Artikelen / Nieuws | Page 7 | Stop Pesten NU

084-8340086

Artikelen / Nieuws

12/12/2023

Helaas zijn er vele oplichters actief die geld inzamelen of steun vragen bij bedragen zogenaamd ten gunste van ons.

12/12/2023

Scholen zijn in de afgelopen jaren steeds indringender aan de slag gegaan met ‘Paarse Vrijdag’. Aanvankelijk was het paars een protest tegen pesten en uitsluiting, maar inmiddels is het de zoveelste uiting van de lhbt+-lobby. Om die reden hebben steeds meer leerlingen en ouders moeite met dit uit Amerika overgewaaide verschijnsel. In plaats van dat het leidt tot meer begrip, ervaren leerlingen, docenten en ouders steeds meer irritante opdringerigheid en ongewenste groepsdruk.

12/12/2023

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de bereidwilligheid van Top Oss en Calvin Mac-Intosch om samen met Stop Pesten Nu een standpunt in te nemen tegen pesten. Door het ondertekenen van het Stop Pesten Nu t-shirt en het delen van een motiverende videoboodschap, helpt Calvin ons om meer bewustzijn te creëren en samen te werken aan een veiligere, vriendelijkere wereld, één actie tegelijk.

#toposs #calvinmacintosch #stoppestennu #actietegenpesten #boodschaptegenpesten

Tips van Stichting Stop Pesten Nu,

11/12/2023

Het zal je maar gebeuren: je bent nieuw bij een bedrijf en bij aankomst word je niet geaccepteerd. Sophia kan erover meepraten. Ze liep stage bij een bedrijf, maar ze kon totaal niet met haar leidinggevende omgaan.

Sophia vertelt waarom ze na deze ervaring niet meer voor een baas wil werken. “Ik heb nooit gesnapt waarom mijn leidinggevende zo onaardig tegen me heeft gedaan.”

08/12/2023

Paarse vrijdag is meer dan alleen een dag waarop mensen paars dragen. Het is een krachtig symbool van solidariteit en een duidelijke boodschap tegen pesten en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van paarse vrijdag en hoe het kan helpen bij het bestrijden van pesten.

08/12/2023

Zonder dat je het weet op een gemanipuleerde, online naaktfoto belanden: het overkwam enkele bekende vrouwen al en gebeurt nu ook bij scholieren. In het Spaanse dorp Almendralejo maakten en verspreidden 21 jongens, allemaal onder de zestien, zulke beelden van ruim twintig minderjarige dorpsgenoten.

06/12/2023

Hij wenste dat hij zijn jongere zelf (pestkop) advies kon geven, om hem de gevolgen van zijn acties te laten zien.

Maarten, 53 jaar oud, zat in zijn woonkamer, starend naar een oude klassenfoto. Zijn blik viel op zijn jongere zelf, met een brede grijns. Als tiener was Maarten een pester, iemand die anderen angst aanjoeg. Hij dacht dat het grappig was, een manier om populair te zijn.

05/12/2023

Ruim de helft van de Nederlandse artsen en geneeskundestudenten heeft op enig moment tijdens de studie of op de werkvloer grensoverschrijdend gedrag ondervonden, blijkt uit een enquête eind september van het Nederlandse vakblad Medisch Contact bij 57.592 ­artsen en geneeskundestudenten, met een respons van 11%.

05/12/2023

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de bereidwilligheid van FC Dordrecht en Mathis Suray om samen met Stop Pesten Nu een standpunt in te nemen tegen pesten. Door het ondertekenen van het Stop Pesten Nu t-shirt en het delen van een motiverende videoboodschap, helpt Mathis ons om meer bewustzijn te creëren en samen te werken aan een veiligere, vriendelijkere wereld, één actie tegelijk.

04/12/2023

Uit een enquête van Medisch Contact in september blijkt dat meer dan de helft van de artsen en geneeskundestudenten grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag omvat intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie/racisme en pesten.

  • Ongeveer 52,4% van de respondenten gaf aan zelf slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Intimidatie/machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag komen het meest voor.

01/12/2023

Meer dan de helft van de artsen en geneeskundestudenten heeft op enig moment in de studie of op de werkvloer grensoverschrijdend gedrag ondervonden. Dat komt naar voren uit de enquête naar intimidatie en machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme en pesten die Medisch Contact eind september verspreidde.

01/12/2023

Pesten en cyberpesten vertegenwoordigen diepgaande problemen in de adolescentie, omdat het zeer vaak voorkomende situaties zijn met aanzienlijke gevolgen voor gelijktijdige en latere aanpassing. Het is van cruciaal belang om te onderzoeken in hoeverre de persoonlijkheidskenmerken van jongeren een kwetsbaarheid kunnen vormen om (cyber)pestkoppen of (cyber)slachtoffers te worden. Onderzoek heeft zich echter vooral gericht op associaties met individuele persoonlijkheidsdimensies in plaats van algemene functioneringspatronen.

30/11/2023

New research shows the number of deepfake videos is skyrocketing—and the world's biggest search engines are funneling clicks to dozens of sites dedicated to the nonconsensual fakes.

30/11/2023
Elementen die bijdragen aan leerkrachtinterventies bij pesten In dit proefschrift is de rol van de leerkracht bij pesten onderzocht. Pesten heeft verregaande negatieve gevolgen voor alle betrokkenen en komt in vrijwel elke school voor (Arseneault, 2017).

De definitie van pesten behelst vier componenten

Pesten is schadelijk, intentioneel gedrag dat herhaaldelijk plaatsvindt waarbij er sprake is van een machtsverschil tussen pester(s) en slachtoffer (Olweus, 1993a; Volk et al., 2014).
28/11/2023

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de bereidwilligheid van VVV Venlo en Rick Ketting om samen met Stop Pesten Nu een standpunt in te nemen tegen pesten. Door het ondertekenen van het Stop Pesten Nu t-shirt en het delen van een motiverende videoboodschap, helpt Rick ons om meer bewustzijn te creëren en samen te werken aan een veiligere, vriendelijkere wereld, één actie tegelijk.

#vvvvenlo #rickketting #stoppestennu #actietegenpesten #boodschaptegenpesten

27/11/2023

Kijkers zijn woest over een opmerking van Geert Wilders over het gewicht van Frans Timmermans, donderdagavond in het SBS-verkiezingsdebat. Ze spreken van ordinair pestgedrag en vinden dat politici elkaars uiterlijk buiten beschouwing moeten laten. “Het is pijnlijk, gênant en banaal.”

27/11/2023

Het heftig stalken van een vrouwelijke collega betekent het abrupte einde van een carrière van ruim 15 jaar bij kruiden- en sauzenfabrikant Verstegen. Hij overstelpt haar met honderden whatsappjes, wacht op haar op de parkeerplaats en dreigt haar zwart te maken in het team. 

In korte tijd verandert hij 'van een lieve aardige collega' in een 'afschuwelijke man', vertelt de vrouw in gesprekken met het bedrijf. Zijn gedrag verandert nadat de twee uit eten waren geweest, en de man graag nog eens wil afspreken. 

27/11/2023

Dan Olweus was een pionier in het onderzoek naar pesten op school en identificeerde het belang van en de risicofactoren die verband houden met pesten en slachtofferschap. In dit artikel geven we een narratief overzicht van de kritische notie van macht binnen pesten. Specifiek bespreken we Olweus' definitie van pesten en de rol van een machtsongelijkheid bij het onderscheiden van pestgedrag van andere vormen van agressie. Vervolgens bespreken we de veranderende aard van het onderzoek naar agressie (en het aanpassingsvermogen van agressie) door de jaren heen, de belangrijke rol van macht in d

24/11/2023

Er zijn opnieuw twee docenten in opspraak gekomen vanwege wangedrag op conservatoria, meldt Pointer. Een van de docenten wordt beschuldigd van machtsmisbruik, vernedering en seksuele intimidatie. De ander zou minstens vier studenten stelselmatig hebben betast.

Een van de docenten geeft saxofoonles op het Utrechts Conservatorium. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft een extern bureau ingeschakeld dat onderzoek doet naar het gedrag van de saxofoondocent. Gedurende het onderzoek werkt de docent niet meer voor de HKU.

21/11/2023

De oorlog in Israël en Gaza zorgt ook in Nederland voor veel verdriet en boosheid. Experts zien dat er op scholen nu meer Joodse kinderen worden gepest.

Sinds de oorlog worden sommige Joodse kinderen gepest vanwege hun achtergrond. Ze worden bijvoorbeeld lastiggevallen of krijgen vervelende opmerkingen. Ook worden ze soms aangesproken op wat er gebeurt in de oorlog in Israël en Gaza. Volgens stichting Stop Pesten Nu hebben drie scholen zich deze week al gemeld omdat ze zich zorgen maken over het pesten, schrijft de krant Het Parool.

20/11/2023

Slachtoffers van pesten lopen niet alleen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een negatieve geestelijke gezondheid, maar ook op het vertonen van gezondheidsrisicogedrag. Eén manier waarop adolescenten kunnen omgaan met de gezondheidsgerelateerde gevolgen van pesten is door middelengebruik zoals alcohol en verdovende middelen, zoals geponeerd door de zelfmedicatiehypothese. Eerder onderzoek heeft inderdaad een verband gevonden tussen traditioneel (face-to-face) pestgedrag en alcoholgebruik onder adolescenten, zij het met

Pagina's