Artikelen / Nieuws | Page 6 | Stop Pesten NU

Artikelen / Nieuws

01/04/2024

Pesten en slachtofferschap onder studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen is een probleem voor de volksgezondheid. Dit is te wijten aan de schadelijke gevolgen ervan en het grotere risico op psychiatrische ziekten en psychopathologie in de kindertijd, adolescentie en volwassenheid.

01/04/2024

Slachtofferschap van pesten op school (SBV) komt vaker voor bij leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in het algemeen onderwijs dan in speciale klassen, en er is een cumulatief risico-effect op de blootstelling aan SBV onder jongeren met ASS, gerapporteerd door hun ouders en leraren. SBV is echter een persoonlijke ervaring; de door henzelf gerapporteerde voorspellende patronen van cumulatief risico op SBV en het psychologische mechanisme ervan blijven onduidelijk. Deze studie heeft tot doel de relatie tussen cumulatief risico en SBV te onderzoeken op basis van zelfrapportage, en

31/03/2024

1 april staat bekend als de dag van grappen en grollen, waarbij mensen elkaar voor de gek houden met ludieke streken. Echter, wat begint als onschuldige humor kan soms overgaan in pesten, gemaskeerd onder het mom van een grap. Het is belangrijk om deze dunne lijn te herkennen en bewust te blijven van de impact die onze acties kunnen hebben.

30/03/2024

Omstanders van pestgedrag worden beschouwd als een uiterst belangrijke groep die betrokken is bij de preventie en interventie van pesten. Het is belangrijk om de belangrijkste verschillen te begrijpen tussen leerlingen die proactieve omstanders zijn, die proberen het pesten te stoppen, en omstanders die observeren maar geen actie ondernemen om de gepeste leerling te helpen. Van de 1.231 middelbare scholieren (11 tot 15 jaar oud) die op 12 Australische scholen werden ondervraagd, meldde slechts 26,9% (509) dat ze geen getuige waren geweest van

29/03/2024

De TU Delft 'herkent de signalen' over onveiligheid onder medewerkers toch en komt met een verbeterplan. Nadat de inspectie begin maart hard oordeelde over de cultuur binnen de universiteit zei de TU nog dat het onderzoek niet deugde.

29/03/2024

Vuurwerk afsteken op het schoolplein, een fiets kapot maken of een klap uitdelen? Op steeds meer middelbare scholen worden dit soort incidenten in een zogenaamde jongerenrechtbank opgelost. Leerlingen worden niet door de schoolleiding op het matje geroepen, maar lossen conflicten met elkaar op. In de afgelopen jaren zijn er tientallen middelbare scholen verspreid over het land bijgekomen met een jongerenrechtbank.

28/03/2024

Japanse onderzoekers ontdekten een verandering in een bepaald gebied bij kinderen en jongeren die gepest waren.

GEPUBLICEERD OP 28.02.24
DOOR NANNA VIUM

Vernederende opmerkingen, uitsluiting uit de groep en bedreigend gedrag.

Pesten kan allerlei vormen aannemen en is daarom moeilijk precies te definiëren.

Deskundigen spreken echter van herhaald gedrag dat erop gericht is een persoon met minder macht pijn te berokkenen.

27/03/2024

Er heerst al jaren een angstcultuur bij WNL. Verschillende presentatrices zijn uit de school geklapt over omroepbaas Bert Huisjes. Een van die voormalige medewerkers, Eva Jinek, ging gisteravond op de radio iets dieper in op de beschuldigingen.

Bekende presentatrices als Nikki Herr, Eva Jinek, Leonie ter Braak en Merel Westrik zeggen dat WNL-baas Bert Huisjes bij de omroep zorgt voor „een angstcultuur” en dat hij „onvoorspelbaar en onveilig” zou zijn. Dat vertellen zij, en een aantal anonieme (oud-)medewerkers aan het AD.

26/03/2024

Hoewel te hopen valt dat pestkoppen op speelplaatsen een treurig, eenzaam leven gaan leiden, lijkt het tegenovergestelde het geval te zijn.

26/03/2024

Grensoverschrijdend gedrag, ik blijf het een vage term vinden. Vooral omdat die de laatste jaren te pas en te onpas gebruikt wordt, zonder duidelijke beschrijving van wat dat gedrag dan precies inhoudt.

Het is een makkelijke manier om mensen in de problemen te brengen, zonder concreet te worden. Dat bezwaar blijf ik houden. Maar de aandacht voor omgangsvormen en veiligheid is wel belangrijk. Er is in organisaties en bedrijven zoveel mis, dat het bevrijdend voelt dat het gedrag van mensen aan de top eindelijk bevraagd wordt.

25/03/2024

De vogeltjes fluiten en het is een zonnige dag. Tim (16 jaar) wordt heerlijk wakker vol dromen die zich ergens tussen de realiteit en zijn ambitie als handbalspeler bevinden.

Zijn telefoon, normaal een poort naar vrienden, verandert plotseling in een donkere wolk boven zijn hoofd. Het begint met één berichtje. Een link, gevolgd door de woorden die niemand ooit hoopt te lezen: "Ben jij dit?"

25/03/2024

‘Als je ziet dat er wordt gepest op social media, bijvoorbeeld in de groepsapp van de klas, kun je een paar dingen doen’, zegt online expert Jacqueline Kleijer. ‘Als het om kinderen van je school gaat, kun je altijd je juf of meester om hulp vragen. Weet dat dat iets heel anders is dan snitchen. Hulp vragen doe je om iemand te helpen. Je kunt dit vaak ook anoniem doen. Dan gaat de juf of meester het gesprek aan in de klas of direct met de pesters, zonder daarbij jouw naam te noemen.’

22/03/2024

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer komt met een nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Deze volgt op een prototype dat vorig jaar is verschenen. De belangrijkste verandering in deze nieuwe editie is een verbreding van de aanpak: van goed omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar een strategie voor preventie en cultuurverandering binnen je organisatie.

22/03/2024

Peer-slachtofferschap op scholen komt het vaakst voor in de aanwezigheid van omstanders. Wanneer omstanders namens de slachtoffers ingrijpen, slagen zij er vaak in het slachtofferschap te stoppen. De zelfeffectiviteit van verdedigers (dat wil zeggen het geloof in iemands vermogen om slachtoffers met succes te verdedigen) wordt consequent in verband gebracht met meer verdedigen en minder passief toekijken bij slachtofferschap van leeftijdsgenoten.

21/03/2024

Op een Amerikaanse middelbare school in Californië zijn vijf leerlingen geschorst omdat ze naaktfoto's van andere leerlingen hadden gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). In totaal waren 16 minderjarige leerlingen het slachtoffer geworden, van wie de meeste vrouwen waren.

De foto's werden eind februari ontdekt. Daarop waren naakte lichamen te zien met de gezichten van leerlingen. Deze beelden werden vervolgens via berichten-apps gedeeld naar andere leerlingen.

20/03/2024

Het rapport over de gesloten jeugdzorg werd vandaag gepresenteerd. Kwetsbare jongeren voelden zich gekleineerd, vernederd en gemanipuleerd door machtsbeluste groepsleiders. Het is een van de conclusies uit een rapport over de Zeer Intensieve Observatie en Stabilisatie-afdelingen (ZIKOS) in de gesloten jeugdzorg. "Ik ging op een gegeven moment gewoon tegen poppen praten, omdat ik zo lang op een kamer zat en niemand om me heen had", schrijft een jongere die op zo'n afdeling verbleef.

19/03/2024

Op de eerste dag van de rechtszaak tegen Gianni de W. uit Etten-Leur hebben slachtoffers gebruikgemaakt van hun spreekrecht. De slachtoffers, aangeduid als meisje 1, meisje 2, meisje 4, meisje 5 en meisje 13, lazen zelf een verklaring voor of lieten dat doen door een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat.

18/03/2024
Pesten is een probleem dat diepe littekens achterlaat, zowel op het individu als op de samenleving als geheel. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verwoestende gevolgen van pesten, aan de hand van persoonlijke verhalen, de bredere maatschappelijke impact en preventieve maatregelen die kunnen worden genomen.

Persoonlijke verhalen

Het verhaal van Emma, een tienermeisje dat jarenlang werd gepest op school, illustreert de emotionele tol die pesten kan eisen.
18/03/2024

Maak van de Week tegen Pesten 2024 een krachtig leermoment voor jouw school! Stop Pesten Nu biedt een schat aan gratis lesmaterialen voor het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Speciaal Onderwijs (SO). Onze uitgebreide collectie lesmaterialen is speciaal ontworpen om pesten te bespreken, te voorkomen en tegen te gaan.

18/03/2024

Zorgwekkend dat veel studenten wangedrag niet melden, zegt ISO | De Gooi- en Eemlander. In een reactie op het rapport van Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat het zorgwekkend is dat veel studenten wangedrag niet melden. Maar staar je niet blind op meldingen. Slachtoffers van wangedrag melden vaak niet en dat heeft diverse redenen. Een van die redenen is dat het niet aansluit bij wat slachtoffers nodig hebben, zoals ondersteuning en ervoor zorgen dat het gedrag stopt.

16/03/2024

Praten met uw kind over zelfmoord kan moeilijk zijn, maar het is essentieel en kan zelfs levensreddend zijn. Hier leest u hoe u dit onderwerp kunt bespreken met kinderen van elke leeftijd.

Maak je je zorgen om iemand uit je omgeving?

113 Zelfmoord preventie - gratis & anoniem - 24 uur per dag bereikbaar. Je kunt met onze hulpverleners bellen of chatten voor een luisterend oor, informatie en advies 

https://www.113.nl/ of bel naar de hulplijn op 113 of 0800-0113 (gratis). 

15/03/2024

Pesten blijft een alarmerend probleem op scholen, maar het beperkt zich niet alleen tot de middelbare school. Het kan zich manifesteren in verschillende vormen: fysiek, verbaal, psychologisch en emotioneel. Bovendien heeft de opkomst van technologie het mogelijk gemaakt voor pestgedrag om buiten schooluren door te gaan via verschillende online platforms, wat resulteert in wat bekend staat als cyberpesten (online pesten).

15/03/2024

Onderzoek naar pesten heeft herhaaldelijk aangetoond dat slachtoffers van pesten een verhoogd risico hebben op later internaliserende problemen en dat pesters een verhoogd risico hebben op later externaliserende problemen. Betrokkenheid bij pesten wordt vaak, expliciet of impliciet, gepresenteerd als onderdeel van een causaal mechanisme voor onaangepast gedrag. Genetische kwetsbaarheid kan de gerapporteerde associaties echter verwarren. Deze studie onderzocht in welke mate genetische kwetsbaarheid de gerapporteerde associaties kan verklaren tussen betro

14/03/2024

NOS-directeur Gerard Timmer kreeg volgens de Volkskrant wel degelijk signalen van misstanden bij BNNVARA toen hij daar nog directeur was. Zo zou het wangedrag bij De Wereld Draait Door al met hem zijn besproken en werd onder zijn verantwoordelijkheid een adjunct-eindredacteur die wangedrag aankaartte bij Zembla volgens de krant gedegradeerd.

Pagina's