Artikelen / Nieuws | Page 8 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

15/03/2022

Bystanders play a crucial role in encouraging or preventing bullying situations and feature prominently in several international antibullying programs (e.g., KiVa). Despite a surge of recent interest in bystanders, relatively little is known about the functional reasons why individuals choose to engage with or ignore bullying incidents. Given the importance of bystanders’ influence on bullying, we argue that further consideration needs to be given to the individual costs and benefits of bystanders’ intervention.

14/03/2022

 

Er gaat haast geen dag voorbij of er komt weer een nieuwe #MeToo-affaire aan het licht. Beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben een grote impact op alle betrokkenen, niet in het minst op de partners van de beschuldigden. Wat als – al dan niet terecht – over jouw man wordt gezegd dat hij een grens heeft overschreden? Sandra (47) en Jantine (36) maakten het mee. "Je gaat toch twijfelen: zou hij hiertoe in staat zijn?"

13/03/2022

Casussen

Op de volgende pagina’s worden de casussen beschreven van Simon, Lucas, Faisel en Sam

12/03/2022

De huidige kinderraad is bijna door haar zit heen, maar er worden nog volop plannen gemaakt voor de verbetering van onze gemeente en de toekomst daarvan, met het aanpakken van pestgedrag in de hoofdrol.

Tijdens de tweede kinderraadsvergadering had het college Christel op bezoek. Zij is vroeger gepest omdat zij een taalontwikkelingsachterstand had. Inmiddels is zij 19 jaar en is daar niets meer van te merken. In de raadsvergadering heeft zij verteld hoe zij gepest werd, wat dat met haar deed en hoe zij daar overheen is gekomen.

11/03/2022

Een op de zeven werknemers werd vorig jaar geconfronteerd met pesten op het werk. Dat blijkt uit een bevraging van externe preventiedienst Liantis bij meer dan 7.500 werknemers. Vooral mannen blijken het slachtoffer. 14,2 procent van de werknemers zegt het afgelopen jaar gepest te zijn door collega’s of leidinggevenden. Dat zijn er ongeveer evenveel als het jaar daarvoor, toen 14,6 procent van de werknemers aangaf te zijn geconfronteerd met pesterijen.

09/03/2022

Roel van Velzen zegt: Ik STOP pesten nu!

Roel van Velzen zegt: Ik STOP pesten nu!

09/03/2022

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bewindsperso(o)n(en): minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Activiteit: Commissiedebat

Datum: woensdag 9 maart 2022 Tijd: 10.00 - 13.30 uur

Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Sociale Veiligheid op school

09/03/2022

Voor het tijdschrift MAX Magazine (van Omroep MAX) is Marloes op zoek naar een man of vrouw van 55+ die vroeger op school gepest is: hoe is dat van invloed geweest op de rest van uw leven? Hoe bent u daar destijds mee omgegaan? enzovoorts.

Het gaat om een stuk van twee pagina’s, liefst met foto. Voor dit gesprek kom ik bij u thuis of een door u gekozen locatie langs. Bij het verhaal komt ook een kader met informatie, feiten en cijfers over pesten.

Het is mogelijk het interview voor publicatie in te zien en feitelijke onjuistheden aan te passen.

09/03/2022

Podcasts Vroeg! #48 - Hoe kunnen we pesten écht aanpakken?

 

Hoe staat het met de huidige aanpak met pesten en wat maakt pesten zo’n complex probleem?

Raounak sprak hierover met socioloog René Veenstra, gespecialiseerd in pesten en Patricia Bolwerk, oprichter van ‘Stop Pesten Nu’. 

09/03/2022

Van de de basisschool tot op de werkvloer, pesten komt voor in alle lagen van de samenleving. Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over sociale veiligheid op school. Hoe staat het met de huidige aanpak van pesten? En wat maakt pesten zo’n complex probleem? Bij Vroeg! praten socioloog René Veenstra, gespecialiseerd in pesten, en Patricia Bolwerk, oprichter van 'Stop Pesten Nu', erover. 

- OEPS, sorry -

08/03/2022

Bijna 2,5 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben aangegeven in 2021 slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit. In de meeste gevallen ging het om online oplichting en fraude. Voor één derde heeft dit ook een negatieve naslag op de psychische gesteldheid gehad of kwamen zij in financiële problemen door wat hen is overkomen. Minder dan de helft doet melding van online criminaliteit en slechts één vijfde doet ook daadwerkelijk aangifte bij de politie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de Veiligheidsmonitor 2021.

07/03/2022
NPO Zapp, NTR en EO slaan de handen ineen om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken voor kinderen. Tijdens de themaweek ‘Er zijn grenzen!’ leren kinderen via een Klokhuis-special en online series wat seksueel misbruik inhoudt, seksueel misbruik te herkennen en hoe om hulp te vragen.
06/03/2022

Mediahuis Nederland heeft Mick van Wely geschorst en sancties opgelegd. De verslaggever zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

De maatregel volgt op diverse meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen. Dat meldt Mediahuis, eigenaar van De Telegraaf.

05/03/2022

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil met een nieuwe aanpak pesten op school moeilijker maken. Volgens de minister zijn de extra maatregelen nodig omdat de landelijke pestcijfers niet verbeteren. De inspectie krijgt ook de mogelijkheid om diepgravender onderzoek te doen naar de sociale veiligheid op scholen en er komt een onafhankelijk meldpunt waar ouders en leerlingen misstanden kunnen melden.

05/03/2022

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. Dat is nodig, omdat nog altijd tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen. ‘Dat raakt me heel erg, en het maakt me strijdbaar’, aldus minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).

05/03/2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in december 2020 advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van (oud)Tweede Kamerlid Renkema dat de Arbowet wijzigt in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Het wetsvoorstel is nu overgenomen door Tweede Kamerlid Maatoug. Op 26 januari 2022 is het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

05/03/2022

Zin in een tof spel dat jullie 12-14-jarigen uitdaagt om een sterkere groep te worden?  Download de handleiding en het materiaal.

Lees alles even door. En voor je het weet, ben je aan het spelen.

INTRO VOOR SPELBEGELEIDERS

Hoi spelbegeleiders!!

04/03/2022

Elke leerling moet zich vrij en veilig kunnen voelen op school. Juíst op school, waar onze kinderen zich ontwikkelen en ontdekken wie ze zijn. Juist daar verdient iedere leerling de vrijheid en veiligheid om onvoorwaardelijk zichzelf te kunnen zijn, om fouten te durven maken, en om zich uit te spreken als er iets niet goed gaat. Alleen dan lukt het leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, en te worden wie ze zijn. 

04/03/2022

Bekijk de video hierboven of via deze link Bron

Bron

03/03/2022

Pesten is wat anders dan plagen. 'Pesten is kwetsend en doet pijn, gebeurt stelstelmatig en ook altijd vanuit een machtspositie', zegt RUG-socioloog Gijs Huitsing.

Pagina's