Artikelen / Nieuws | Page 9 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

12/07/2023

Pesten is een ernstig probleem dat zich op verschillende terreinen manifesteert, zoals op school, in sportverenigingen, op het werk en zelfs online. Om effectief pestgedrag te kunnen aanpakken, moeten we eerst erkennen en begrijpen dat pesten een daadwerkelijk probleem is dat aandacht verdient. Voordat we pestgedrag effectief kunnen aanpakken, is het van essentieel belang om bewustwording te creëren rondom dit complexe probleem. In dit artikel zullen we verkennen waarom bewustwording zo cruciaal is bij het aanpakken van pestgedrag.

12/07/2023

Deze studie onderzocht de effecten van stress op pestgedrag op school onder middelbare scholieren, en de modererende rol van geslacht en leerjaar in deze relatie. Daartoe werden de Olweus Child Pesten Questionnaire (OBVQ) middelbare schoolversie van de kinderpestvragenlijst en de stressorschaal voor middelbare scholieren gebruikt om 3.566 middelbare scholieren in de provincie Guizhou te ondervragen, en de gegevens werden statistisch geanalyseerd. De resultaten toonden aan dat stress significant en positief geassocieerd was met pesten op school onder middelbare scholieren. Bovendien modereer

11/07/2023

Een "feedbackdoos" is een speciale doos die in de klas staat. In deze doos kun je briefjes stoppen met daarop ideeën, tips of dingen die je hebt opgemerkt en die je wilt delen. Je hoeft je naam er niet op te schrijven, dus niemand weet van wie het briefje komt.

Waarom hebben we een feedbackdoos?

Om de klas beter te maken: Als je denkt dat iets beter kan in de klas, kun je dat op een briefje schrijven.
Om elkaar te helpen: Als je een goed idee hebt, kan dat helpen om de klas fijner te maken voor iedereen.

11/07/2023

Uit een onthutsend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat vrouwelijke gevangenen in de gevangenis van Nieuwersluis in Utrecht, slachtoffer zijn van herhaald niet-integer gedrag van het personeel, waaronder seksueel wangedrag. Dit varieert van seksueel getinte opmerkingen tot gedwongen intimiteiten zoals orale bevrediging en tongzoenen en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Ook zijn er meldingen van pesterijen, schelden en geschreeuw.

10/07/2023

Intimidatie en pesten zijn aan de orde van de dag in het Europarlement. Met name junior medewerkers zijn het mikpunt van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Politico.eu, dat zich baseert op documenten en tientallen gesprekken met betrokkenen. Slachtoffers verklaren dat ze lijden onder angststoornissen, slapeloosheid en suïcidale gedachten.

09/07/2023

Het opstellen en implementeren van een effectief beleid tegen pesten op de werkvloer is een belangrijke stap om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. Door het volgen van deze richtlijnen en het bevorderen van een cultuur waarin pestgedrag niet wordt getolereerd, kunnen organisaties actief pesten aanpakken en een positieve werkcultuur bevorderen.

Beleidsverklaring:

08/07/2023

“Geen enkele school is pestvrij, ook de onze niet”, geeft Hilde Van Wichelen grif toe. Maar als coördinator van het antipestbeleid beschikt ze over 25 vernuftige voelsprieten: de zesdejaars die een opleiding volgden tot ‘Switcher’. Ze zijn het eerste aanspreekpunt én bemiddelen zelf bij conflicten. “De drempel om pestgedrag te melden, lag nooit zo laag.” Kijk in de video hoe ze dat aanpakken.

07/07/2023

Literatuur over programma's tegen pesten laat een groeiende consensus zien over het bevorderen van de zelfredzaamheid van slachtoffers en omstanders tegen pesten, maar biedt geen theoretisch model of meetschaal om de mate van het bereiken van dit doel te beoordelen. Het huidige onderzoek heeft tot doel deze theoretische en empirische lacunes aan te pakken door de Dublin Anti-Bullying Self-Efficacy Models and Scales voor te stellen, met behulp van een gemakssteekproef van 14-jarige studenten in Ierland ( N = 1.100). Na het vaststellen van zowel inhouds- als gezichtsvaliditeit, werden vier af

06/07/2023

Haatzaaien online, ook bekend als cyberhaat, is het verspreiden van berichten of content die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen individu

06/07/2023

Welkom superhelden in de strijd tegen pesten! Ben je klaar om de wereld op zijn kop te zetten en pesten een halt toe te roepen? Geweldig! Hier bij Stichting Stop Pesten hebben we de perfecte manier voor jou om jouw krachten te bundelen en je eigen crowdfundactie te starten. Laten we samen een golf van positiviteit creëren en pesten voorgoed uitbannen!

05/07/2023

Ik ben zo ontzettend boos op het ADR. Ruim 24.000 werknemers (43%) hebben last van pesten, buitensluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen (in 2022) blijkt uit onderzoek.

"Wij erkennen het belang van dit probleem, maar het wordt nog steeds niet als urgent beschouwd."

Algemeen Directoraat van Rijksvastgoed en Bedrijfsvoering (ADR)

04/07/2023

Aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag neemt sterk toe. 

43% van de medewerkers bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, vooral pesten en intimidatie.

04/07/2023

Onderzoek verklaart de voorspelbare cyclus van pesten op de werkplek. Pesten op het werk begint als een blaar, klein en onopgemerkt. Na verloop van tijd kan het echter doelen onbeweeglijk maken, volledig in beslag genomen door pijn en volledig verrast door wat er gebeurde. Als onderzoeker en universiteitsprofessor heb ik meer dan 200 doelwitten van pesten op het werk geïnterviewd, in 24 bedrijfstakken, 27 staten en 15 landen. De meeste van deze individuen wisten niet dat ze werden aangevallen totdat ze diep geworteld waren in de strijd. Velen ervoeren opluchting toen ze het

03/07/2023

Sterk klasmanagement begint bij duidelijke routines. Geen zinloze regeltjes maar heldere afspraken: hoe je de les in alle rust start en eindigt, hoe je groepswerk aanpakt of toetsen afneemt. Want meer rust in de klas betekent meer effectieve lestijd en meer aandacht voor elke leerling. Expert en leraar Gert toont hoe je sterke routines bouwt.

“Met goede routines daalt de kans op conflicten”

Gert Verbrugghen
leraar Engels

03/07/2023

Kinderen kunnen ongestoord TikTok en Snapchat gebruiken. Dat terwijl de zorgen over de privacy rondom de apps blijft groeien. Daarom wil de ChristenUnie een Kinder Autoriteit Persoonsgegevens aanstellen zodat er extra aandacht komt voor de veiligheid van kinderen online. Vandaag stemt de Kamer over dit voorstel. "Snapchat luistert mee met misschien wel intieme gesprekken met mijn dochter en gebruikt dat vervolgens om er beter van te worden", zegt ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost in De Nieuws BV.

02/07/2023

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet zich meer gaan richten op de effecten van extreem weer en sociale veiligheid, zoals pestgedrag op school. Dat zegt de nieuwe OVV-voorzitter Chris van Dam. De OVV is vooral bekend van onderzoeken naar ongelukken en rampen, maar Van Dam wil dat de raad zijn blik verruimt en ook gaat kijken naar onderwerpen op het gebied van 'alledaagse' onveiligheid.

02/07/2023

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijnkan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

01/07/2023

Het kan super frustrerend zijn om te maken te hebben met haters, of het nu in het echte leven is of online. Soms voelt het alsof ze overal zijn. Maar onthoud: haters geven vaak commentaar vanuit hun eigen onzekerheden. Hier zijn enkele stappen om ze het hoofd te bieden:

30/06/2023

Al vier maanden is Yana (14) het slachtoffer van pesterijen door medeleerlingen. Om haar tegen de pesters te ‘beschermen’ laat de school haar regelmatig alleen in een lokaal zitten.
“Ik had dit niet zo gewild”, vertelt ze aan HLN.

30/06/2023

“Diversiteit omarmen zit in het DNA van onze school,” zegt Pieter-Jan De Coninck, leerlingenbegeleider in GO! atheneum Erasmus De Pinte. “Dat wil niet zeggen dat we actie na actie voeren. Ons LGBTQI+-beleid is er eentje zonder toeters en bellen, maar wel met veel – soms onzichtbare – inspanningen.”

Lees verder onder de video.

29/06/2023

Brabantse defensielocaties hebben te maken met ongewenst gedrag zoals pesten en seksuele intimidatie. En er is sprake van een onveilige omgeving voor leerlingen en werknemers. Verder worden de defensielocaties geconfronteerd met harddrugsgebruik, zijn er vermoedens van diefstal en het overtreden van eigen regels. "Cadet meldt dat mede-cadet met zijn hand onder haar jurk ging."

28/06/2023

Instagram is een geweldige plek om je leven, je interesses en je kunst te delen. Maar zoals op elk platform, kan ook hier pesten voorkomen. Als je soms overweldigd raakt door nare berichten of commentaren, ben je niet alleen. Hier is een gids om je te helpen met pesten op Instagram.

28/06/2023

Brief voor je leerlingen om voor te lezen en bespreken met je leerlingen van groep 1 t/m 4

Beste leerlingen van groep 1 t/m 4,

Deze week is het de Week Tegen Pesten. Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan het onderwerp pesten. Maar wat is pesten eigenlijk? Pesten is wanneer iemand steeds weer opzettelijk vervelend doet tegen iemand anders. Dit kan zijn door bijvoorbeeld schelden, slaan, buitensluiten of roddelen. Dit is niet leuk en kan ervoor zorgen dat iemand zich verdrietig, boos of eenzaam voelt.

27/06/2023

De meeste kinderen ervaren elke dag een vorm van groepering in de klas. Inzicht in hoe leraren groepsbeslissingen nemen en hun impact op de sociale ontwikkeling van kinderen kan licht werpen op effectieve lerarenpraktijken voor het bevorderen van een positieve sociale dynamiek in de klas. Deze studie onderzocht de invloed van de groeperingsstrategieën van leerkrachten op veranderingen in de sociale ervaringen van jonge kinderen met leeftijdsgenoten gedurende een academiejaar. In totaal 1.463 kinderen (51% meisjes, M leeftijd = 6,79, SD leeftijd= 1,22) en 79 leerkrachten van de kleuterschool

26/06/2023
Gniffelen als een collega iets zegt, één persoon continu negeren of mensen buitensluiten: het valt allemaal onder pestgedrag op werk. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werkenden wel eens met zulk gedrag te maken heeft gehad. Wat doet dat met iemand? En wat beweegt pesters?

Kim* (39) is slachtoffer van pesten op het werk. Ze verloor in september haar baan bij een particuliere zorginstelling en zit nog steeds in een klachtenprocedure. Het pesten begon in de zomer van 2020, het moment dat ze bij de instelling kwam werken.

Pagina's