Artikelen / Nieuws | Page 6 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

12/04/2022

Kinderen die gepest worden, bekijken sociale relaties negatiever dan kinderen die niet gepest worden, blijkt uit onderzoek van sociologe Sanne Kellij en collega’s. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Adolescent Research Review.

11/04/2022

Op de Dag tegen Pesten is er – in tegenstelling tot veel andere Dagen van, Dagen tegen of Dagen voor het een of ander – niet één groot centraal evenement met muziek, optredens van BN’ers en speeches van betrokken politici. Dat is een bewuste keuze, vertelt Patricia Bolwerk, directeur van Stop Pesten NU en verantwoordelijk voor het “aanslingeren” van de Dag tegen Pesten. “We proberen te bereiken dat mensen zelf in actie komen om pesten te stoppen, dat ze zelf iets organiseren in hun eigen omgeving.

11/04/2022

Ongevraagd foto’s delen en digitaal pesten zijn een toenemend probleem onder jongeren. Kuddegedrag speelt hierbij een grote rol volgens promovenda Daniëlle Bleize. Jongeren volgen gemakkelijk de (cyber)groep, zelfs als ze die helemaal niet kennen. Het helpt om meelopers verantwoordelijk te maken voor hun eigen daden. 

10/04/2022

Verdedigers van pesters worden na verloop van tijd ook pester van hetzelfde slachtoffer. Dit onderstreept het belang van tijdig ingrijpen. Kinderen gaan door met pesten, omdat het wat oplevert, namelijk status.

09/04/2022

Pesten, discriminatie, chantage en seksueel grensoverschrijdend gedrag: 20 procent van de studenten heeft er weleens mee te maken gehad, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg.

08/04/2022

Wat een romantische privéopname had moeten zijn, werd een van de meest besproken sekstapes ooit: de intieme beelden van Pamela Anderson en Tommy Lee gingen de hele wereld over. Ruim twintig jaar na dato beleeft het stel de traumatische ervaring opnieuw, met de komst van de serie Pam & Tommy. Nu wil de actrice zelf haar verhaal doen.

07/04/2022
Reactie van Tumult vzw op “Zijn sommige mensen voorbestemd om te worden gepest?” op VRT NWS.

“Och, dat is toch maar om te plagen. Daar moet je tegen kunnen.”

Misschien wel één van de meest gehoorde reacties wanneer een kind meldt gepest te worden. Terecht of onterecht, dat doet er niet toe. Hoe dat kind zich op dat moment voelt, diep gekwetst, is waar het om draait.

07/04/2022

Bij samenwerkingsspelletjes zijn de spelers op elkaar en op de groep aangewezen om een goed resultaat te bereiken. Op een speelse manier wordt de groep uitgedaagd om goed te functioneren. De spelers ontdekken dat ze elkaar nodig hebben om het spel tot een goed einde te brengen. Het zijn spelen zonder winnaars en verliezers: puur spel om het spel. Zulke spelen bevorderen een fijne groepssfeer waarbij de waarde van 'samen spelen' belangrijk is. Als de groepsnorm 'samenwerking' is, zal er minder gepest worden in je groep.

06/04/2022

Danny Buijs

06/04/2022

 

An adapted version of the Olweus pupil bullying questionnaire (Olweus, 2006) was used to investigate bullying towards Traveller and Roma pupils. Additional questions (informed in consultation with Traveller and Roma organisations represented on the National Traveller and Roma Inclusion Strategy (NTRIS) Education sub-group) were also included. The survey was mainly quantitative in nature, however one out of the 37 questions allowed for a more open-ended qualitative response.

05/04/2022

Alle posters tegen pesten en onliine pesten (cyberpesten) zijn kosteloos te downloaden in onze kenniisbank/downloadcentrum, ga naar Kennisbank

Zie hieronder een Digibord Poster met muziek 'Pest niet in de klas en niet Online'

05/04/2022

Pesten is nog altijd zó’n groot probleem dat er stemmen opgaan om het strafbaar te stellen. Een voor- en een tegenstander aan het woord.

Sabine (45) is verzorgende en moeder van twee kinderen. Ze werd als kind zelf gepest. Uit ervaring weet ze hoe schadelijk de gevolgen ervan zijn.

04/04/2022

Pesten op school is een wereldwijd probleem met negatieve korte- en langetermijngevolgen voor alle betrokkenen. Slachtoffers hebben vaak psychische klachten en een laag schoolwelbevinden. Omstanders voelen zich vaker onveilig op school en zijn bang om zelf slachtoffer te worden. Kinderen die zelf pesten, hebben een hoger risico op schooluitval en gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals agressief of gewelddadig gedrag en criminaliteit.

04/04/2022

Nu collega’s elkaar minder in het echt zien, zou je denken dat ook ongewenst gedrag op de werkvloer afneemt. Maar dat is niet zo. Vertrouwenspersonen en onderzoeksbureaus krijgen nu meer meldingen van online gepest. "Er is sprake van een verschuiving."

03/04/2022

Young people are facing sexual violence in virtual worlds and big technology companies need to be held accountable for their safety, the nation’s online safety watchdog has warned.

eSafety Commissioner Julie Inman Grant said she was fearful about the emerging technologies being developed by large corporations to power the metaverse without thinking of the safety implications and believed young people needed to be involved in online policy decisions.

02/04/2022

Print en hang deze gratis posters op bij de koffiemachine, de kantine, het kopieerapparaat, in de gang op de sportclub, in de klas, op het werk, in het bejaardentehuis:

Dag tegen Pesten | Week tegen Pesten

01/04/2022

Er is weinig onderzoek gedaan naar pesten tijdens het gymnastiekonderwijs. In dit explorerende onderzoek zijn dertien respondenten geïnterviewd, door middel van diepte-interviews. Onder deze respondenten waren twee groepsleerkrachten, twee vakleerkrachten en negen basisschoolleerlingen.

31/03/2022

Dat kinderen pesten, hebben ze niet van een vreemde. Overal om zich heen zien ze immers dat volwassenen het verkeerde voorbeeld geven.

30/03/2022

Johnny de Mol zegt Ik STOP pesten nu!

Johnny de Mol zegt Ik STOP pesten nu!

Pagina's