Artikelen / Nieuws | Page 2 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

06/11/2023

Deze maand vertellen drie moeders in de LINDA. hoe ze hun kind verloren aan suïcide, omdat ze gepest werden om hun uiterlijk. Ook Sandra (52) weet hier helaas alles van: haar zoon Brian (24) stapte in 2014 uit het leven. Ze deelt haar verhaal met LINDA.: “Ik werd die ochtend enorm onrustig wakker, een paar uur later stond politie voor de deur.”

03/11/2023

Pesten op het werk komt veel voor en wordt in verband gebracht met veel gezondheidsklachten. De relatie tussen pesten op de werkplek en vermoeidheid is in eerdere onderzoeken gedocumenteerd. Kennis over hoe deze relatie zich ontwikkelt met de op elkaar inwerkende factoren spiritualiteit en geslacht is echter nog niet eerder onderzocht, vooral niet onder leraren. Het doel van deze studie is om de relatie tussen pesten op de werkplek en vermoeidheid, gemodereerd door spiritualiteit en geslacht, onder leraren in Libanon te onderzoeken. Dit is een cross-sectioneel onderzoek, waarbij 215 le

02/11/2023

Een aanzienlijk aantal kinderen en adolescenten over de hele wereld wordt geconfronteerd met geweld en pesterijen op school, waaronder cyberpesten, met als gevolg gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en onderwijs. 

02/11/2023

Als werkende kun je helaas te maken krijgen met een arbeidsconflict. Zelfs mensen die al vele jaren zonder problemen bij een werkgever in dienst zijn kunnen ineens te maken krijgen met een groot probleem. Dit kan te maken hebben met het functioneren, maar ook bij een faillissement kan er een vervelende situatie ontstaan. Het is daarom belangrijk om bij een arbeidsconflict direct contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

01/11/2023

Pesten is een hardnekkig probleem dat veel Nederlandse leerlingen treft. Met de opkomst van het digitale tijdperk is digitaal pesten, ofwel cyberpesten, een nieuwe en even schadelijke vorm van intimidatie geworden. Het is essentieel dat scholen een uitgebreid protocol hanteren dat zowel traditioneel als online pesten aanpakt.

1. Definitie van Pesten

Pesten is herhaaldelijke, opzettelijke schade waarbij er een machtsonevenwichtigheid is tussen de pester en het slachtoffer. Deze schade kan fysiek, verbaal, relationeel of psychologisch zijn.

01/11/2023

De Universiteit Maastricht mag een hoofddocent ontslaan en hoeft daarbij geen ontslagpremie te betalen. De man heeft zich schuldig gemaakt aan "ernstig verwijtbaar handelen", oordeelt de kantonrechter in Maastricht. De hoofddocent heeft meerdere studentes tegen hun wil in gezoend en betast. Zijn gedrag liet volgens de rechtbank een patroon zien van "serieus ongewenst gedrag".

01/11/2023

Beste ouders & opvoeders,

Dit is Patricia Bolwerk, directeur en oprichter van Stichting Stop Pesten Nu. Misschien heb je gehoord over weerbaarheidstrainingen voor kinderen die gepest worden en denk je: "Waarom zou mijn kind, het slachtoffer, hieraan mee moeten doen?" Ik begrijp dat het voelt alsof het probleem zo bij het slachtoffer wordt gelegd. Maar laat mij het concept van 'weerbaarheid' verduidelijken.

31/10/2023

De werkvloer is niet veilig in Nederland. Dat is de schokkende conclusie van een verkennend onderzoek van de FNV naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onder 2000 werkenden. Bovendien blijkt in de helft van de gevallen de leidinggevende zelf de veroorzaker.

30/10/2023

Voorkomen is beter dan genezen. Ga met leerlingen in gesprek over geheimen, roddels en sociale media, bijvoorbeeld in de mentorles.

Met deze vragen kun je starten.

30/10/2023

Nu haar eigen dochter naar school gaat, grijpt de angst Marjolein (34) om het hart. “Niemand hoeft mij te vertellen hoe hard kinderen kunnen zijn, dat weet ik heel goed. Ik was vroeger degene die pestte. En ik geloof in karma.”

Deze nazomer gaat mijn dochter naar groep drie. Met pijn in mijn buik wacht ik op die eerste schooldag. Want de eerste twee jaar in de kleuterklas waren zo lief, zo speels; nu gaat het echt beginnen, in een veel groter gebouw.

28/10/2023

Kim Kötter, de vrouw van Jaap Reesema, houdt wel van wat aandacht en is bijzonder actief op sociale media. Van Jaap, die samen met Angela Schijf te gast was in Casa di Beau, hoeven hun kinderen echter niet al teveel in beeld: 'We delen ze wel maar niet altijd.'

27/10/2023

Studenten met een handicap of die het risico lopen op identificatie van een handicap (SWD) worden onevenredig zwaar getroffen door de pestdynamiek; professionele ontwikkeling en op docenten gerichte training over het voorkomen van pesten ontbreken echter voor deze populatie. Om deze kloof te dichten, presenteert deze studie een analyse van kwalitatieve gegevens verzameld van leraren in het algemeen en speciaal onderwijs ( nr = 33) deelnemen aan een online professionele ontwikkelingstraining met behulp van Multi-Tiered System of Supports (MTSS) om pesten onder studenten met een beperking te

26/10/2023

Pesten is wat anders dan plagen. 'Pesten is kwetsend en doet pijn, gebeurt stelstelmatig en ook altijd vanuit een machtspositie', zegt RUG-socioloog Gijs Huitsing.

25/10/2023

Pesten op de werkvloer komt veel meer voor dan je waarschijnlijk denkt, en sinds corona nóg vaker. Voor het slachtoffer heeft dat soms grote gevolgen. De grote vraag is dus: hoe stop jij - of je baas - dat gepest?

Volwassenen pesten ook

Iedereen herinnert zich nog wel de grootste pestkop van vroeger uit de klas, en wie kent het boek en de film Spijt! van Carry Slee niet? Bij ‘pesten’ denken we vaak eerst aan kinderen, maar het stopt lang niet altijd bij de kindertijd. Integendeel zelfs: volwassenen krijgen er ook mee te maken. En sinds corona zijn de cijfers toegenomen.

24/10/2023

 

Dit 4-lademodel is slechts een structuur, want als school bepaal je welke maatregel hoort bij een bepaald soort ongewenst gedrag. Zorg ervoor dat je de juiste lade opent voor maatregelen: het wordt afgeraden om voor een overtreding maatregelen te nemen uit een lade die bij een andere categorie overtredingen hoort. Een instrument zoals een leerlingenvolgsysteem kan wel in meerdere lades voorkomen.

24/10/2023

Flemming scoort hit na hit en staat op 18 november 2023 voor het eerst in AFAS Live. Hij vertelt over het statement dat hij wil maken tijdens zijn optreden. 'Renze' kijk je terug bij Videoland.

 

Bron RTL Renze

23/10/2023

In reactie op de post van Mariëlle Paul (Minister Voorgezet- en Primair Onderwijs) "Het is volstrekt onacceptabel als leerlingen zich onveilig voelen op school, wat de aanleiding ook is. Grote waardering voor alle leraren die juist in deze periode het moeilijke gesprek voeren in de klas. Dat mag schuren, maar nooit overgaan in pesten, dreigen of discrimineren."

22/10/2023

Brian op de Dijk werd zijn hele jeugd gepest. Wat op de basisschool in Stadskanaal begon als een plagerijtje, groeide uit tot treitergedrag, waar zelfs de gymleraar zich schuldig aan maakte. De gebeurtenissen van toen draagt hij tot op de dag van vandaag met zich mee. In de Week tegen het Pesten wil hij mensen ervan doordringen hoe fout pestgedrag is.
'Het begon in groep 3', haalt Brian terug. 'Grapjes over m'n bril, krullen en BB, wat stond voor Bolle Brian. Ik lachte het een beetje weg, liet het thuis onbesproken en de docent deed er wat lacherig over.'

20/10/2023

Sinds het begin van de oorlog in Gaza voelen sommige Joodse kinderen in Nederland zich minder veilig. Dat zegt een organisatie die zich bezighoudt met discriminatie en bedreigingen tegen joden in Nederland. Volgens hen worden steeds meer Joodse kinderen gepest en bedreigd.

De gevechten zijn in Israël en het Palestijnse gebied Gaza. De meeste mensen in Israël zijn Joods. De gevechten zorgen niet alleen daar, maar ook in Nederland voor spanningen. Sommige kinderen denken dat alle joden iets met het geweld in Israël te maken hebben.

19/10/2023

Het is een veelgehoord argument: kinderen die pesten weten niet beter en kunnen de gevolgen van hun daden niet overzien. Maar in de Week Tegen Pesten is er ook aandacht voor pesten door volwassenen: hoewel zij wél beter zouden moeten weten, kunnen ze er soms ook wat van. Hoe komt dat? "Het is een schild zodat niemand ziet hoe kwetsbaar ze ooit waren."

Pagina's