Artikelen / Nieuws | Page 6 | Stop Pesten NU

084-8340086

Artikelen / Nieuws

14/01/2024

Wij zijn een pestvrije school.’ Het klinkt gedecideerd en goedbedoeld als scholen zich zo afficheren, maar Beau Oldenburg is duidelijk. ‘Zo’n school bestaat niet.’
Net zoals anti-pestprogramma’s geen wondermiddel zijn – hoe graag de commerciële aanbieders erachter je dat ook doen geloven.

11/01/2024

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de bereidwilligheid van OJC Rosmalen en Tom Wijkman om samen met Stop Pesten Nu een standpunt in te nemen tegen pesten. Door het ondertekenen van het Stop Pesten Nu t-shirt en het delen van een motiverende videoboodschap, helpt Tom ons om meer bewustzijn te creëren en samen te werken aan een veiligere, vriendelijkere wereld, één actie tegelijk.

#ojcrosmalen #tomwijkman #stoppestennu #actietegenpesten #boodschaptegenpesten

10/01/2024

Werkgevers kunnen diverse maatregelen treffen om seksuele intimidatie op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan:

09/01/2024

Gabriel Attal wordt de nieuwe premier van Frankrijk. Daarmee is hij de jongste, maar ook de eerste openlijk homoseksuele leider van het Franse kabinet ooit. De 34-jarige politicus is op dit moment nog minister van Onderwijs, maar vanwege een herschikking van het kabinet door president Emmanuel Macron schuift de welbespraakte Attal door naar het een-na-hoogste politieke ambt. De ster van Attal was rijzende tijdens de coronapandemie, waar hij indruk maakte als woordvoerder van de premier.

09/01/2024

De invloed van leeftijdsgenoten is een instrument voor verandering, met uitkomsten die niet vooraf zijn bepaald: dezelfde processen die invloed tot een bron van schade maken, maken het ook tot een waardevolle interpersoonlijke hulpbron. Toch worden de voordelen van peer-invloed onvoldoende gewaardeerd. Weten wanneer en hoeveel ze zich moeten aanpassen aan de wensen van anderen is een belangrijke vaardigheid die kinderen moeten verwerven om zich aan te passen aan en te gedijen in een sociale wereld die wordt gedomineerd door leeftijdsgenoten. Peer-invloed kan een adaptieve strategie zijn waa

08/01/2024

Mis Niks x Danique - Later als ik Groot ben. We nemen je mee in alle prachtige, meeslepende en intieme momenten uit het leven van hoofdrolspeelster Robin. Maar dat ene appje zorgt ervoor dat ze deze momenten wellicht nooit gaat meemaken.

08/01/2024

Wat werkt tegen pesten?

Pesten gebeurt in een sociale context. Bij pesten zijn meer jongeren betrokken dan alleen de pester en de gepeste. Het pesten zelf is niet geheel uit te sluiten, maar door het inzetten van effectieve interventies kan het wel verminderd worden.

08/01/2024

Het belang van de Gouden- en Zilveren Weken in groepsvorming. De beginweken van het schooljaar zijn van onschatbare waarde om een stevige basis te leggen voor een positieve sfeer in de klas. Als leraar speel je een essentiële en bepalende rol bij het vormen van de groep tijdens deze cruciale periode. Het proces van groepsvorming omvat vijf fasen die normaal gesproken in ongeveer zes weken worden doorlopen. Deze eerste zes weken staan bekend als de "Gouden Weken." In deze periode heeft de leerkracht de grootste invloed om een harmonieuze en ondersteunende groep of klas te creëren.

02/01/2024

In het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn dat donderdagochtend is uitgekomen, wordt ingegaan op de werksfeer bij 'De Wereld Draait Door'. De bevindingen zijn niet mals: Matthijs van Nieuwkerk (63) zou met zijn 'onvoorspelbare gedrag' hebben gezorgd voor een onveilig gevoel bij medewerkers. Daarnaast zou er sprake zijn geweest van 'haantjesgedrag' op de redactie, waarbij amoureuze relaties zijn aangegaan binnen (informele) afhankelijkheidsrelaties.

22/12/2023

De Zilveren Weken vormen een waardevolle periode in het schooljaar om de groepsvorming te versterken en de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Door reflectie, doelgerichte activiteiten, gemeenschappelijke ervaringen, effectieve communicatie en ondersteuning gedurende het hele jaar, kunnen leerkrachten een positieve groepssfeer creëren waarin leerlingen zich veilig en betrokken voelen. Het is een continu proces dat zowel tijdens de Zilveren Weken als gedurende het hele jaar aandacht verdient.

21/12/2023

Vakbond FNV constateert na een aantal alarmerende klachten een ‘giftige’ werksfeer bij zeker drie onderdelen van het ministerie van VWS.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over een onveilige werksfeer en een groot aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van VWS. ‘We zijn ons bij de bond kapot geschrokken van de meldingen die we kregen. Kennelijk is er bij VWS een werksfeer ontstaan die giftig is en die hele negatieve consequenties heeft voor de ambtenaren die er werken.’

21/12/2023

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology, onderzoekt de complexe dynamiek van cyberpesten onder Chinese universiteitsstudenten. De studie richt zich op de invloed van hechtingsangst, zelfonthulling op sociale media en de modererende rol van geslacht op het ervaren van cyberpesten.

20/12/2023

Pesten is een complex probleem dat in vele vormen voorkomt. Het is belangrijk dat jongeren de verschillende soorten pesten herkennen, zodat ze weten wanneer ze hulp moeten zoeken en hoe ze anderen kunnen ondersteunen.

20/12/2023

Terwijl je op zaterdagavond op een feestje staat, ontploft de team-app van je collega’s. Een leerling dreigt via leerlingvolgsysteem Magister met een schietpartij op school. Wat gaat er dan door je heen en wat doe je? Directeur Joyce Vijverberg van Stanislas Pro weet dat nu. ‘Even een gevoel van ongeloof en paniek, en direct daarna: handelen. Gelukkig konden we snel een crisisteam opstarten en bleek mijn uitgebreide netwerk goud waard. ’

18/12/2023

Pesten is een probleem dat veel verder reikt dan alleen de speelplaats of het klaslokaal. Het kan diepgaande en langdurige trauma's veroorzaken die het leven van slachtoffers blijvend kunnen beïnvloeden. In dit artikel zullen we ingaan op de verborgen pijn achter pesten en de impact ervan op het ontstaan van trauma's. Pesten is meer dan alleen maar plagerijen of onschuldige grapjes. Het is een vorm van langdurig misbruik die diepe emotionele littekens kan achterlaten. Slachtoffers van pesten ervaren vaak intense gevoelens van angst, machteloosheid en hopeloosheid.

18/12/2023

Pesten en Online Pesten (cyberpesten) - Wat je moet weten en hoe je het kunt stoppen

Ben jij of iemand die je kent het slachtoffer van pesten of online pesten? Pesten is niet alleen iets dat op het schoolplein gebeurt. Met de opkomst van sociale media en digitale communicatie, is cyberpesten - pesten via internet - een serieus probleem geworden voor veel jongeren.

18/12/2023

Een recent onderzoek van KPMG heeft licht geworpen op hoe de Nederlandse beroepsbevolking het integriteitsklimaat op de werkvloer ervaart. dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de Week van de Integriteit, biedt inzicht in de houding van werknemers ten aanzien van integriteit en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

17/12/2023

Als je gepest wordt dan is het ontzettend belangrijk om hierover te praten. Hier zijn een aantal redenen voor. Als eerste is het belangrijk dat jij je hart kunt luchten. Door het met iemand te bespreken kom je misschien ook wel tot ideeën of oplossingen. Daarnaast voorkom je dat deze ervaringen in jouw lichaam vast blijven zitten en dat dit jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen aan tast. Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging. Zoek dan samen naar oplossingen.

15/12/2023

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat jij je veilig en beschermd voelt op school. Daarom besteden scholen aandacht aan jouw veiligheid. Ze moeten ervoor zorgen dat je je goed voelt en dat er op school regels zijn voor de veiligheid van leerlingen. Elke school moet dit doen, maar ze mogen zelf kiezen hoe ze dat precies aanpakken.

14/12/2023

In Nederland zetten kinderburgemeesters zich actief in voor een veiligere en inclusievere gemeenschap. Een van de belangrijkste uitdagingen waar zij tegenover staan, is het bestrijden van pesten. Dit artikel biedt frisse en creatieve ideeën voor kinderburgemeesters die zich willen inzetten tegen pesten, geïnspireerd door de principes van Stop Pesten Nu.

13/12/2023

Veel artsen en geneeskundestudenten krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zo blijkt uit de Medisch Contact-enquête over intimidatie en machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme en pesten. We spraken met een aantal respondenten* over hun ervaringen.

intimidatie/machtsmisbruik

Chirurg: ‘Niemand had de ballen om in te grijpen’

Pagina's