verborgen plekken.

What: Ik adviseer, ondersteun en begeleid scholen, bedrijven, bejaardentehuizen & sportverenigingen om pesten (preventief & duurzaam) aan te pakken, zodat wij de emotionele en financiële schade van pesten kunnen voorkomen, aanpakken en terugdringen.

Patricia

Met haar nevenfunctie bij BOLWERKen verzorgt Patricia trainingen, cursussen en opleidingen over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten). De door Patricia ontwikkelde  Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen 

* Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

Patricia

Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

 

 

Binnen haar hoofdfunctie als oprichter en directeur bestuurder van 

Stichting Stop Pesten Nu richt zij zich op hèt kennis-, informatie- en expertisecentrum van Nederland gericht op het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten), de Stichting geeft zelf geen trainingen.

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis).